Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Svarbesni sprendimai
2013 metai
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Svarbesni sprendimai atsinaujinančių išteklių sektoriuje 2013 metais


Dėl tarifų

2013-11-28 Komisija patvirtino atsinaujinančių energijos išteklių gamintojams skatinamuosius tarifus


2013-08-27 Komisija patvirtino elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifus 2013 m. IV ketvirčiui

2013-06-03 Komisija skelbia vidutinę gegužės mėn. elektros energijos rinkos kainą

2013-05-30 Komisija patvirtino elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifus 2013 m. III ketvirčiui

2013-05-03 Komisija skelbia vidutinę balandžio mėn. elektros energijos rinkos kainą

2013-04-05 Komisija skelbia vidutinę kovo mėn. elektros energijos rinkos kainą

2013-03-04 Komisija skelbia vidutinę vasario mėn. elektros energijos rinkos kainą

2013-02-28 Komisija patvirtinimo elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifus 2013 m. II ketvirčiui

2013-02-04 Komisija skelbia vidutinę sausio mėn. elektros energijos rinkos kainą 


Dėl teisės aktų

2013-07-18 Komisija pakoregavo Išankstinės privalomos skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos aprašą 

2013-07-18 Komisija patvirtino naujos redakcijos Energetikos įmonių informacijos teikimo taisykles

2013-05-23 Komisija papildė Reikalavimus rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams

2013-05-14 Komisija patikslino Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodiką


Dėl viešųjų konsultacijų

2013-08-23 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Energijos išteklių biržos reglamento pakeitimo projekto derinimo 

2013-06-27 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl energijos išteklių biržos operatoriaus BALTPOOL UAB parengto Energijos išteklių biržos reglamento projekto

2013-05-31 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl naujos redakcijos Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių

2013-04-25 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodikos pakeitimo projekto

2013-04-10 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto

2013-02-01 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodikos pakeitimo projekto


Dėl skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų

2013-11-07 Patvirtintas Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems hidroenergiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 10 kW ir ne didesnė kaip 1000 kW, laimėtojas


2013-10-21 Informacija apie Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems hidroenergiją, komiteto posėdį dėl patikslinto pasiūlymo dėl fiksuoto tarifo vertinimo

2013 -10-15 Komisija pakoregavo Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatus

2013-10-14 Patikslinto pasiūlymo dėl fiksuoto tarifo registravimas


2013-09-27 Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojų, naudojančių hidroenergiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 10 kW ir ne didesnė kaip 1000 kW, pirminio pasiūlymo dėl fiksuoto tarifo vertinimas

2013-09-26 Patvirtintas Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems hidroenergiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 10 kW ir ne didesnė kaip 1000 kW, dalyvis

2013-09-06 Informacija apie pirmąjį komiteto posėdį Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems hidroenergiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 10 kW ir ne didesnė kaip 1000 kW

2013-09-02 Pratęstas aukciono dokumentų ir pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo registravimo terminas

2013-08-27 Komisija sustabdo skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus vėjo elektrinėms

2013-08-27 Komisija nutraukia skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus biokurą naudojantiems gamintojams

2013-08-16 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų pakeitimo

2013-07-18 Komisija nesvarstė klausimų dėl skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų gamintojams, naudojantiems biokurą

2013-07-18 Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono komiteto posėdžiai dėl pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo vertinimo 


2013-07-18 Patvirtintas Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie perdavimo tinklo, laimėtojas2013-07-12 Informacija apie Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono komiteto posėdį dėl patikslintų pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo vertinimo

2013-07-12 Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną gamintojams, naudojantiems biomasę, kurių rekonstruotų elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 5000 kW

2013-07-11 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems hidroenergiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 10 kW ir ne didesnė kaip 1000 kW, sąlygų aprašą 

2013-07-05 Patikslintų pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo registravimas

2013-07-04 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie perdavimo tinklo, dalyvių pirminių pasiūlymų eilę

2013-06-21 Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną hidroelektrinėms, kurių įrengtoji galia yra nuo 10 kW iki 1000 kW

2013-06-20 Informacija apie pirmuosius Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų komitetų posėdžius, vyksiančius birželio 25 d.

