Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Svarbesni sprendimai
2013 metai
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Svarbesni sprendimai gamtinių dujų sektoriuje 2013 metais


Dėl gamtinių dujų kainų

2014 01 24 Komisija patvirtino UAB „Elsonta“ gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams

2013-12-13 Komisija nustatė AB „Lietuvos dujos“ garantinio gamtinių dujų tiekimo paslaugos kainos viršutinę ribą

2013-11-28 Mažėja mažųjų gamtinių dujų skirstymo įmonių tarifai buitiniams vartotojams

2013-11-28 Komisija vienašališkai nustatė AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams

2013-11-25 AB „Lietuvos dujos“ pateikė gamtinių dujų tarifus buitiniams 2014 metams


2013-11-28 Norintiems prekiauti UAB GET Baltic gamtinių dujų biržoje lieka galioti 100 proc. nuolaida

2013-11-28 Mažėja AB „Lietuvos dujos“ buitinių vartotojų sistemų prijungimo prie dujų sistemos įkainiai

2013-11-28 Komisija patvirtino Sky Energy Group, UAB gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams

2013-11-14 Komisija patvirtino AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo paslaugų kainas


2013-11-19 Komisija vienašališkai nustatė AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas

2013-11-07 Komisija nustatė UAB „Druskininkų dujos“ ir UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo kainų viršutines ribas 2014 metams


2013-11-14 Komisija AB agrofirmai „Josvainiai“ nustatė gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinę ribą 2014–2018 metams

2013-11-04 AB „Amber Grid “ pateikė gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas 2014 metams


2013-11-04 AB „Lietuvos dujos“ pateikė gamtinių dujų skirstymo paslaugų kainas 2014 metams

2013-10-24 Komisija nustatė AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinę ribą

2013-10-24 Komisija nustatė UAB „Fortum Heat Lietuva“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinę ribą 2014 metams


2013-10-24 Komisija patvirtino centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainas

2013-10-11 Komisija nustatė gamtinių dujų perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą

2013-10-11 Komisija nustatė gamtinių dujų tiekimo saugumo dedamąją

2013-09-27 Komisija skelbia gamtinių dujų sektoriaus vidutinę svertinę kapitalo kainą (WACC)


2013-07-18 Komisija nustatė gamtinių dujų sistemos balansavimo kainą

2013-06-27 Komisija naujai įsteigtam gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriui AB „Amber Grid“ nustatė gamtinių dujų perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą ir perdavimo kainas

2013-05-30 Mažėja gamtinių dujų kainos Josvainių miestelyje, Mažeikiuose – lieka galioti kaip ir 2013 m. I pusmetį

2013-05-23 AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams 2013 m. II pusmetį nesikeis

2013-05-23 Mažėja gamtinių dujų kainos buitiniams vartotojams Druskininkuose ir Joniškyje


2013-05-09 Komisija suderino naujų buitinių ir nebuitinių vartotojų sistemų prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemų procedūras ir įkainius

2013-05-02 AB „Lietuvos dujos“ pateikė naujus gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams

2013-01-31 Komisija suderino AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų tiekimo atjungimo ir pajungimo įkainius

Dėl teisės aktų

2013-12-27 Komisija patvirtino Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašą


2013-12-27 Komisija suderino AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisykles

2013-12-23 Komisija patikslino Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašą

2013-11-28 Komisija suderino Naudojimosi AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisykles

2013-10-03 Komisija patvirtino Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodiką

2013-09-12 Komisija patikslino Energijos išteklių biržos reglamentą

2013-08-27 Keičiasi Naujo buitinio vartotojo sistemos prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos prašymo forma

2013-07-18 Komisija patvirtino Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašą

2013-07-18 Komisija suderino UAB GET Baltic parengtą naujos redakcijos Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentą

2013-07-18 Komisija patvirtino Pažangiųjų matavimo sistemų ilgalaikės trukmės išlaidų ir naudos rinkai ekonominio vertinimo tvarkos aprašą

2013-07-18 Komisija pakoregavo Išankstinės privalomos skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos aprašą

2013-07-18 Komisija patvirtino naujos redakcijos Energetikos įmonių informacijos teikimo taisykles

2013-06-14 Komisija patvirtino Reikalavimus gamtinių dujų skirstymo sistemos balansavimo taisyklėms

2013-06-06 Komisija suderino naudojimosi AB „Achema“ ir AB agrofirmos „Josvainiai“ gamtinių dujų skirstymo sistemomis taisykles

2013-05-23 Komisija papildė Reikalavimus rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams

2013-01-15 Komisija teikia valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos ir gamtinių dujų sektoriuose nustatymo principų aprašų projektus

2013-01-10 Komisija teikia Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo pakeitimo projektą


Dėl energetikos įmonių kontrolės

2014-01-09 Komisija panaikino Lietuvos ir JAV UAB „ITERALIT“ išduotos gamtinių dujų tiekimo licencijos galiojimą

