Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Vykstantys teisminiai ginčai
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija teikia išvadą

1. Byla: V.K. v. UAB „Vilniaus energija”
Instancija: Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas
Objektas: Apmokėjimas už šilumos energiją karšto vandens temperatūrai palaikyti.
Prašymas: Įpareigoti atsakovą UAB “Vilniaus energija” grąžinti atsakovui permokėtą sumą už patiektą šilumos energiją karšto vandens temperatūrai palaikyti.
Sprendimas.  Ieškovo V. K. ieškinį grąžinti ieškovui ir prašymą dėl permokos už teikiamą šilumos energiją karšto vandens palaikymui grąžinimo atmesti.

2. Byla. UAB ,,Šiaulių energija“ v. A.B.
Instancija: Šiaulių miesto apylinkės teismas
Objektas: skolos už šilumos energiją priteisimas
Motyvas: Ieškovas teikia šilumos energiją Atsakovei, tačiau Atsakovė neatsiskaito už suteiktas paslaugas.

3. Byla: UAB „Naujamiesčio būstas“ v. P. M.
Instancija: Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas.
Objektas: skolos už gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų eksploatavimą, komunalines ir priežiūros paslaugas priteisimas.
Motyvas: Ieškovas vadovaujasi Civilinio kodekso 4.82 ir 4.84 straipsniais, pagal kuriuos buto savininkui kyla pareiga išlaikyti bendrąją dalinę nuosavybę ir mokėti visus su tuo susijusius mokesčius.
Sprendimas: 2012 m. birželio 15 d. nutartimi ieškinys patenkintas
Instancija: Vilniaus apygardos teismas
Objektas: Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. birželio 15 d. sprendimas
Prašymas: Panaikinti skundžiamą pirmos instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą atmesti ieškovo ieškinį kaip nepagrįstą.

4. Byla: UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“ v. V. M. Z.
Instancija: Druskininkų miesto apylinkės teismas
Objektas: skolos už šilumos energiją priteisimas
Motyvai: Ieškovas teikia šilumos energiją Atsakovei, tačiau Atsakovė neatsiskaito už suteiktas paslaugas.

5. Byla: UAB ,,Dentara“ v. 121-oji DNSB. Tretieji asmenys UAB ,,Vilniaus energija“
Instancija: Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas
Objektas: Dėl permokėtų mokesčių už šildymą grąžinimo ir įpareigojimo nutraukti neteisėtus veiksmus.
Prašymas: Priteisti iš atsakovės ieškovės naudai permokėtus mokesčius už patalpų šildymą ir procesines palūkanas.
Motyvas: Vertinant ieškovės naudojamų patalpų plotą ir mokamas sąskaitas už šildymą su kitų tame pačiame name esančių vartotojų patalpų dydžiais ir sąskaitomis už šildymą sumas, ieškovės mokėtinos sumos yra nepagrįstai didelės. Atsižvelgiant į tai, kad mokesčiai už šildymą ieškovės patalpoms turi būti ne daugiau nei 1,4931 karto didesni negu mokesčiai standartiniam butui, esančiam tame name, atsakovė turėtų būti įpareigojama ateityje skaičiuoti mokesčius už šildymą ieškovės patalpoms pagal patalpų plotą netaikant padidintų koeficientų.

6. Byla. UAB ,,Vilniaus energija“ v. UAB ,,Vilniaus bočiai“
Instancija: Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas
Objektas: Dėl skolos už šilumos energiją, karštą vandenį ir palūkanų priteisimo.
Prašymas: Priteisti iš atsakovės skolą ir procesines palūkanas.
Motyvas: Remiantis Šilumos ūkio įstatymo 12 str. 2 d., 25 str., 29 str. 3 d. nuostatomis, atsakovė turi prievolę mokėti mokesčius už pastato bendrojo naudojimo patalpų šildymą, nepaisant to, kad atsakovės patalpose nėra patalpų šildymui skirtų šildymo prietaisų. Be to, atsakovė neapmokėjo ieškovės pateiktų sąskaitų už atsakovei patiektą ir suvartotą karštą vandenį.

