Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Dujų kainos
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Gamtinių dujų kainos struktūra buitiniams vartotojams

Buitiniai vartotojai pagal suvartojamą dujų kiekį skirstomi į dvi grupes ir šioms grupėms nustatomos atskiros kainos:

• I grupės vartotojai, vartojantys gamtines dujas maisto ruošimui ir suvartojantys iki 500 m3 dujų per metus;
• II grupės vartotojai, vartojantys dujas būsto šildymui ir suvartojantys daugiau kaip 500 m3 dujų per metus.

Gamtinių dujų kaina gyventojams susideda iš dviejų dalių. Gyventojai moka pastovaus dydžio mėnesinį mokestį, nepriklausantį nuo suvartoto dujų kiekio, bei atskirai už suvartotą gamtinių dujų kubinių metrų kiekį. Kadangi didžiausiam namų ūkių skaičiui gamtines dujas tiekia AB „Lietuvos dujos“, pateikiame šios įmonės gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams struktūrą.

Tarifo už gamtinių dujų kubinį metrą struktūra

Į gamtinių dujų tarifą už kubinį metrą yra įskaičiuojama importuojamų gamtinių dujų kaina, išlaidos jų pristatymui iki vartotojo (perdavimas ir skirstymas vamzdynais), lėšos būtinos saugumui ir patikimumui užtikrinti, tiekėjui nustatoma leistina uždirbti pelno norma ir mokesčiai.

Gamtinių dujų kaina už vieną kubinį metrą tarp I ir II grupės vartotojų skiriasi skirstymo paslaugos dedamosios dydžiu. Kadangi sąnaudos gamtinių dujų pristatymui yra panašios, ar gyventojas per metus suvartoja iki 500 kub. metrų dujų, ar žymiai daugiau, tai jas (sąnaudas) padalinus iš suvartoto kiekio (suvartotų kubinių metrų) dujų, gaunama mažesnė dujų skirstymo kainos dedamoji II grupei.

Faktinės dujų importo kainos dinamikos ir importo kainos, įskaičiuotos į dujų tarifą buitiniams vartotojams, skirtumas parodytas 1 pav.

1 pav. Dujų importo kainos kitimas 2011-2013 metais bei prognozė 2014 m. I pusmečiui ir dujų kaina, įskaičiuota į tarifą buitiniams vartotojams, Lt/tūkst. m³

Šaltinis: Komisija.

Buitiniams vartotojams nuo 2014 m. sausio 1 d. keičiasi kintamoji gamtinių dujų tarifo dalis. Kintamosios tarifo dalies struktūroje importo kaina sudaro 1,18 Lt/m³, dujų transportavimo magistraliniais tinklais kainos dalis sudaro 0,020 Lt/m³, skirstomaisiais tinklais: I gr. – 0,97 Lt/m³, II gr. – 0,31 Lt/m³, o III gr. - 0,28 Lt/m³ tiekimo marža (tiekimo įmonės pelnas) – 0,034 Lt/m³, dujų tiekimo saugumo kaina – 0,014 Lt/m³. Dujų tiekimo saugumo kainos dalį sudaro išlaidos dujų atsargoms saugoti, kad, esant nenumatytoms aplinkybėms, būtų garantuotas gyventojams nenutrūkstamas dujų tiekimas tam tikram laikotarpiui. Įskaičiavus didesnę importo kainą, atitinkamai padidėja ir tarifo dalis dėl PVM.

2 pav. 2014 m. I pusmečio tarifo už gamtinių dujų kubinį metrą struktūra, Lt/m³

Šaltinis: Komisija.

Išlaidos dujų pristatymui vamzdynais iki vartotojo, tiekimo saugumo kainos dedamoji, įmonės pelnas yra reguliuojami dydžiai. Nereguliuojamos kainos dedamosios - gamtinių dujų importo kaina bei pridėtinės vertės mokestis, I grupės vartotojams tai sudaro 65 proc., o II grupės vartotojams – 79 proc. galutinės kainos.

