Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Vykstantys teisminiai ginčai
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija dalyvauja byloje kaip trečiasis asmuo

2. Byla: Klaipėdos apygardos teismas; Komisija – trečiasis asmuo.
Instancija: Klaipėdos apygardos administracinis teismas.
Objektas: Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 4 d. sprendimas Nr. T2-325 „Dėl kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Prašymas: ištirti, ar Skundžiamas sprendimas neprieštarauja Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 22 straipsnio 3, 4, 5 dalims.
Sprendimas: Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužės 7 d. sprendimu Klaipėdos apygardos teismo prašymą tenkino ir pripažino, kad Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 4 d. sprendimu Nr. T2-325 patvirtinto Kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo ir taikymo tvarkos aprašo 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 ir 9.5 punktai prieštarauja Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 22 straipsnio 3, 4, 5 dalims.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 7 d. sprendimas. Prašymas: UAB „Klaipėdos vanduo“ ir Klaipėdos miesto savivaldybė prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą.
Sprendimas: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paliko galioti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 7 d. sprendimą nepakeistą.

3. Byla: V.D. v. VĮ “Visagino energija”; Komisija – trečiasis asmuo.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas
Objektas: Visagino savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimo TS-57 „Dėl vandens suvartojimo normų“ 2 dalis.
Prašymas: Ištirti, ar Skundžiamas sprendimas neprieštarauja (atitinka) Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1991 m. birželio 24 d. įsakymui Nr. 79/76 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1507 „Dėl dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo“1.4 punktui.
Motyvas: Ieškovas nurodo, kad Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi LR Vyriausybės 1997-12-31 nutarimo Nr. 1507 “Dėl dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo” 1.4 p. ir LR statybos ir urbanistikos ministro 1991-06-24 įsakymu Nr. 79/76, priimto 2008-04-24 sprendimu Nr. TS-57, 2 p. nusprendė “ nustatyti, kad butuose, kuriuose neįrengti šalto ir karšto vandens apskaitos prietaisai ir kuriuose gyventojai nėra deklaravę gyvenamosios vietos, šalto ir karšto vandens suvartojimo norma taikoma vienam žmogui’. Ieškovas nurodo, kad šis sprendimas prieštarauja LR statybos ir urbanistikos ministro 1991-06-24 įsakymui Nr.79/76 ir LR Vyriausybės 1997-12-31 nutarimui Nr. 1507, kuriuose nenurodyta, kad butuose, kuriuose neįrengti šalto ir karšto vandens apskaitos prietaisai ir kuriuose gyventojai nėra deklaravę gyvenamosios vietos, šalto ir karšto vandens suvartojimo norma taikoma vienam žmogui. Ieškovas nurodo, kad LR Vyriausybės 1997-12-31 nutarimo Nr. 1507 1.4 punkte nustatyta, jog jeigu butuose apskaitos prietaisų nėra, mokestis nustatomas pagal dujų, šalto bei karšto vandens suvartojimo normas, o ne šalto ir karšto vandens suvartojimo norma taikoma vienam žmogui.
Sprendimas: Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendimu administracinę bylą dalyjė dėl Visagino savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. TS-57 2 p. atitikties LR statybos ir urbanistikos ministro 1991 m. birželio 24 d. įsakymui Nr. 79/76 nutraukė. Kitoje dalyje prašymo netenkino. Pripažino, kad Visagino savivaldybės tarybos 2008 m. balabdžio 24 d. sprendimo Nr. TS-57 2 p. ta apimtimi, kuria nustatyta, kad butuose, kuriuose neįrengti šalto ir karšto vandens apskaitos prietaisai ir kuriuose gyventojai nėra deklaravę gyvenamosios vietos, šalto ir karšto vandens suvartojimo norma taikoma vienam žmogui, yra teisėtas ir prašymą dėl jo panaikino.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 9 d. sprendimas
Sprendimas:
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011-12-08 nutartimi apelianto V.D. apeliacinį skundą atmetė. VAAT 2011-06-09 sprendimo dalį, kuria nuspręsta pripažinti, kad Visagino savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimo Nr. TS-57 „Dėl vandens suvartojimo normų“ 2 p. ta apimtimi, kuria nustatyta, kad butuose, kuriuose neįrengti stalo ir karšto vandens apskaitos prietaisai ir kuriuose gyventojai nėra deklaravę gyvenamosios vietos, šalto ir karšto vandens suvartojimo norma taikoma vienam žmogui, yra teisėtas ir prašymas dėl jo panaikinimo atmestas, panaikinti ir šią administracinės bylos dalį nutraukė.

4. Byla: Vyriausybės atstovas Panevėžio apskrityje v. Pasvalio rajono savivaldybės taryba; Komisija – trečiasis asmuo.
Instancija: Panevėžio apygardos administracinis teismas.
Objektas: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymas.
Prašymas: Įpareigoti Pasvalio rajono savivaldybės tarybą įgyvendinti LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 3 punkto bei 22 straipsnio 5 dalies nuostatas ir artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje patvirtinti 2010 m. liepos 19 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr.O3-128 suderintas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas.
Motyvas: LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad savivaldybės taryba, vadovaudamasi Komisijos nustatyta geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, nustato viešųjų vandens tiekėjų tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad viešieji vandens tiekėjai, vadovaudamiesi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, apskaičiuoja tiekiamo geriamojo vandens ir teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kainas ir, suderinę su Komisija, teikia tvirtinti savivaldybių, kurių teritorijose tiekia geriamąjį vandenį ir teikia nuotekų tvarkymo paslaugas, taryboms. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos vilkinimas nustatyti Komisijos suderintas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, pažeidžia Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 3 punkto ir 22 straipsnio 5 dalies nuostatas.
Sprendimas: Pareiškėjo Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje prašymą patenkinti. Įpareigoti Pasvalio rajono savivaldybės tarybą įgyvendinti Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 3 punkto bei 22 straipsnio 5 dalies nuostatas ir artimiausiame savivaldybės posėdyje, tačiau ne vėliau kaip per mėnesį, patvirtinti Komisijos 2010 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. O3-128 suderintas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Objektas: Panevėžio apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 26 d. sprendimas.
Sprendimas:  LVAT atsakovo Pasvalio rajono savivaldybės tarybos apeliacinį skundą patenkino, Panevėžio apygardos administracinio teismo 2011-09-26 sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą – pareiškėjo Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje prašymą atmetė.
Paskutinis atnaujinimas: 2013-04-22 14:31