Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Svarbesni sprendimai
2012 metai
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Svarbesni sprendimai atsinaujinančių išteklių sektoriuje 2012 metais


Dėl fiksuotų tarifų

2012-12-05 Komisija skelbia vidutinę lapkričio mėn. elektros energijos rinkos kainą

2012-10-08 Komisija skelbia vidutinę rugsėjo mėn. elektros energijos rinkos kainą

2012-09-27 Komisija patvirtino atsinaujinančių energijos išteklių gamintojams skatinamuosius tarifus 2013 metams 

2012-09-04 Komisija skelbia vidutinę rugpjūčio mėn. elektros energijos rinkos kainą

2012-08-03 Komisija skelbia vidutinę liepos mėn. elektros energijos rinkos kainą

2012-06-06 Komisija skelbia vidutinę gegužės mėn. elektros energijos rinkos kainą

2012-05-08 Komisija skelbia vidutinę balandžio mėn. elektros energijos rinkos kainą

2012-04-06 Komisija skelbia vidutinę kovo mėn. elektros energijos rinkos kainą

2012-03-07 Komisija skelbia vidutinę vasario mėn. elektros energijos rinkos kainą

2012-02-10 Komisija skelbia vidutinę sausio mėn. elektros energijos rinkos kainą

2012-02-03 Komisija patvirtino energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančiuosius energetikos išteklius, tarifus


Dėl teisės aktų

2012-12-10 Komisija inicijuoja Energijos išteklių rinkos įstatymo pakeitimo projektą

2012-10-25 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų sąlygų aprašus

2012-10-12 Komisija patvirtino Taikinamojo tarpininkavimo taisykles 2012-09-21 Komisija patikslino Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatus 

2012-09-19 Komisija patvirtino Reikalavimus rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams 

2012-09-06 Komisija papildė Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžių nustatymo taisykles

2012-09-06 Komisija patikslino Ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašą

2012-06-21 Komisija patikslino Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodiką

2012-04-06 Komisija patikslino Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisykles

2012-04-06 Komisija papildė Ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašą


Dėl viešųjų konsultacijų

2012-12-10 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo

2012-09-17 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl energijos išteklių biržos operatoriaus Baltpool UAB pateikto tvirtinti Energijos išteklių biržos reglamento projekto 

2012-08-17 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžių nustatymo taisyklių pakeitimo projekto

2012-08-17 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašo pakeitimo projekto

2012-05-31 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodikos pakeitimo projekto

2012-05-22 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos priežiūros tvarkos aprašo projekto

2012-05-22 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos naujos redakcijos projekto

2012-05-18 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžių nustatymo taisyklių pakeitimo projekto

2012-05-14 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl AB LESTO parengto Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo tinklais tvarkos aprašo

2012-04-13 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto

2012-03-21 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos priežiūros tvarkos aprašo projekto

2012-03-12 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašo pakeitimo projekto

2012-03-09 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklių pakeitimo projekto

2012-01-27 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl elektros energijos tinklų operatorių parengtų pasinaudojimo tinklais tvarkų aprašų

2012-01-11 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius išteklius, ir biodujų tarifų

2012-01-05 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl vidutinės svertinės kapitalo kainos energetikos sektoriuje skaičiavimo


Dėl skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų

2012-12-28 Komisija papildė Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatus

2012-12-28 Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas biodujų elektrinėms, kurių įrengtoji galia yra didesnė nei 1000 kW, skelbiamas neįvykusiu

2012-12-20 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems biomasę, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 5000 kW, sąlygų aprašą

2012-12-20 Informacija apie pirmąjį Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems saulės šviesos energiją, kurių elektrinės neintegruotos į pastatą ir kurių įrengtoji galia ne didesnė nei 100 kW, komiteto posėdį, vyksiantį gruodžio 31 d.

2012-12-18 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų pakeitimo projekto

2012-12-11 Informacija apie pirmuosius Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų komitetų posėdžius, vyksiančius gruodžio 17 d.

2012-12-03 Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną biomasės elektrinėms, kurių įrengtoji galia yra didesnė nei 5000 kW

2012-12-03 Informacija apie pirmuosius Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų komitetų posėdžius, vyksiančius gruodžio 10 d.

2012-12-03 Dėl gamintojų, turinčių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartis arba leidimus gaminti elektros energiją

2012-11-26 Informacija apie aukcioną saulės šviesos elektrinėms, integruotoms į pastatą, kurių įrengtoji galia didesnė nei 100 kW

2012-11-21 Rubrikoje D.U.K. paskelbta aktuali informacija dėl skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų

2012-11-12 Informacija apie aukcioną saulės šviesos elektrinėms, neintegruotoms į pastatą, kurių įrengtoji galia ne didesnė nei 100 kW

2012-11-08 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems saulės šviesos energiją, kurių elektrinės neintegruotos į pastatą ir jų įrengtoji galia ne didesnė nei 100 kW, sąlygų aprašą

2012-11-08 Komisija patikslino Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų sąlygų aprašus

2012-10-30 Informacija apie aukcioną saulės šviesos elektrinėms, neintegruotoms į pastatą, kurių įrengtoji galia didesnė nei 100 kW

2012-10-30 Informacija apie aukcioną vėjo elektrinėms, kurių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo

2012-10-30 Informacija apie aukcioną biodujų elektrinėms, kurių įrengtoji galia didesnė nei 1000 kW

2012-10-29 Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną saulės šviesos elektrinėms, integruotoms į pastatą, kurių įrengtoji galia yra didesnė nei 100 kW

2012-10-30 Informacija apie aukcioną biodujų elektrinėms, kurių įrengtoji galia didesnė nei 1000 kW

2012-10-30 Informacija apie aukcioną vėjo elektrinėms, kurių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo 

2012-10-30 Informacija apie aukcioną saulės šviesos elektrinėms, neintegruotoms į pastatą, kurių įrengtoji galia didesnė nei 100 kW

2012-10-29 Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną saulės šviesos elektrinėms, integruotoms į pastatą, kurių įrengtoji galia yra didesnė nei 100 kW

2012-10-22 Informacija apie aukcioną vėjo elektrinėms, kurių numatoma įrengtoji galia bus didesnė kaip 30 kW, bet neviršys 350 kW ir kurios bus prijungiamos prie skirstomųjų tinklų

2012-10-22 Informacija apie aukcioną vėjo elektrinėms, kurių numatoma įrengtoji galia yra didesnė nei 350 kW ir kurios bus prijungiamos prie perdavimo tinklų

2012-10-22 Informacija apie aukcioną biodujų elektrinėms, gaminančioms elektros energiją, kurių numatoma įrengtoji galia yra ne didesnė nei 1000 kW

2012-10-18 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų sąlygų aprašus

2012-10-15 Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną saulės šviesos elektrinėms, neintegruotoms į pastatą, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė nei 100 kW   

2012-10-12 Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną biodujų elektrinėms, kurių įrengtoji galia yra didesnė nei 1000 kW

2012-10-12 Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną vėjo elektrinėms, kurių numatoma įrengtoji galia yra didesnė nei 350 kW ir kurios bus jungiamos prie skirstomojo tinklo 

2012-10-12 Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną saulės šviesos elektrinėms, neintegruotoms į pastatą, kurių įrengtoji galia yra didesnė nei 100 kW

2012-10-04 Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną vėjo elektrinėms, kurių numatoma įrengtoji galia yra nuo 30 kW iki 350 kW ir kurios bus prijungiamos prie skirstomųjų tinklų 

2012-10-01 Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną biodujų elektrinėms, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė nei 1000 kW

Paskutinis atnaujinimas: 2012-12-28 11:18