Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Vykstantys teisminiai ginčai
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija dalyvauja byloje kaip trečiasis asmuo

1. Byla: Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba v. Palangos miesto savivaldybės taryba. Komisija – trečiasis asmuo.
Instancija: Klaipėdos apygardos administracinis teismas.
Objektas: Palangos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 25 d. sprendimas Nr. 277 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo“
Prašymas: Pareiškėjas prašo įpareigoti Palangos miesto savivaldybę panaikinti 2004 m. lapkričio 25 d. sprendimą Nr. 277 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo“, įpareigoti patvirtinti naujus daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalius tarifus, atitinkančius Komisijos patvirtintos Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodikos reikalavimus.
Motyvas: Palangos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 25 d. sprendimas Nr. 277 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo“ neatitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, t. y. Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 5 dalies 4 punkto.
Sprendimas: Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2010 m. lapkričio 12 d. sprendimu pareiškėjos Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos prašymą patenkino iš dalies ir įpareigojo Palangos miesto savivaldybės tarybą per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos patvirtinti naujus daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalius tarifus, atitinkančius Komisijos patvirtintos Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodikos reikalavimus. Bylą dalyje dėl reikalavimo įpareigoti Palangos miesto savivaldybės tarybą panaikinti 2004 m. lapkričio 25 d. sprendimą Nr. 277 nutraukti, pareiškėjai šio reikalavimo atsisakius.

2. Byla: E.Z. v. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, Komisija – trečiasis asmuo.
Instancija.
Vilniaus apygardos administracinis teismas
Objektas.
2011-11-16 Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimas Nr. 3R-289 (AG-255/01-2011), Energetikos inspekcijos sprendimas Nr. (13)2R-1126.
Prašymas.
Pareiškėjas prašo panaikinti 2011-11-16 Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimą Nr. 3R-289 (AG-255/01-2011), panaikinti Energetikos inspekcijos sprendimą Nr. (13)2R-1126, įpareigoti Energetikos inspekciją išsamiai atsakyti į pareiškėjo paklausimą.
Motyvas.
Atsakovas neatsakė į pareiškėjo paklausime nurodytas aplinkybes.
Sprendimas.
VAAT pareiškėjo skundą atmetė.

3. Byla: UAB „Litesko“ (filialas ,,Marijampolės šiluma“) v. Marijampolės savivaldybės taryba. Komisija – trečiasis asmuo.
Instancija: Kauno apygardos administracinis teismas
Objektas: Marijampolės savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 7 d. sprendimas Nr. 1-267
Prašymas: Pareiškėjas prašo panaikinti skundžiamą sprendimą.
Motyvas: Pareiškėjas mano, kad savivaldybė, priimdama skundžiamą sprendimą, kuriais panaikino šilumos kainų diferencijavimą pagal šilumos punktų nuosavybę ir iš šilumos kainos išėmė investicijų amortizacijos sąnaudas bei nenurodė, kokiu būdu šilumos punktų investicijos turėtų atsipirkti Pareiškėjui, pažeidė Energetikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalį, 17 straipsnio 8 dalies 6 punktą, Konstitucijos preambulėje įtvirtintą teisinės valstybės principą bei 23 straipsnyje įtvirtintą nuosavybės apsaugos ir neliečiamumo principą.
Sprendimas: Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. gegužės 6 d. sprendimu pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą.

4. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. Lietuvos metrologijos inspekcija. Komisija – trečiasis asmuo.
Instancija:
Vilniaus apygardos administracinis teismas
Objektas:  Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2012 m. lapkričio 1 d. teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktas Nr. PA-3436(V12).
Prašymas: Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ prašo panaikinti Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2012 m. lapkričio 1 d. teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktą Nr. PA-3436(V12).
Motyvas: UAB „Vilniaus energija“ nesutinka su Lietuvos metrologijos inspekcijos surašytu aktu. Įmonės nuomone, punktai, kuriais konstatuota, kad, vadovaujantis Metrologijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi ir 17 straipsnio 2 dalimi, atsiskaitymams su vartotojais turi būti naudojami tik karšto vandens skaitikliai su galiojančia metrologine patikra; įpareigojimas parengti atsiskaitymams su vartotojais už suvartotą karšto vandens kiekį naudojamų butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių sąrašą, patvirtinti juos vadovo parašu bei sudaryti skaitiklių patikros grafikus bei apie nurodymų vykdymo eigą raštu informuoti inspekciją, yra naikintini kaip neatitinkantys teisės aktų reikalavimų, faktinės situacijos ir kaip objektyviai negalintys būti įgyvendinti dėl ne nuo Įmonės priklausančių priežasčių.

5. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. Lietuvos metrologijos inspekcija. Komisija – trečiasis asmuo.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas
Objektas:  Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2012 m. gruodžio 10 d. teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktas Nr. PA-3894(V12).
Prašymas: Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ prašo panaikinti Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2012 m. lapkričio 1 d. teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktą Nr. PA-3894(V12).
Motyvas: UAB „Vilniaus energija“ nesutinka su Lietuvos metrologijos inspekcijos surašytu aktu. Įmonės nuomone, punktai, kuriais konstatuota, kad, vadovaujantis Metrologijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi ir 17 straipsnio 2 dalimi, atsiskaitymams su vartotojais turi būti naudojami tik karšto vandens skaitikliai su galiojančia metrologine patikra; įpareigojimas parengti atsiskaitymams su vartotojais už suvartotą karšto vandens kiekį naudojamų butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių sąrašą, patvirtinti juos vadovo parašu bei sudaryti skaitiklių patikros grafikus bei apie nurodymų vykdymo eigą raštu informuoti inspekciją, yra naikintini kaip neatitinkantys teisės aktų reikalavimų, faktinės situacijos ir kaip objektyviai negalintys būti įgyvendinti dėl ne nuo Įmonės priklausančių priežasčių.
Sprendimas: Pirmosios instancijos teismas 2013 m. balandžio 29 d. sprendimu Pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: pirmosios instancijos teismo sprendimas.
Prašymas: panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 29 d. sprendimą.
Motyvas: Vilniaus apygardos teismas netinkamai pritaikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias karšto vandens tiekimą bei karšto vandens skaitiklių metrologinę priežiūrą, taip pat netinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, neišlaikytas jurisprudencijos tęstinumas patikrinimo grafikų sudarymo dalyje. 

6. Byla:  A.Š. v UAB „Kelmės šilumos tinklai“.
Instancija: Vilniaus apygardos teismas.
Objektas: šilumos paskirstymo metodų taikymo teisėtumas.
Prašymas: Įpareigoti atsakovą atlikti šilumos paskirstymo perskaičiavimą ir panaikinti Komisijos sprendimą, kuriuo skundas buvo išnagrinėtas ikiteismine tvarka.
Motyvas: Ieškovas teigia, kad ieškovo butas nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos buvo atjungtas teisėtai, taip pat, kad atsakovė formaliai reikalauja iš ieškovo mokėti už bendrų patalpų šildymą, nors bendros patalpos nėra šildomos, nes jose nėra šildymo įrenginių.

7. Byla: A. Š., E. F., A. D. v. UAB „Vilniaus energija“.
Instancija: Vilniaus apygardos teismas.
Objektas: tiesioginės šilumos tiekimo sutarties sudarymas su šilumos tiekėju, sprendimo dėl paskirstymo metodo pasirinkimo pripažinimo negaliojančiu
Motyvas: Ieškovai prašo pripažinti statybos bendrijos sudarytą sutartį su šilumos teikėju negaliojančia, pripažinti, kad ieškovų ir šilumos tiekėjo santykius reglamentuoja standartinės karšto vandens ir šilumos tiekimo ir vartojimo sutartys, pripažinti statybos bendrijos sprendimą dėl šilumos paskirstymo metodo pasirinkimo negaliojančiu, taip pat įpareigoti atsakovę sudaryti su ieškovais tiesiogines šilumos tiekimo sutartis.

