Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Svarbesni sprendimai
2011 metai
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Svarbesni sprendimai gamtinių dujų sektoriuje 2011 metais


Dėl gamtinių dujų kainų

2011-12-29 Keičiasi UAB „Intergas“ gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams

2011-12-22 Keičiasi AB „Lietuvos dujos“ buitinių vartotojų prijungimo prie dujų sistemos įkainiai

2011-11-30 Gamtinių dujų kainos gyventojams 2012 m. I pusmetį nesikeis

2011-11-22 AB „Lietuvos dujos“ pateikė kainas 2012 metams

2011-10-27 Komisija nustatė AB „Lietuvos dujos“ perdavimo ir skirstymo kainų viršutines ribas 2012 metams

2011-05-27 Komisija nurodė AB „Lietuvos dujos“ sumažinti tarifus buitiniams vartotojams nuo 2011 m. liepos 1 d.

2011-05-19 AB „Lietuvos dujos“ pateikė naujus gamtinių dujų tarifus vartotojams


Dėl teisės aktų

2011-12-30 Įsigaliojo Reglamentas dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo

2011-12-09 Komisija sustabdė sprendimo priėmimą dėl bendrojo informacijos centro veiklos reglamento patvirtinimo

2011-10-27 Komisija patvirtino Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisykles

2011-10-27 Komisija papildė Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžių nustatymo taisykles

2011-10-25 Komisija papildė Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą

2011-07-29 Komisija patvirtino visus teisės aktus, įgyvendinančius Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatas

2011-07-28 Komisija mažina ūkio subjektams administravimo naštą dėl prievolės energetikos įmonėms derinti investicijas

2011-07-22 Komisija sustabdė sprendimų dėl viešųjų interesų atitinkančių paslaugų dujų sektoriuje derinimą ir priėmimą iki Vyriausybė patvirtins Nacionalinę atsinaujinančių energijos išteklių plėtros finansavimo programą

2011-07-21 Komisija papildė Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarką

2011-07-07 Komisija papildė biodujų gamintojų prijungimo prie gamtinių dujų sistemos kainos nustatymo tvarką

2011-06-30 Komisija patvirtino aiškesnę Ginčų sprendimo ne teisme tvarką

2011-06-09 Komisija patvirtino naujos redakcijos Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą

2011-04-14 Komisija patvirtino aiškesnę Ginčų sprendimo ne teisme tvarką


Dėl energetikos įmonių kontrolės

2011-11-23 Komisija išdavė pirmąją gamtinių dujų rinkos operatoriaus licenciją

2011-10-25 Komisija AB „Lietuvos dujos“ skyrė piniginę baudą

2011-10-25 Komisija pritarė UAB „Intergas“ patikrinimo ataskaitai

2011-09-30 Komisija pritarė AB „Lietuvos dujos“ patikrinimo ataskaitai

2011-07-01 Komisija atliko energetikos sektoriaus įmonių finansinio pajėgumo vertinimą


Dėl investicijų derinimo

2011-06-09 Komisija suderino AB „Lietuvos dujos“ investicijų projektus, kurie užtikrins gamtinių dujų tiekimo saugumą ir patikimumą

2011-03-31 Komisija suderino magistralinio dujotiekio Jurbarkas - Klaipėda statybos investicijų projektą

2011-03-18 Pritarta AB „Lietuvos dujos“ sistemų plėtros planui


Dėl viešųjų konsultacijų

2011-12-20 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento projekto

2011-07-19 Komisija skelbia viešąsias konsultacijas dėl Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą įgyvendinančių teisės aktų projektų

2011-07-14 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos aprašo pakeitimo

2011-05-09 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto

2011-03-08 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašo projekto
Paskutinis atnaujinimas: 2012-02-06 10:49