7. Byla. UAB Šiaulių vandenys v. UAB TDL Oda.Tretieji asmenys Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių miesto savivaldybės administracija.
Instancija: Šiaulių miesto apylinkės teismas
Objektas: Dėl skolos už pašalintas nuotekas, atliktus nuotėkų laboratorinius tyrimus, delspinigių ir procesinių palūkanų priteisimo.
Prašymas: Priteisti iš atsakovo skolą, delspinigius ir procesines palūkanas.
Motyvas: Atsakovas nevisiškai apmokėjo ieškovo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras pagal tarp šalių sudarytą Nuotekų tvarkymo sutartį ir Nuotėkų tyrimų atlikimo sutartį.

8. Byla. Viešųjų pirkimų tarnyba v. Vilniaus miesto savivaldybės administracija, AB „City Service“

Instancija:
Vilniaus apygardos teismas
Objektas:
Viešojo pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimas negaliojančia.
Prašymas.
Panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės pirkimų komisijos sprendimą, kuriuo buvo patvirtinti dokumentai, panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės pirkimų komisijos sprendimą, kuriuo buvo nustatyti pirkimui gautų pasiūlymų eilę ir laimėjusiu pripažinti AB „City Service“, pripažinti negaliojančia Vilniaus miesto savivaldybės ir AB „City Service“ sudarytą pirkimo sutartį, taip pat pavedimo sutartį, pripažinti negaliojančia AB „City Service“ ir centralizuotos šilumos  tiekėjo sudarytą šilumos tiekėjo sudarytą šilumos pirkimo-pardavimo sutartį.
Motyvas:
Vilniaus miesto savivaldybė pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalies ir 3 straipsnio 1 dalies nuostatas, neužtikrino Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyto tikslo, neužtikrino Kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 9 punkto ir 24.2 punkto nuostatų, Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatų, pažeidė viešąjį interesą.
Sprendimas: Teismas Viešųjų pirkimų tarnybos ieškinį atmetė.
Instancija: Kasacija (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas).
Prašymas: Panaikinti  Vilniaus apygardos teismo sprendimą ir Apeliacinio teismo nutartį ir priimti naują sprendimą – tenkinti kasatoriaus patikslintą ieškinį visiškai. 

9. Byla. AB ,,Šiaulių energija“ v. G.A. IĮ.

Instancija:
Šiaulių miesto apylinkės teismas
Objektas:
Dėl skolos už tiektą šilumos energiją bendrojo naudojimo patalpoms šildyti priteisimo.
Prašymas:
Priteisti iš atsakovo skolą.
Motyvas:
Atsakovas laiku neatsiskaito už teikiamas paslaugas.

10. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. E.Ž.
Instancija: Vilniaus m. 3 apylinkės teismas.
Objektas: skolos už šilumos energiją priteisimas vartotojui atsijungus nuo šildymo sistemos.
Prašymas: Ieškovas prašo priteisti įsiskolinimą už priskirtą šilumos energiją
Motyvas: Gyventojams nepasirinkus šilumos paskirstymo metodo vadovaujantis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 (Žin., 2010, Nr. 127-6488), 29.2.4 punktą turi būti taikomas Šilumos paskirstymo metodas Nr.4 kartu su Šilumos paskirstymo metodu Nr.5. Atsakovė nuo šildymo sistemos atsijungė neteisėtai, todėl privalo apmokėti už jai priskirtą šilumos kiekį.

11. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. T.P.
Instancija: Vilniaus m. 1 apylinkės teismas.
Objektas: įsiskolinimo už šilumos energiją priteisimas, ginčas dėl ploto pagal kurį turi būti skaičiuojamas šilumos tiekimo mokestis
Prašymas: Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo skolą už šildymą, cirkuliaciją ir karštą vandenį, palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas
Motyvas: Energijos tiekėjas (ieškovas) turi teisę gauti apmokėjimą už visą energijos kiekį, kurį pateikė vartotojui. Pateiktos ir suvartotos energijos kiekis nustatomas pagal apskaitos prietaisų rodmenis ar kitu sutartyje numatytu būdu (CK 6.385). Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 12 str. 1 dalyje numatyta, kad šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą pagal šilumos pirkimo – pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis. Ieškovas pateikė atsakovui energiją, tačiau atsakovas neatsiskaitė.
Sprendimas: Ieškinį patenkinti iš dalies.
Instancija: Apeliacija.
Prašymas: Panaikinti pirmos instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti visiškai.

12. Byla. UAB „Vilniaus energija“ v. E. Ž.
Instancija: Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas
Prašymas: Ieškinys pateiktas dėl įsiskolinimo už šilumos energiją. Ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovo įsiskolinimą už šilumos energiją, priskaičiuotą už laikotarpį, kurio metu atsakovas nebuvo teisėtai atsijungęs nuo centralizuotos šilumos sistemos ir nutraukęs šilumos pirkimo-pardavimo sutarties. Atsakovas nesutinka su ieškovo argumentais ir papildomai reikalauja pripažinti šilumos vartojimo sutartį nutraukta nuo faktinio šilumos vartojimo santykių pabaigos.

13. Byla:  UAB „Vilniaus energija“ v I.K. ir E. K.
Instancija: Vilniaus  m. 2 apylinkės teismas.
Objektas: Įsiskolinimo už šilumos energiją ir palūkanų priteisimas.
Prašymas: Priteisti iš I.K. ir E.K.  skolą už šilumos energiją, palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas UAB „Vilniaus energija“ naudai.
Motyvas: Ieškovas tiekė šildymą ir karštą vandenį atsakovei. Atsakovas nereiškė pretenzijų dėl šilumos energijos tiekimo. Ieškovas vadovaujasi LR CK 6.38 str. ir teigia, kad kiekvienas asmuo savo prievoles privalo vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Atsakovui buvo tiekiama šiluma ir karštas vanduo, todėl Atsakovas privalo atsiskaityti.

14. Byla:  UAB „Vilniaus energija“ v R.G
Instancija: Vilniaus  m. 1 apylinkės teismas.
Objektas: Įsiskolinimo už šilumos energiją ir palūkanų priteisimas.
Prašymas: Priteisti iš R.G  skolą už šilumos energiją, palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas UAB „Vilniaus energija“ naudai.
Motyvas: Ieškovas vadovaujasi LR CK 6.385 str. ir Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsniu teigia, kad kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį. Ieškovas taikė šilumos paskirstymo metodą Nr.5.  Ieškovas pabrėžia, kad kol vartotojai pasirenka metodą, taikomas šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantis metodas.
Sprendimas: Ieškinį tenkinti.
Instancija: Apeliacija
Prašymas: Panaikinti pirmos instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

15. Byla:  R. Š. v. UAB „Vilniaus energija“  
Instancija: Vilniaus  m. 2 apylinkės teismas.
Objektas: Skolos už suvartotą energiją priteisimas.
Motyvas: Ieškovas nesutinka su UAB „Vilniaus energija“ atliekamu šilumos paskirstymu, kadangi, anot ieškovo, toks paskirstymas atliekamas, nesilaikant sutartinių įsipareigojimų.
Sprendimas. Ieškinys atmestas, priešieškinys patenkintas visiškai.
Instancija: Apeliacija.
Prašymas: Panaikinti pirmos instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti visiškai.

16. Byla: V.B. ir S. B. v. UAB „Prienų energija“
Instancija:
Prienų rajono apylinkės teismas.
Objektas:
Apmokėjimas už šilumos energiją.
Prašymas:
Ieškovai prašo įpareigoti atsakovą UAB „Prienų energija“ laikytis sutarties sąlygų, perskaičiuoti nepagrįstas sąskaitas už šilumos energiją.

