Komisija byloje dalyvauja kaip šalis

1. Byla: VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ v. Komisija.
Instancija: Vilniaus apygardos administracinis teismas.
Objektas: Komisijos 2012 m. spalio 9 d. nutarimas Nr. O3-289 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų derinimo“ dalis dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo įkainių VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“.
Prašymas: Panaikinti Komisijos 2012 m. spalio 9 d. nutarimą Nr. O3-289 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų derinimo“ dalyje dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo įkainių VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“.
Motyvai: Pareiškėjo nuomone, nutarimas dalyje, kuria suderinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo įkainiai VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“, yra priimtas nepagrįstai  išskirtine tvarka skaičiuojant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, taip pat Komisija taikė netinkamą metodą pareiškėjui skaičiuojant diferencijuotas viešųjų paslaugų kainas.
Sprendimas:  Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. balandžio 12 d. sprendimu pareiškėjo VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ skundą atmetė.
Instancija: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Objektas: Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 12 d. sprendimasPaskutinis atnaujinimas: 2013-06-05 11:30