2013-06-20 Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojų, naudojančių vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie perdavimo tinklo, pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo vertinimas

2013-06-20 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie perdavimo tinklo, dalyvių sąrašą

2013-06-20 Patvirtinti Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, kurių įrengtoji galia biomasės elektrinėms nuo 30 kW iki 5000 kW, laimėtojai

2013-06-20 Informacija apie aukcioną biodujų elektrinėms, kurių įrengtoji galia nuo 1000 kW iki 2000 kW

2013-06-17 Informacija apie pirmuosius Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų komitetų posėdžius, vyksiančius birželio 18 d.

2013-06-14 Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas biodujų jėgainėms, gaminančioms elektros energiją iš biodujų, išgaunamų anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus

2013-06-10 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Išankstinės privalomos skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos aprašo pakeitimo

2013 06 06 Informacija apie Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono komiteto posėdį dėl patikslintų pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo vertinimo

2013-06-03 Patikslintų pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo registravimas

2013-05-30 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems biomasę, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 5000 kW, dalyvių pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo eilę

2013-05-30 Patvirtintas Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems hidroenergiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 1000 kW, laimėtojas

2013-05-24 Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas biodujų jėgainėms, gaminančioms elektros energiją iš biodujų, išgaunamų anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių įrengtoji galia nuo 1000 kW iki 2000 kW

2013-05-23 Komisija nutraukia skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną biomasę naudojantiems gamintojams

2013-05-20 Informacija apie Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems hidroenergiją, komiteto posėdį dėl patikslinto pasiūlymo dėl fiksuoto tarifo vertinimo

2013 05 17 Informacija apie pirmąjį komiteto posėdį Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie perdavimo tinklo

2013-05-15 Patikslinto pasiūlymo dėl fiksuoto tarifo registravimas

2013-05-14 Aukcionas gamintojams, naudojantiems biodujas, išgaunamas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 1000 kW iki 2000 kW, skelbiamas neįvykusiu

2013-05-14 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems hidroenergiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 1000 kW, dalyvio pirminį pasiūlymą dėl fiksuoto tarifo


2013-05-20 Informacija apie Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems hidroenergiją, komiteto posėdį dėl patikslinto pasiūlymo dėl fiksuoto tarifo vertinimo


2013-05-14 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems hidroenergiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 1000 kW, dalyvio pirminį pasiūlymą dėl fiksuoto tarifo

2013-05-14 Aukcionas gamintojams, naudojantiems biodujas, išgaunamas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 1000 kW iki 2000 kW, skelbiamas neįvykusiu

2013-05-09 Komisija patikslino Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą

2013-05-06 Informacija apie aukcioną biodujų elektrinėms, kurių įrengtoji galia nuo 10 kW iki 500 kW

2013-05-06 Informacija apie aukcioną gamintojams, naudojantiems biodujas, išgaunamas sąvartynuose, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 10 kW iki 500 kW

2013-05-02 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų sąlygų aprašus

2013-05-02 Informacija apie aukcioną vėjo elektrinėms, kurių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo

2013-04-30 Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojų, naudojančių hidroenergiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 1000 kW, pirminio pasiūlymo dėl fiksuoto tarifo vertinimas

2013-04-26 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems hidroenergiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 1000 kW, dalyvį

2013-04-19 Pratęstas aukciono dokumentų ir pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo registravimo terminas

2013-04-11 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojų, naudojančių biomasę, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 5000 kW, dalyvių sąrašą

2013-04-09 Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną biodujų elektrinėms, gaminančioms elektros energiją iš sąvartynuose išgaunamų biodujų, kurių įrengtoji galia yra nuo 10 kW iki 500 kW