17. Byla: 585-oji daugiabučių namų savininkų bendrija v. R.G.
Instancija: Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas.
Objektas: Apmokėjimas už šilumos energiją.
Prašymas: Įpareigoti atsakovą apmokėti skolą, susidariusią už patiektą šilumos energiją, priteisti delspinigius, palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

18. Byla:  E.V. v AB „Kauno energija“.
Instancija: Vilniaus apygardos teismas.
Objektas: Centralizuotos šilumos vartojimo santykių pripažinimas nutrauktais.  
Prašymas: Pripažinti  centralizuotos šilumos vartojimo santykių nutrauktais  ir įpareigoti atsakovą atlikti šilumos paskirstymo perskaičiavimą.
Motyvas: Ieškovas teigia, kad atsakovė formaliai reikalauja iš ieškovo mokėti už šildymą, nors butas šildomas nebuvo. Ieškovas teigia, kad Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių nuostata, numatanti, kad ieškovas išliko bendro naudojimo patalpų šilumos vartotoju, prieštarauja Statybos įstatymo ir Civilinio kodekso normoms.
Sprendimas: Ieškinys atmestas.
Instancija: Apeliacija.
Prašymas: Panaikinti pirmos instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai.

19. Byla: V. B., S. B.  v. UAB „Prienų energija“
Instancija:
Prienų rajono apylinkės teismas.
Objektas:
įpareigojimas laikytis sutarties sąlygų.
Prašymas:
Ieškovai prašo įpareigoti UAB „Prienų energija“ teikti paslaugas ir sąskaitas už jas pagal esamą sutartį, perskaičiuoti nepagrįstas sąskaitas ir atlyginti ieškovų patirtą žalą.
Sprendimas:
Ieškinys paliktas nenagrinėtas.

20. Byla: AB „Panevėžio energija“ v. A.G.

Instancija:
Kėdainių rajono apylinkės teismas.
Objektas:
Mokestis už bendrosiose patalpose suvartotą šilumos energiją.
Prašymas:
Ieškovas kreipėsi į teismą su prašymu iš atsakovo priteisti skolą už susidariusią šilumos energiją.
Motyvas: 
Ieškovas nurodo, kad tiekė centralizuotą šilumos energiją daugiabučiam namui, kuriame šilumos energija skirstoma Komisijos 2005-07-22 nutarimu Nr.O3-41 patvirtintu Šilumos paskirstymo metodu Nr. 5, kuris taikomas kartu su Komisijos 2005-05-05 nutarimu Nr.O3-19 patvirtintu Šilumos paskirstymo metodu Nr. 4, kai dalis vartotojams priklausančių patalpų atjungtos nuo centralizuoto šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu, siekiant nustatyti pastato bendrojo naudojimo patalpų šildymui paskirtą šilumos kiekio dalį, kuri vėliau yra paskirstoma bendraturčiams proporcingai daliai. Atsakovo butas atjungtas nuo centralizuotos šildymo sistemos. Ieškovas nurodo, kad atsakovas kaip namo bendraturtis turi apmokėti už bendrosiose patalpose suvartotą šilumos energiją.

21. AB „Šiaulių energija“ v. UAB „Juodalksnis“
Instancija:
Šiaulių miesto apylinkės teismas.
Objektas: Skolos už šilumos energiją bendrų patalpų šildymui priteisimas.
Prašymas: Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo skolą už bendrojo naudojimo patalpų šildymą.
Motyvas: Ieškovas vadovaujasi Civilinio kodekso 4.82, pagal kurį patalpų savininkui kyla pareiga išlaikyti bendrąją dalinę nuosavybę ir mokėti visus su tuo susijusius mokesčius bei Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsniu, pagal kurį patalpų savininkas apmoka jam tenkančią dalį šilumos, suvartotos daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, nesvarbu, kokiu būdu šildomos jam priklausančios patalpos. 

