Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Svarbesni sprendimai
2011 metai
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Svarbesni sprendimai atsinaujinančių išteklių sektoriuje 2011 metais


Dėl fiksuotų tarifų

2011-09-26 Komisija priėmė tarpinį sprendimą dėl fiksuoto tarifo didžiausio galimo dydžio

2011-09-26 Komisija skelbia elektros energijos gamintojų sąrašus, siekiant užtikrinti skaidrų VIAP fondo formavimą


Dėl viešųjų konsultacijų

2011-07-19 Komisija skelbia viešąsias konsultacijas dėl Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą įgyvendinančių teisės aktų projektų

2011-05-09 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto


Dėl teisės aktų

2011-11-25 Komisija sustabdė sprendimo priėmimą dėl elektros energijos, suvartojamos šilumos siurblių darbui, lengvatinio tarifo nustatymo

2011-10-25 Komisija papildė Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą

2011-07-29 Komisija patvirtino visus teisės aktus, įgyvendinančius Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatas

2011-07-27 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatus

2011-07-22 Komisija patvirtino Reikalavimus pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašui

2011-07-21 Komisija papildė Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarką

2011-07-07 Komisija patvirtino naują Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodiką

2011-07-07 Komisija papildė biodujų gamintojų prijungimo prie gamtinių dujų sistemos kainos nustatymo tvarką

2011-06-30 Komisija patvirtino Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinę formą

2011-06-09 Komisija patvirtino naujos redakcijos Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą

Paskutinis atnaujinimas: 2012-02-24 11:03