Licencijavimas

1. Gamtinių dujų sektoriuje licencijuojama ši veikla:

                    1.1. perdavimo;
                    1.2. skirstymo; 
                    1.3. laikymo;
                    1.4. skystinimo;
                    1.5. tiekimo;
                    1.6. rinkos operatoriaus.

2. Reikalavimai įmonėms, norinčioms gauti atitinkamą licenciją, nurodyti Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo, tiekimo ir rinkos operatoriaus licencijavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1246.

3. Energetikos veiklos licencijos forma yra patvirtinta Komisijos 2010 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3-53 (Žin., 2010, Nr. 41-2026).
Paskutinis atnaujinimas: 2014-02-28 14:12