22. Byla: UAB „Vilniaus energija“ v. M. K.
Instancija: Vilniaus miesto apylinkės teismas.
Objektas: skolos už šilumos energiją priteisimas.
Motyvai: Ieškovas vadovaujasi Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui, ir Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodu Nr. 5, patvirtintu Komisijos 2005 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-41, taip pat kitais teisės aktais.
Sprendimas: 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu ieškinys buvo patenkintas.

23. Byla:  AB „Šiaulių energija“ vs. Kęstučio Jono Vasiliausko įmonė.
Instancija: Šiaulių apylinkės teismas.
Objektas: skolos už šilumos energiją priteisimas.
Prašymas: Priteisti iš atsakovo skolą.
Motyvas: Tarp AB „Šiaulių energija“ ir Kęstučio Jono Vasiliausko įmonės yra susiklostę šilumos energijos tiekimo – vartojimo sutartiniai santykiai vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.384 str. 1 d. nustatytais pagrindais.

24. Byla. UAB „Vilniaus energija“ vs. B.S. ir A.S.
Instancija: Vilniaus m. apylinkės teismas.
Objektas: Įsiskolinimo už šilumos energiją ir palūkanų priteisimas.
Prašymas: priteisti iš atsakovų skolą už šilumos energiją ir palūkanas.
Motyvas: atsakovai neteisėtai atsijungė nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos, todėl privalo mokėti už tiekiamą šilumos energiją, kol atsijungimas bus įteisintas teisės aktų nustatyta tvarka.

25. Byla: UAB "Vilniaus energija" vs. L. Oželytė.
Instancija: Vilniaus apygardos teismas.
Objektas: Dėl šalių ginčo nagrinėjimo iš esmės bei Valstybinės energetikos inspekcijos 2013 m. sausio 9 d. rašto Nr. (03)2R-56 pripažinimo nepagrįstu.
Prašymas: Pareiškėja prašo pripažinti Inspekcijos sprendimą dėl karšto vandens kokybės reikalavimų užtikrinimo nepagrįstu ir nagrinėti šalių ginčą iš esmės.

26. Byla. J. R. vs. UAB „Vilniaus energija“.
Instancija: Vilniaus m. apylinkės teismas.
Objektas: Nepagrįstai priskaičiuotų mokesčių grąžinimas.
Prašymas: priteisti iš atsakovo nepagrįstai priskaičiuotus ir sumokėtus mokesčius už karštą vandenį, neturtinę žalą ir palūkanas.
Motyvas: ieškovas įrengė karšto vandens skaitiklį, teisingai deklaravo, kad nevartoja karšto vandens, todėl karšto vandens suvartojimo normatyvas taikytas neteisėtai.

27. Byla. UAB „Vilniaus energija“ vs. A.Č., V.P.

Instancija: Vilniaus m. apylinkės teismas.
Objektas: Įsiskolinimo už šilumos energiją, karštą vandenį priteisimas.
Prašymas: priteisti iš atsakovų įsiskolinimą už šilumos energiją ir karštą vandenį.
Motyvas: Ieškovas vadovaujasi Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui.

28. Byla. UAB „Vilniaus energija“ vs. L.P.
Instancija: Vilniaus m. apylinkės teismas.
Objektas: Įsiskolinimo už šilumos energiją priteisimas.
Prašymas: priteisti iš atsakovų įsiskolinimą už šilumos energiją.
Motyvas: Ieškovas vadovaujasi Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui.

29. Byla. UAB „Vilniaus energija“ vs. M.M.
Instancija: Vilniaus miesto apylinkės teismas.
Objektas: Skolos už šilumos energiją ir palūkanų priteisimas
Prašymas: Priteisti iš atsakovės skolą už suvartotą šilumos energiją ir palūkanas.
Motyvas: Ieškovas vadovaujasi Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui.