Pastovaus mokesčio per mėnesį struktūra

Pastovus mokestis per mėnesį mokamas dujų sistemos „darbingumo“ palaikymui bei galios (pralaidumo užsitikrinimui) magistraliniuose dujotiekiuose rezervavimui, kadangi kiekvienas vartotojas turi turėti garantiją, kad bet kuriuo momentu galės gauti kokybišką paslaugą. Taip pat į pastovų mokestį yra įskaičiuotos išlaidos apskaitai, sutarčių sudarymui (tiekimo kaina).

3 pav. 2014 m. I pusmečio gamtinių dujų pastovaus mokesčio per mėnesį struktūra, Lt/mėn.

Šaltinis: Komisija

Galios užtikrinimo magistraliniais dujotiekiais kainos dalis priklauso nuo tam tikrai vartotojų grupei reikalingos galios perdavimo sistemoje ir konkrečiai vartotojų grupei priklausančio vartotojų skaičiaus. II grupės vartotojams reikia apie 6 kartus didesnės galios nei I grupės vartotojams. Tiekimo kaina I grupės vartotojams sudaro 1,45 Lt/mėn., o II grupės – 4,69 Lt/mėn., ir skirtumas iš esmės susidaro dėl konkrečiai vartotojų grupei priklausančio vartotojų skaičiaus.

Europos Sąjungos statistikos agentūra „Eurostat“ kiekvienais metais skelbia duomenis apie Europos šalyse būsto šildymui vartojamų gamtinių dujų kainą. „Eurostat“ duomenimis, gamtinių dujų tarifas Lietuvoje 2013 m. I pusmetį sudarė vidutiniškai 0,0498 eurų už kilovatvalandę (dujų kainos šiame grafike yra parodytos be mokesčių).

4 pav. Europos šalių gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams, vartojantiems dujas būsto šildymui, palyginimas, 2013 m. I pusmetis, EUR/kWh

Šaltinis:„Eurostat“.

5 pav. Baltijos šalių gamtinių dujų tarifų I gr. buitiniams vartotojams (dujas vartojantiems maisto ruošimui) palyginimas, Lt/m³ su PVM

*Kaina suskaičiuota buitiniam vartotojui per metus vidutiniškai suvartojančiam 72 m³.
**Kaina suskaičiuota įvertinus 2011 m. sausio 1 d. kursą 1 LVL=4,8643 Lt, 2011 m. liepos 1 d. kursą 1 LVL=4,8663 Lt, 2012 m. sausio 1 d. kursą 1 LVL=4,9421 Lt,  2012 m. birželio 1 d. kursą 1 LVL=4,9442 Lt, 2013 m. sausio 1 d. kursas 1 LVL=4,952 Lt, 2013 m. liepos 1 d. kursą 1 LVL=4,9204 Lt, 2014 m. sausio 1 d. kursą 1 EUR=3,4528 Lt.
Šaltinis: Komisija, http://www.lg.lv/, http://www.gaas.ee/


6 pav. Baltijos šalių gamtinių dujų tarifų II gr. buitiniams vartotojams (dujas vartojantiems būsto šildymui) palyginimas, Lt/m³ su PVM

* Kaina suskaičiuota buitiniam vartotojui per metus vidutiniškai suvartojančiam 2000 .
**Kaina suskaičiuota įvertinus 2011 m. sausio 1 d. kursą 1 LVL=4,8643 Lt, 2011 m. liepos 1 d. kursą 1 LVL=4,8663 Lt, 2012 m. sausio 1 d. kursą 1 LVL=4,9421 Lt,  2012 m. birželio 1 d. kursą 1 LVL=4,9442 Lt, 2013 m. sausio 1 d. kursas 1LVL=4,952 Lt, 2013 m. liepos 1 d. kursą 1 LVL=4,9204 Lt, 2014 m. sausio 1 d. kursą 1 EUR=3,4528 Lt.

Šaltinis: Komisija, http://www.lg.lv/, http://www.gaas.ee/

Paskutinis atnaujinimas: 2014-02-28 14:15