Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Svarbesni sprendimai
2012 metai
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Svarbesni sprendimai gamtinių dujų sektoriuje 2012 metais


Dėl gamtinių dujų kainų

2012-12-20 Komisija patvirtino gamtinių dujų skirstymo įmonių tiekimo atjungimo ir pajungimo įkainius

2012-12-20 Komisija suderino UAB GET Baltic Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentą ir gamtinių dujų biržos paslaugų įkainius

2012-11-29 Keičiasi mažųjų gamtinių dujų skirstymo įmonių tarifai buitiniams vartotojams

2012-11-27 Keičiasi AB „Lietuvos dujos“ buitinių vartotojų prijungimo prie dujų sistemos įkainiai

2012-11-21 Nuo 2013 m. sausio 1 d. mažėja gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams

2012-11-21 Komisija AB „Achema“ nustatė gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinę ribą ir patvirtino skirstymo kainą, galiosiančią nuo 2013 m. sausio 1 d.

2012-11-12 AB „Lietuvos dujos“ pateikė kainas 2013 metams

2012-11-08 Komisija nustatė UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinę ribą 2013 metams 

2012-11-08 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl naujų vartotojų sistemų prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos procedūrų ir įkainių

2012-10-25 Komisija mažosioms gamtinių dujų skirstymo įmonėms nustatė viršutines kainų ribas 2013 metams

2012-10-25 Komisija nustatė AB „Lietuvos dujos“ perdavimo ir skirstymo kainų viršutines ribas 2013 metams

2012-06-21 UAB „Intergas“ gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams nesikeičia

2012-05-29 Keisis gamtinių dujų kainos buitiniams vartotojams Druskininkuose ir Josvainiuose

2012-05-24 Nuo 2012 m. liepos 1 d. keičiasi gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams

2012-04-30 AB „Lietuvos dujos“ pateikė naują gamtinių dujų tarifų projektą vartotojams

2012-02-15 Komisija skelbia gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams palyginimą Baltijos šalyse ir Europoje

2012-02-03 Komisija patvirtinimo energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančiuosius energetikos išteklius, tarifus

Dėl teisės aktų

2012-12-20 Komisija patvirtino Naudojimosi gamtinių dujų gavybos tinklais tvarkos aprašą

2012-12-20 Komisija patvirtino Naudojimosi gamtinių dujų laikymo saugyklose ir gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugomis kriterijų aprašą

2012-10-12 Komisija patvirtino Taikinamojo tarpininkavimo taisykles

2012-09-26 Komisija papildė Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodiką 

2012-09-21 Komisija suderino Suskystintų gamtinių dujų terminalo prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų perdavimo sistemos procedūras bei įkainių nustatymo principus

2012-09-19 Komisija patvirtino Reikalavimus rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams

2012-09-19 Komisija papildė Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos priežiūros tvarkos aprašą 

2012-09-19 Komisija nauja redakcija išdėstė Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodiką 

2012-09-13 Komisija suderino AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisykles 

2012-09-06 Komisija patikslino Ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašą 

2012-09-06 Pakeista Prašymo išduoti licenciją forma 

2012-07-26 Komisija suderino AB „Lietuvos dujos“ naujų gamtinių dujų sistemų prijungimo prašymo formas

2012-07-05 Komisija patvirtino Reikalavimus naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema ir naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklėms

2012-06-14 Komisija patvirtino Reikalavimus gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriaus rengiamai atitikties programai

2012-06-07 Komisija patikslino Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžių nustatymo taisykles

2012-06-07 Komisija patvirtino Rinkų tyrimo taisykles

2012-04-06 Komisija patvirtino Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašą

2012-04-06 Komisija papildė Ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašą

2012-04-06 Komisija patikslino Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisykles

2012-03-01 Komisija patvirtino reikalavimus Gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklėms

2012-02-23 Komisija suderino Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentą, numatantį itin palankias finansines biržos paslaugų sąlygas pirmaisiais veiklos metais


Dėl energetikos įmonių kontrolės

2012-11-08 Komisija išdavė UAB GET Baltic gamtinių dujų rinkos operatoriaus licenciją

2012-10-25 Komisija gamtinių dujų įmonėms nustatė minimalius teikiamų paslaugų kokybės lygius

2012-10-19 Komisija 2013 metams nustatė lėšas, skirtas Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti

2012-10-12 Komisija pritarė UAB „Fortum Heat Lietuva“ patikrinimo ataskaitai

2012-09-27 Komisija išdavė energijos išteklių biržos operatoriaus licenciją 

2012-09-27 Komisija suderino UAB „Druskininkų dujos“ prašymo prijungti naują gamtinių dujų sistemą, tiesioginį vamzdyną ar biodujų gamybos įrenginį formą 

2012-09-19 Komisija suderino UAB „Fortum Heat Lietuva“ ir UAB „Intergas“ naujų gamtinių dujų sistemų prijungimo prašymų formas 

2012-06-14 Komisija išnagrinėjo AB „Lietuvos dujos“ veiklų atskyrimo planus

2012-06-01 Komisija atliko dujų sektoriaus įmonių finansinio pajėgumo vertinimą

2012-04-13 Komisija suderino palengvintas gamtinių dujų buitinių vartotojų prijungimo procedūras

2012-03-20 Komisija pratęsė terminą dėl AB „Lietuvos dujos“ veiklų atskyrimo
Dėl viešųjų konsultacijų

2012-12-07 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Naudojimosi gamtinių dujų laikymo saugyklose ir gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugomis kriterijų aprašo projekto

2012-12-04 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Naudojimosi gamtinių dujų gavybos tinklais tvarkos aprašo projekto

2012-12-04 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Reikalavimų naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklėms projekto

2012-09-17 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl energijos išteklių biržos operatoriaus Baltpool UAB pateikto tvirtinti Energijos išteklių biržos reglamento projekto 

2012-09-14 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Taikinamojo tarpininkavimo taisyklių projekto 

2012-09-06 Komisija papildė Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžių nustatymo taisykles 

2012-09-05 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo projekto

2012-09-05 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų, naujų gamtinių dujų sistemų ir biodujų jėgainių prijungimo įkainių nustatymo metodikos projekto 

2012-08-27 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos priežiūros tvarkos aprašo pakeitimo projekto

2012-08-17 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžių nustatymo taisyklių pakeitimo projekto

2012-08-17 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašo pakeitimo projekto

2012-08-03 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo principų aprašo projekto

2012-07-27 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo projekto

2012-07-27 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos pakeitimo projekto

2012-07-27 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų, naujų gamtinių dujų sistemų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo įkainių nustatymo metodikos projekto

2012-07-24 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių projekto derinimo

2012-07-04 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Reikalavimų rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams

2012-06-15 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl Reikalavimų naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema ir naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių projekto

2012-05-23 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl Rinkų tyrimo taisyklių projekto

2012-05-22 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos priežiūros tvarkos aprašo projekto

2012-05-18 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžių nustatymo taisyklių pakeitimo projekto

2012-04-17 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių projekto derinimo

2012-04-17 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Reikalavimų naudojimosi gamtinių dujų perdavimo, skirstymo sistema taisyklių projekto

2012-04-17 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Reikalavimų gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriaus rengiamai atitikties programai projekto

2012-03-21 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos priežiūros tvarkos aprašo projekto

2012-03-12 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašo pakeitimo projekto

2012-03-09 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklių pakeitimo projekto

2012-03-07 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl Prekybos gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių projekto

2012-03-06 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Rinkų tyrimo taisyklių projekto

2012-02-10 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl Reikalavimų Gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklėms projekto

2012-02-09 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašo projekto

2012-02-07 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento projekto

2012-01-19 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Prekybos gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių projekto

2012-01-12 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Reikalavimų gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklėms projekto

2012-01-11 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Gamtinių dujų įstatymą įgyvendinančių teisės aktų

2012-01-11 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius išteklius, ir biodujų tarifų

2012-01-05 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl vidutinės svertinės kapitalo kainos energetikos sektoriuje skaičiavimo


Dėl investicijų derinimo

2012-10-05 Komisija suderino AB „Lietuvos dujos“ investicijų projektą, skirtą perdavimo sistemos operatoriui atskirti ir įkurti naują įmonę

2012-04-13 Komisija suderino AB „Lietuvos dujos“ investicijų projektus, kurie užtikrins gamtinių dujų tiekimo saugumą ir patikimumą

2012-03-15 Komisija suderino AB „Lietuvos dujos“ investicijų projektus, užtikrinsiančius gamtinių dujų tiekimo saugumą ir patikimumą

Paskutinis atnaujinimas: 2013-02-05 13:12