8. Byla. R.R., G.A. ir I.K. vs. UAB ,,Vilniaus energija“. Tretieji asmenys – Komisija, Daugiabučio namo savininkų bendrija (S.Daukanto g. 12A, Varniai, Telšių raj.)
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: šilumos tiekėjo atliekami veiksmai skirstant name suvartotą šilumos kiekį pagal Komisijos patvirtintus metodus Nr. 4 ir Nr. 5 bei Komisijos 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimai Nr. R2-2979 ir Nr. R2-2980.
Prašymas: įpareigoti UAB ,,Telšių šilumos tinklai“ perskaičiuoti šilumos paskirstymą pagal bendrijos pasirinktą metodą Nr. 4, netaikant metodo Nr. 5, kartu panaikinant Komisijos sprendimus dėl šilumos paskirstymo name kaip neteisėtus ir nepagrįstus.
Motyvas: Ieškovės tvirtina, jog 2007 m. įvykusiame daugiabučio namo savininkų bendrijos susirinkime gyventojų balsų dauguma buvo pasirinktas Šilumos paskirstymo metodas Nr. 4. Ieškovių nuomone, tik šis bendrijos sprendimas dėl metodo Nr. 4 taikymo šilumos skirstymui yra teisėtas, galiojantis ir jo nepakeitė dalies namo bendraturčių 2012 m. nesilaikant CK nustatytos sprendimų priėmimo tvarkos priimtas sprendimas dėl Metodo Nr. 5 taikymo. Be to, Ieškovės tvirtina, kad Metodas Nr. 5 taikomas tik tuo atveju, kai bendrojo naudojimo patalpos yra šildomos centralizuotai, ir netaikomas, jei bendrojo naudojimo patalpos apskritai nėra šildomos. 

9. Byla:  A.G. v AB „Panevėžio energija“
, Komisija - trečiasis asmuo

Instancija: Vilniaus apygardos teismas.
Objektas: šilumos paskirstymo metodų taikymo teisėtumas.
Prašymas: Įpareigoti atsakovą atlikti šilumos paskirstymo perskaičiavimą ir panaikinti Komisijos sprendimą, kuriuo skundas buvo išnagrinėtas ikiteismine tvarka.
Motyvas: Ieškovas teigia, kad atsakovė formaliai reikalauja iš ieškovo mokėti už bendrų patalpų šildymą, nors bendros patalpos nėra šildomos, nes jose nėra šildymo įrenginių.

10. Byla:  D.S. vs. UAB „Vilniaus energija“. Tretieji asmenys: Komisija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, kiti namo gyventojai.
Instancija: Vilniaus apygardos teismas.
Objektas: Šilumos paskirstymo teisėtumas.
Prašymas: Įpareigoti atsakovę atlikti šilumos paskirstymo perskaičiavimą ir panaikinti Komisijos sprendimą, kuriuo skundas buvo išnagrinėtas ikiteismine tvarka.
Motyvas: Ieškovė teigia, kad atsakovė turėjo žinoti apie daugiabučio namo pastogėje esančių patalpų pardavimą tretiesiems asmenims ir skirstydama mokėjimus už šildymą privalėjo įvertinti šių patalpų plotus nuo šių pirkimo-pardavimo sandorio įregistravimo VĮ Registrų centre, o ne nuo sužinojimo momento.

11. Byla:  R.D., A.D. vs „Kaišiadorių šiluma“

Instancija: Vilniaus apygardos teismas.
Objektas: pateiktos šilumos ir karšto vandens  paskirstymas.
Prašymas: Įpareigoti atsakovą atlikti šilumos ir karšto vandens paskirstymo perskaičiavimą nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2012 m. kovo 31 d. ir panaikinti Komisijos sprendimą, kuriuo skundas buvo išnagrinėtas ikiteismine tvarka.
Motyvas: Karšto vandens apskaita iki 2012 metų ieškovų name buvo netvarkinga, prievolė dėl karšto vandens apskaitos sutvarkymo nebuvo įvykdyta.

12. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. Lietuvos metrologijos inspekcija. Komisija – trečiasis asmuo.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas
Objektas:  Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2013 m. sausio 14 d. teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktas Nr. PA-3923(V12).
Prašymas: Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ prašo panaikinti Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2013 m. sausio 14 d. teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktą Nr. PA-3923(V12).
Motyvas: UAB „Vilniaus energija“ nesutinka su Lietuvos metrologijos inspekcijos surašytu aktu. Įmonės nuomone, punktai, kuriais konstatuota, kad, vadovaujantis Metrologijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi ir 17 straipsnio 2 dalimi, atsiskaitymams su vartotojais turi būti naudojami tik karšto vandens skaitikliai su galiojančia metrologine patikra; įpareigojimas parengti atsiskaitymams su vartotojais už suvartotą karšto vandens kiekį naudojamų butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių sąrašą, patvirtinti juos vadovo parašu bei sudaryti skaitiklių patikros grafikus bei apie nurodymų vykdymo eigą raštu informuoti inspekciją, yra naikintini kaip neatitinkantys teisės aktų reikalavimų, faktinės situacijos ir kaip objektyviai negalintys būti įgyvendinti dėl ne nuo Įmonės priklausančių priežasčių.
Sprendimas: pirmosios instancijos teismas 2013 m. liepos 22 d. sprendimu pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą.

13. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. Lietuvos metrologijos inspekcija. Komisija – trečiasis asmuo.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas
Objektas:  Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2013 m. sausio 29 d. teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktas Nr. PA-126(V13).
Prašymas: Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ prašo panaikinti Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2013 m. sausio 29 d. teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktą Nr. PA-126(V13).
Motyvas: UAB „Vilniaus energija“ nesutinka su Lietuvos metrologijos inspekcijos surašytu aktu. Įmonės nuomone, punktai, kuriais konstatuota, kad, vadovaujantis Metrologijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi ir 17 straipsnio 2 dalimi, atsiskaitymams su vartotojais turi būti naudojami tik karšto vandens skaitikliai su galiojančia metrologine patikra; įpareigojimas parengti atsiskaitymams su vartotojais už suvartotą karšto vandens kiekį naudojamų butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių sąrašą, patvirtinti juos vadovo parašu bei sudaryti skaitiklių patikros grafikus bei apie nurodymų vykdymo eigą raštu informuoti inspekciją, yra naikintini kaip neatitinkantys teisės aktų reikalavimų, faktinės situacijos ir kaip objektyviai negalintys būti įgyvendinti dėl ne nuo Įmonės priklausančių priežasčių.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. birželio 17 d. sprendimu UAB ,,Vilniaus energija" skundą atmetė.

14. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. Lietuvos metrologijos inspekcija. Komisija – trečiasis asmuo.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas
Objektas:  Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2013 m. balandžio 11 d. teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktas Nr. PA-1045(V13).
Prašymas: Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ prašo panaikinti Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2013 m. balandžio 11 d. teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktą Nr. PA-1045(V13).
Motyvas: UAB „Vilniaus energija“ nesutinka su Lietuvos metrologijos inspekcijos surašytu aktu. Įmonės nuomone, punktai, kuriais konstatuota, kad, vadovaujantis Metrologijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi ir 17 straipsnio 2 dalimi, atsiskaitymams su vartotojais turi būti naudojami tik karšto vandens skaitikliai su galiojančia metrologine patikra; įpareigojimas parengti atsiskaitymams su vartotojais už suvartotą karšto vandens kiekį naudojamų butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių sąrašą, patvirtinti juos vadovo parašu bei sudaryti skaitiklių patikros grafikus bei apie nurodymų vykdymo eigą raštu informuoti inspekciją, yra naikintini kaip neatitinkantys teisės aktų reikalavimų, faktinės situacijos ir kaip objektyviai negalintys būti įgyvendinti dėl ne nuo Įmonės priklausančių priežasčių.

