Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Ataskaitos
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Ataskaitos

Įmonės, turinčios galiojančias licencijas veiklai elektros energetikos sektoriuje vykdyti, bei gamintojai, turintys leidimus gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, turi pateikti Komisijai informaciją nustatyta tvarka:

Įmonė, turinti elektros energijos perdavimo licenciją:

Įmonė, turinti elektros energijos skirstymo licenciją:

Elektros energijos gamintojai, turintys leidimus gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių:

Įmonės, turinčios galiojančias licencijas veiklai gamtinių dujų energetikos sektoriuje, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, turi pateikti Komisijai informaciją nustatyta tvarka:

Gamtinių dujų sistemos operatoriai:

 • pagal Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodikos 22 punktą: iki einamųjų metų kovo 31 d. :
  1. nebuitinių vartotojų, suvartojančių daugiau kaip 100 tūkst. m3 dujų per metus, prijungimo prie gamtinių dujų sistemos lėšų (prijungimo sąmatų) sumą per praėjusius kalendorinius metus;
  2. nebuitinių vartotojų, suvartojančių daugiau kaip 100 tūkst. m3 dujų per metus, prijungtų prie gamtinių dujų sistemos per praėjusius kalendorinis metus, skaičių;
  3. biodujų jėgainių prijungimo prie gamtinių dujų sistemos lėšų (prijungimo sąmatų) sumą per praėjusius kalendorinius metus, kiekvienai prijungtai biodujų jėgainei tenkančią lėšų (prijungimo sąmatos) sumą;
  4. biodujų jėgainių, prijungtų prie gamtinių dujų sistemos per praėjusius kalendorinis metus, skaičių.
Biodujų gamintojai:

 • pagal Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodikos 23 punktą: iki einamųjų metų kovo 31 d. :
  1. per praėjusius kalendorinius metus įvykdytų investicijų sumą biodujų jėgainės gamybos (gavybos) įrenginiams, įvykdytų investicijų sumą biodujų jėgainės biodujų įrenginiams, užtikrinantiems kokybės techninius reikalavimus;
  2. per praėjusius kalendorinius metus pagamintų (išgautų) ir supirktų į gamtinių dujų sistemą biodujų kiekį;
  3. per praėjusius kalendorinius metus patirtų operacinių sąnaudų dydį;
  4. per praėjusius kalendorinius metus patirtų sąnaudų, prilygintinų kuro įsigijimo sąnaudoms, dydį.
Paskutinis atnaujinimas: 2014-02-28 15:00