Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Licencijavimas
WACC skaičiavimo duomenys
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Duomenys vidutinei svertinei kapitalo kainai (WACC) skaičiuoti

Komisija, vadovaudamasi Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika, patvirtinta 2013 m. rugsėjo 13 d. Komisijos nutarimu Nr. O3-367, skelbia gamtinių dujų sektoriaus vidutinę svertinę kapitalo kainą (WACC) ir jos skaičiavimus, atliktus 2013 m. rugsėjo 20 d. duomenimis.

Skelbiamas WACC bus taikomas gamtinių dujų įmonėms nustatant kainų viršutines ribas 2014–2018 metams.

Rodiklis

Reikšmė

Šaltinis/ nuoroda

Rd

4,43

Paskutinių dvylikos mėnesių Lietuvos banko skelbiamų nefinansinėms korporacijoms suteiktų naujų paskolų, kurių trukmė ilgesnė nei vieneri metai, palūkanų normų vidurkis, proc.

Re

11,30

Re = Rf + (βu ×(1+(1 – m) × D/E) )× Rerp

D

0,70


E

0,30


m

0,15

Lietuvoje taikomas pelno mokesčio tarifas

Rf

4,20

Ne trumpesnės nei 3468 dienų trukmės (t.y. 10 metų ir artimos trukmės) Vyriausybės vertybinių popierių (toliau – VVP) litais aukcionų, vykusių per paskutinius 12 mėn., vidutinio svertinio pelningumo (pagal patenkintas paraiškas) aritmetinis vidurkis, proc.

Rerp

5,63

Šalies su išvystyta kapitalo rinka (JAV) nuosavybės rizikos premijos ir papildomos Lietuvos rinkos rizikos premijos suma.
JAV paskutinių 20 metų iki metų, prieš nustatant Komisijai nuosavo kapitalo kainą, proc., investicijų į akcijų rinką grąžos bei 10 metų trukmės JAV iždo obligacijų grąžos normos skirtumas, remiantis Standard&Poor’s reitingų agentūros skelbiamo S&P 500 indekso,
ir JAV Federalinės rezervų sistemos banko skelbiamų JAV iždo obligacijų duomenimis.
Papildoma Lietuvos rinkos rizikos premija nustatoma kaip skirtumas tarp Lietuvos kredito reitingą atitinkančios rizikos (proc.) ir JAV kredito reitingą atitinkančios rizikos (proc.), remiantis A. Damodaran interneto svetainėje skelbiamais Lietuvos kredito reitingą ir JAV kredito reitingą atitinkančių rizikų įverčiais.

βu

0,42

JAV gamtinių dujų sektoriaus pramonės šakų nesvertinių rizikos laipsnių aritmetinis vidurkis, remiantis A. Damodaran interneto svetainėje skelbiamais naujausiais βu įverčiais, bet kokiu atveju neturi viršyti Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) kasmet rengiamoje ataskaitoje apie investavimo sąlygas ES šalyse pateikiamų Europos Sąjungos valstybių gamtinių dujų sektoriaus rizikos matmens, kai įmonė veiklai finansuoti nenaudoja skolinto kapitalo, aritmetinio vidurkio duomenų*.


WACC

7,09

*Remiantis Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) ataskaitos apie investavimo sąlygas ES šalyse duomenimis Europos Sąjungos valstybių gamtinių dujų sektoriaus rizikos matmens, kai įmonė veiklai finansuoti nenaudoja skolinto kapitalo, aritmetinis vidurkis – 0,42.




Paskutinis atnaujinimas: 2013-09-30 09:51