15. Byla: AB „Kauno energija“ vs. Kauno klubas „Forumas“.
Instancija: Vilniaus apygardos teismas.
Objektas: Dėl Komisijos sprendimo, kuriame nurodoma, jog „Kauno energija“ turi įvykdyti visas karšto vandens tiekėjams teisės aktuose nustatytas pareigas, panaikinimo.
Prašymas: Pareiškėjas prašo pripažinti nepagrįstu ir panaikinti Komisijos sprendimą, kuriuo Komisija išaiškino, kad AB „Kauno energija“ Atsakovo name privalo vykdyti karšto vandens tiekėjo pareigas, kadangi namo gyventojai nėra pasirinkę kito apsirūpinimo karštu vandeniu būdo.

16. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. Metrologijos inspekcija.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas:  Metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2013 m. gegužės 2 d. Teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktas Nr. PA-1275(V13).
Prašymas: Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ prašo panaikinti Metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2013 m. gegužės 2 d. teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi patikrinimo aktą Nr. PA-1275(V13).
Motyvas: UAB „Vilniaus energija“ nesutinka su Metrologijos inspekcijos surašytu aktu. Įmonės nuomone, punktai, kuriais konstatuota, kad, vadovaujantis Metrologijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi ir 17 straipsnio 2 dalimi atsiskaitymams su vartotojais turi būti naudojami tik karšto vandens skaitikliai su galiojančia metrologine patikra; įpareigojimas parengti atsiskaitymams su vartotojais už suvartotą karšto vandens kiekį naudojamų butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių sąrašą, patvirtinti juos vadovo parašu bei sudaryti skaitiklių patikros grafikus bei apie nurodymų vykdymo eigą raštu informuoti Inspekciją, yra naikintini kaip neatitinkantys teisės aktų reikalavimų, faktinės situacijos, ir kaip objektyviai negalintys būti įgyvendinti dėl ne nuo Įmonės priklausančių priežasčių.

17. Byla: UAB "Vilniaus energija" vs. N. Zubrytė.
Instancija: Vilniaus apygardos teismas.
Objektas: Dėl įsiskolinimo už šilumos energiją ir palūkanų priteisimo pateikimo.
Prašymas: Pareiškėja prašo priteisti iš Atsakovės mokėjimus už šilumos energiją, kurių Atsakovė neapmokėjo teigdama, kad yra atsijungusi nuo centralizuoto šilumos tiekimo ir neturi galiojančios sutarties su bendrove.

18. Byla: UAB „Kauno energija“ v. UAB „GECO Kaunas“. Trečiasis suinteresuotas asmuo: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Instancija: Vilniaus apygardos teismas.
Objektas: UAB „GECO Kaunas“ 2013 m. sausio 24 d. Komisijai pateikė prašymą Nr. 02-07-12 išspręsti ginčą tarp UAB „GECO Kaunas“ ir UAB „Kauno energija“ dėl šilumos supirkimo kainos perskaičiavimo pagal perskaičiuotas palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas ir nuostolių atlyginimo. Komisija, vykdydama Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 34 straipsnio 3 dalyje numatytą funkciją nagrinėti išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka vartotojų ir energetikos įmonių skundus ir ginčus dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo, išnagrinėjo UAB „GECO Kaunas“ prašymą išspręsti ginčą ir 2013 m. kovo 15 d. priėmė nutarimą Nr. O3-90 (toliau – Nutarimas).
Prašymas: UAB „Kauno energija“ nesutiko su Komisijos sprendimu ir vadovaudamasis Energetikos įstatymo 34 straipsnio 16 dalimi, kurioje numatyta, kad „ginčo šalys per 30 dienų nuo vartotojų ir energetikos įmonių ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo, kuriuo ginčas išsprendžiamas iš esmės ar ginčo nagrinėjimas nutraukiamas, priėmimo turi teisę kreiptis į Vilniaus apygardos teismą ir prašyti nagrinėti jų ginčą iš esmės“, su 2013 m. balandžio 15 d. ieškiniu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą.
Motyvas: UAB „Kauno energija“ teigimu, įmonės veiksmai atitiko Šilumos ūkio įstatymo ir šilumos supirkimą iš nepriklausomų gamintojų reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