30. Byla. UAB „Vilniaus energija“ vs. J. Z, A. Z.

Instancija: Vilniaus m. apylinkės teisme.
Objektas: skolos už šilumos energiją ir palūkanų priteisimas.
Prašymas: priteisti iš atsakovų skolą už suvartotą šilumos energiją.
Motyvas: Ieškovas vadovaujasi Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui.

31. Byla. UAB „Vilniaus energija“ vs. Š.P.
Instancija: Vilniaus m. apylinkės teisme.
Objektas: skolos už šilumos energiją, karštą vandenį ir palūkanų priteisimas.
Prašymas: priteisti iš atsakovų skolą už suvartotą šilumos energiją.
Motyvas: Ieškovas vadovaujasi Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui.

32. Byla. UAB „Vilniaus energija“ vs. J. R. , K. V.

Instancija: Vilniaus m. apylinkės teisme.
Objektas: skolos už šilumos energiją ir palūkanų priteisimas.
Prašymas: priteisti iš atsakovų skolą už suvartotą šilumos energiją.
Motyvas: Ieškovas vadovaujasi Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui.

33. Byla. UAB „Vilniaus energija“ vs. A.K.
Instancija: Vilniaus m. apylinkės teisme.
Objektas: skolos už šilumos energiją ir palūkanų priteisimas.
Prašymas: priteisti iš atsakovų skolą už suvartotą šilumos energiją.
Motyvas: Ieškovas vadovaujasi Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui.

34. Byla. AB „Klaipėdos energija“ vs. E.B.
Instancija: Klaipėdos m. apylinkės teismas.
Objektas: skolos už šilumos energiją ir palūkanų priteisimas.
Prašymas: priteisti iš atsakovų skolą už suvartotą šilumos energiją.
Motyvas: Ieškovas vadovaujasi Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui.

35. Byla. UAB „Vilniaus energija“ vs. D. J.

Instancija: Vilniaus m. apylinkės teismas.
Objektas: skolos už šilumos energiją ir palūkanų priteisimas.
Prašymas: priteisti iš atsakovo skolą už suvartotą šilumos energiją.
Motyvas: Ieškovas vadovaujasi Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui.

36. Byla. J.M. vs. Valstybinė energetikos inspekcija.
Instancija: Vilniaus apygardos teismas.
Objektas: Valstybinės energetikos inspekcijos sprendimo panaikinimas ir įpareigojimas atlikti veiksmus.
Prašymas: panaikinti Valstybinės energetikos inspekcijos sprendimą ir įpareigot atlikti veiksmus.
Motyvas: atsakovė nepagrįstai  ir neteisėtai atsisakė nagrinėti ieškovės ieškinį, nes netinkamai nustatė tikrąjį ieškinio dalyką ir ieškinio pagrindą.

37. Byla. L. Z., J. Z., R. S., L. S., G.L., V. G., V. P. vs. Valstybinė energetikos inspekcija.
Instancija: Vilniaus apygardos teismas.
Objektas: Valstybinės energetikos inspekcijos sprendimo panaikinimas ir įpareigojimas atlikti veiksmus.
Prašymas: panaikinti Valstybinės energetikos inspekcijos sprendimą ir įpareigot atlikti veiksmus.
Motyvas: atsakovė nepagrįstai  ir neteisėtai atsisakė nagrinėti ieškovės ieškinį, nes netinkamai nustatė tikrąjį ieškinio dalyką ir ieškinio pagrindą.

38. Byla. UAB „Vilniaus energija“ vs. V.S.
Instancija: Vilniaus m. apylinkės teismas.
Objektas: skolos už šilumos energiją ir palūkanų priteisimas.
Prašymas: priteisti iš atsakovo skolą už suvartotą šilumos energiją.
Motyvas: Ieškovas vadovaujasi Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2014-01-22 15:40