2013-04-08 Informacija aukcionų laimėtojams


2013-04-05 Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną vėjo elektrinėms, kurių numatoma įrengtoji galia nuo 10 iki 350 kW ir kurios bus jungiamos prie skirstomojo tinklo

2013-04-04 Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną gamintojams, naudojantiems biodujas, išgaunamas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias kilmės atliekas ar substratus, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 10 kW iki 500 kW

2013-04-03 Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną vėjo elektrinėms, kurių numatoma įrengtoji galia viršija 350 kW ir kurios bus jungiamos prie skirstomojo tinklo

2013-04-02 Informacija apie aukcioną gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie perdavimo tinklo

2013-03-28 Patvirtinti Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30 iki 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo, laimėtojai

2013-03-28 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie perdavimo tinklo, sąlygų aprašą

2013-03-28 Patvirtinti Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems biodujas, kurių elektrinių įrengtoji galia ne didesnė nei 1000 kW, laimėtojai

2013-03-28 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo, laimėtojus


2013-03-22 Informacija apie pirmąjį Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems biomasę, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 5000 kW, komiteto posėdį, vyksiantį kovo 25 d.

2013-03-14 Komisija patvirtino dalyvių pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo eilę

2013-03-14 Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas gamintojams, naudojantiems biomasę, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 5000 kW, skelbiamas neįvykusiu

2013-03-12 Patikslintų pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo registravimas

2013-03-07 Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną vėjo elektrinėms, kurių numatoma įrengtoji galia viršija 350 kW ir kurios bus prijungiamos prie perdavimo tinklų

2013-03-05 Informacija apie aukcioną gamintojams, naudojantiems biodujas, išgaunamas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 1000 kW iki 2000 kW

2013-02-28 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų dalyvių sąrašus


2013-02-22 Patvirtintas Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo, dalyvių sąrašas


2013-02-14 Patikslintų pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo registravimas

2013-02-13 Komisija patvirtino dalyvių pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo eilę aukcione gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo

2013-02-08 Informacija apie pirmąjį Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems biomasę, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 5000 kW, komiteto posėdį, vyksiantį vasario 12 d.

2013-02-05 Informacija apie aukcioną biomasės elektrinėms, kurių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 5000 kW

2013-01-31 Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas biodujų jėgainėms, gaminančioms elektros energiją iš biodujų, išgaunamų anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių įrengtoji galia nuo 1000 kW iki 2000 kW

2013-01-31 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems biomasę, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 5000 kW, sąlygų aprašą

2013-01-31 Komisija atidėjo Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų gamintojams, naudojantiems saulės šviesos energiją, dalyvių sąrašų tvirtinimą

2013-01-25 Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojų, naudojančių vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo, pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo vertinimas

2013-01-25 Patikslintų pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo registravimas

2013-01-24 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojų, naudojančių vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo, dalyvių sąrašą

2013-01-15 Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną hidroelektrinėms, kurių įrengtoji galia yra nuo 30 kW iki 1000 kW

2013-01-14 Informacija apie Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų komitetų posėdžius dėl pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo vertinimo

2013-01-11 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų dalyvių sąrašus

2013-01-11 Atidėtas Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo, dalyvių sąrašo tvirtinimas

2013-01-08 Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną biomasės elektrinėms, kurių įrengtoji galia yra nuo 30 kW iki 5000 kW

2013-01-07 Informacija apie pirmąjį Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems saulės šviesos energiją, kurių elektrinės integruotos į pastatą ir kurių įrengtoji galia didesnė nei 100 kW, komiteto posėdį, vyksiantį sausio 11 d.


Dėl energetikos įmonių kontrolės

2013-06-27 Komisija atliko atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriaus įmonių finansinio pajėgumo vertinimą

2013-02-25 Komisija skelbia nepriklausomų šilumos gamintojų rinkos apžvalgą

Paskutinis atnaujinimas: 2014-03-07 09:47