19. Byla: UAB „Litesko“ v. Palangos m. savivaldybė, Komisija – trečiasis asmuo.
Instancija: Klaipėdos apygardos administracinis teismas.
Objektas: Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. T2-197.
Prašymas: Pareiškėjas prašo panaikinti skundžiamą sprendimą ir įpareigoti Palangos miesto savivaldybės tarybą iš naujo svarstyti UAB „Litesko“ (filialo „Palangos šiluma“) atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio projektą ir jo pagrindimą bei priimti sprendimus, atitinkančius Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalį, Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos, Šilumos ūkio įstatymo 16 straipsnio 4 dalies ir 32 straipsnio 2 dalies reikalavimus.
Motyvas: Pareiškėjo teigimu, Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. T2-197, kuriuo Pareiškėjui Palangos miesto savivaldybės tarybos buvo nustatytas atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis, prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams (ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 1 punktui, Energetikos įstatymo 19 straipsnio 1 ir 2 dalims, Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 3 daliai, 16 straipsnio 4 daliai, 32 straipsnio 2 daliai, Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos 3, 17, 20-26 punktams) bei teisės principams, jis yra naikintinas.

20. Byla. J.M. vs. UAB „Vilniaus energija“.

Instancija: Vilniaus apygardos teismas.
Objektas: UAB „Vilniaus energija“ veiksmai įrengiant/pakeičiant karšto vandens skaitiklius ieškovės bute ir reikalavimas perskaičiuoti mokėjimus už karštą vandenį.
Prašymas: panaikinti Komisijos sprendimą ir įpareigoti UAB „Vilniaus energija“ perskaičiuoti mokėjimus už karštą vandenį, atlikti bute esančio karšto vandens skaitiklio patikrą, pateikti ieškinyje nurodytus dokumentus.
Motyvas: Ieškovas teigia, kad Atsakovas neteisėtai reikalauja demontuoti gyventojams priklausančius skaitiklius, karšto vandens apskaitą neteisėtai vykdo pagal normatyvus o ne pagal gyventojų skaitiklius, neteisingai teigia, kad Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ darbuotų neįsileidžia į butą patikrinti skaitiklių.

21. Byla. UAB „Miesto energija“ vs. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.
Instancija: Klaipėdos apygardos administracinis teismas.
Objektas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-08-28 įsakymo iš dalies panaikinimas.
Prašymas: iš dalies panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-08-28 įsakymą.
Motyvas: Pareiškėjas teigia, kad licencijuojamos veiklos teritorija negali būti neteisėtai siaurinama, pareiškėjas su vartotojais yra sudaręs šilumos tiekimo sutartis.

22. Byla.  I. Z., R. V., J. Z., R. S., L. S., , G. L., V. G., V. P. vs. UAB "Anykščių šiluma".
Instancija: Vilniaus apygardos teismas.
Objektas:  mokesčių už šildymą perskaičiavimas, kartu panaikinant Komisijos sprendimą dėl karšto vandens cirkuliacijos kaip neteisėtą ir nepagrįstą.
Prašymas: panaikinti Komisijos sprendimą ir įpareigoti atsakovę atlikti ieškovams patiektos centralizuotos šilumos perskaičiavimą.
Motyvas: Pareiškėjas teigia, kad ginčo namo bendros naudojimo patalpos yra nešildomos.


Paskutinis atnaujinimas: 2013-11-19 16:57