Reikalavimai įmonėms

Reikalavimai įmonėms, norinčioms gauti atitinkamą licenciją, nurodyti Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo, tiekimo ir rinkos operatoriaus licencijavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1246 (toliau – Taisyklės).

Asmuo, norintis gauti licenciją, pateikia Komisijai:


 • Nustatytosios formos prašymą. Prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą forma patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3-400.

• Dokumentus, nurodytus Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6.

• Dokumentus, nurodytus Taisyklėse:
- juridinis asmuo, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama perdavimo veikla Taisyklių 14 - 15 punktuose nurodytus dokumentus ir informaciją;
- juridinis asmuo, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama skirstymo veikla Taisyklių 16 - 17 punktuose nurodytus dokumentus ir informaciją;
- asmuo, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama laikymo veikla Taisyklių 19 punkte nurodytus dokumentus;
- asmuo, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama skystinimo veikla Taisyklių 20 punkte nurodytus dokumentus;
- asmuo, siekiantis verstis dujų sektoriuje licencijuojama tiekimo veikla Taisyklių 21-22 punktuose nurodytu dokumentus ir informaciją;
- asmeniui, siekiančiam verstis dujų sektoriuje licencijuojama skirstymo/tiekimo veikla, (integruotai dujų įmonei) ir skirstančiam/ tiekiančiam gamtines dujas mažiau nei 100 tūkst. vartotojų, netaikomi Taisyklių 16.2–16.7/21.1.2–21.1.12 ir 21.2.3 punktų reikalavimai.

Valstybės rinkliavos dydžiai nustatyti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458. Valstybės rinkliavų dydžiai nustatyti gamtinių dujų sektoriuje pateikti lentelėje.

Pavadinimas

Perdavimas

Skirstymas/ Laikymas/ Tiekimas/ Skystinimas

Rinkos operatoriaus

Išdavimas

3000 Lt

2000 Lt

2330 Lt

Pakeitimas

1235 Lt

1000 Lt

1235 Lt

Dublikato išdavimas

180 Lt

150 Lt

180 Lt

Patikslinimas

283 Lt

150 Lt

283 Lt

Terminuotos licencijos išdavimas

2000 Lt
Valstybės rinkliavą reikia sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą: gavėjo kodas – 188659752, įmokos kodas 5774, surenkamosios sąskaitos:


Sąskaitos Nr.

Banko kodas

Banko pavadinimas

LT32 7180 0000 0014 1038

71800

Akcinė bendrovė Šiaulių bankas

LT74 7400 0000 0872 3870

74000

Danske Bank A/S Lietuvos filialas

LT12 2140 0300 0268 0220

21400

Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius

LT24 7300 0101 1239 4300

73000

„Swedbank“, AB


Paskutinis atnaujinimas: 2014-02-28 14:12