2014-01-16 NORDARSI OÜ išduota gamtinių dujų tiekimo licencija


2013-12-27 UAB LITGAS išduota gamtinių dujų tiekimo licencija

2013-11-14 Komisija AB „Šiaulių energija“ išdavė gamtinių dujų tiekimo licenciją

2013-11-21 UAB „ELDU“ ir UAB „Elsonta“ išduotos gamtinių dujų tiekimo licencijos

2013-10-11 Reguliuojamą veiklą vykdantys ūkio subjektai įpareigoti Komisijai pateikti informaciją

2013-09-26 Komisija gamtinių dujų įmonėms nustatė minimalius teikiamų paslaugų kokybės lygius

2013-09-20 UAB „Energijos kodas“ išduota gamtinių dujų tiekimo licencija

2013-09-12 Komisija suderino pakoreguotą AB „Lietuvos dujos“ naujų gamtinių dujų sistemų prijungimo prašymo formą


2013-09-12 Energijos tiekimas UAB išduota gamtinių dujų tiekimo licencija 2013-08-27 Komisija išdavė gamtinių dujų tiekimo licenciją UAB „SOGA Baltic Oil“

2013-07-18 Komisija numatė ilgesnį terminą gamtinių dujų tiekimo rinkos tyrimui atlikti

2013-07-18 Komisija suderino UAB „Intergas“ parengtas gamtinių dujų skirstymo sistemos balansavimo taisykles

2013-07-18 Komisija išdavė terminuotą gamtinių dujų perdavimo licenciją AB „Amber Grid“

2013-07-04 Komisija suderino naudojimosi UAB „Fortum Heat Lietuva“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisykles 

2013-06-20 Komisija išdavė gamtinių dujų tiekimo licenciją UAB „SBE Energy“


2013-06-06 Komisija atliko dujų sektoriaus įmonių finansinio pajėgumo vertinimą

2013-06-06  Komisija neišdavė gamtinių dujų tiekimo licencijos UAB „Baltic gas trade“        

2013-05-30 Pirmieji konkurencijos žingsniai gamtinių dujų tiekimo segmente

2013-05-23 Komisija suderino Naudojimosi UAB „Druskininkų dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisykles


2013-05-23 Komisija pritarė UAB „Druskininkų dujos“ planinio tikslinio patikrinimo aktui

2013-05-09 Komisija suderino Naudojimosi UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisykles

2013-04-11 Komisija išdavė gamtinių dujų tiekimo licenciją AB „Panevėžio energija“


2013-04-03 Komisija skelbia 2012 m. ketvirtojo ketvirčio ir metinę gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaitas

2013-03-28 Komisija išdavė gamtinių dujų tiekimo licenciją UAB „Dolaurus“

2013-03-14 Komisija pradeda gamtinių dujų tiekimo rinkos tyrimą

2013-02-28 Komisija konstatavo, kad AB „Lietuvos dujos“ perdavimo veiklos atskyrimas vyksta nustatytais terminais ir sąlygomis

2013-01-11 Komisija UAB „Grata group“ išdavė gamtinių dujų tiekimo licenciją


Dėl viešųjų konsultacijų

2013 12 16 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Sankcijų skyrimo taisyklių


2013-12-06 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių projekto derinimo


2013-11-25 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo pakeitimo


2013-11-11 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių projekto


2013-10-14 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Naudojimosi AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių projekto

2013-08-09 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodikos projekto

2013-07-26 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos projekto

2013-06-28 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl UAB GET Baltic parengto naujos redakcijos Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento projekto

2013-06-10 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Išankstinės privalomos skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos aprašo pakeitimo

2013-06-07 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Pažangiųjų matavimo sistemų ilgalaikės trukmės išlaidų ir naudos rinkai ekonominio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2013-05-31 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl naujos redakcijos Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių

2013-05-15 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo projekto

2013-04-30 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Reikalavimų gamtinių dujų skirstymo sistemos balansavimo taisyklėms projekto derinimo

2013-04-09 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo principų aprašo projekto

2013-04-05 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl naujų buitinių ir nebuitinių vartotojų sistemų prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos procedūrų ir įkainių derinimo


2013-03-06 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl AB „Lietuvos dujos“ parengto gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2013–2022 metų) tinklo plėtros plano derinimo

2013-02-19 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl naudojimosi UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių derinimo

2013-02-06 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl AB „Klaipėdos nafta“ parengtų Naudojimosi suskystintųjų gamtinių dujų terminalu taisyklių derinimo


Dėl investicijų derinimo

2013-10-24 Komisija pritarė Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus 2013–2022 metų tinklo plėtros planui

2013-05-09 Komisija suderino AB „Lietuvos dujos“ investicijų projekto faktinę sumą

2013-03-28 Komisija suderino AB „Lietuvos dujos“ investicijų projektus, kurie būtini užtikrinti saugų ir patikimą gamtinių dujų tiekimą

2013-02-13 Komisija suderino AB „Lietuvos dujos“ įgyvendinto investicijų projekto sumąPaskutinis atnaujinimas: 2014-03-14 14:18