Svarbesni sprendimai gamtinių dujų sektoriuje 2013 metais


Dėl gamtinių dujų kainų

2014 01 24 Komisija patvirtino UAB „Elsonta“ gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams

2013-12-13 Komisija nustatė AB „Lietuvos dujos“ garantinio gamtinių dujų tiekimo paslaugos kainos viršutinę ribą

2013-11-28 Mažėja mažųjų gamtinių dujų skirstymo įmonių tarifai buitiniams vartotojams

2013-11-28 Komisija vienašališkai nustatė AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams

2013-11-25 AB „Lietuvos dujos“ pateikė gamtinių dujų tarifus buitiniams 2014 metams


2013-11-28 Norintiems prekiauti UAB GET Baltic gamtinių dujų biržoje lieka galioti 100 proc. nuolaida

2013-11-28 Mažėja AB „Lietuvos dujos“ buitinių vartotojų sistemų prijungimo prie dujų sistemos įkainiai

2013-11-28 Komisija patvirtino Sky Energy Group, UAB gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams

2013-11-14 Komisija patvirtino AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo paslaugų kainas


2013-11-19 Komisija vienašališkai nustatė AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas

2013-11-07 Komisija nustatė UAB „Druskininkų dujos“ ir UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo kainų viršutines ribas 2014 metams


2013-11-14 Komisija AB agrofirmai „Josvainiai“ nustatė gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinę ribą 2014–2018 metams

2013-11-04 AB „Amber Grid “ pateikė gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas 2014 metams


2013-11-04 AB „Lietuvos dujos“ pateikė gamtinių dujų skirstymo paslaugų kainas 2014 metams

2013-10-24 Komisija nustatė AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinę ribą

2013-10-24 Komisija nustatė UAB „Fortum Heat Lietuva“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinę ribą 2014 metams


2013-10-24 Komisija patvirtino centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainas

2013-10-11 Komisija nustatė gamtinių dujų perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą

2013-10-11 Komisija nustatė gamtinių dujų tiekimo saugumo dedamąją

2013-09-27 Komisija skelbia gamtinių dujų sektoriaus vidutinę svertinę kapitalo kainą (WACC)


2013-07-18 Komisija nustatė gamtinių dujų sistemos balansavimo kainą

2013-06-27 Komisija naujai įsteigtam gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriui AB „Amber Grid“ nustatė gamtinių dujų perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą ir perdavimo kainas

2013-05-30 Mažėja gamtinių dujų kainos Josvainių miestelyje, Mažeikiuose – lieka galioti kaip ir 2013 m. I pusmetį

2013-05-23 AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams 2013 m. II pusmetį nesikeis

2013-05-23 Mažėja gamtinių dujų kainos buitiniams vartotojams Druskininkuose ir Joniškyje


2013-05-09 Komisija suderino naujų buitinių ir nebuitinių vartotojų sistemų prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemų procedūras ir įkainius

2013-05-02 AB „Lietuvos dujos“ pateikė naujus gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams

2013-01-31 Komisija suderino AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų tiekimo atjungimo ir pajungimo įkainius

Dėl teisės aktų

2013-12-27 Komisija patvirtino Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašą


2013-12-27 Komisija suderino AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisykles

2013-12-23 Komisija patikslino Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašą

2013-11-28 Komisija suderino Naudojimosi AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisykles

2013-10-03 Komisija patvirtino Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodiką

2013-09-12 Komisija patikslino Energijos išteklių biržos reglamentą

2013-08-27 Keičiasi Naujo buitinio vartotojo sistemos prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos prašymo forma

2013-07-18 Komisija patvirtino Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašą

2013-07-18 Komisija suderino UAB GET Baltic parengtą naujos redakcijos Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentą

2013-07-18 Komisija patvirtino Pažangiųjų matavimo sistemų ilgalaikės trukmės išlaidų ir naudos rinkai ekonominio vertinimo tvarkos aprašą

2013-07-18 Komisija pakoregavo Išankstinės privalomos skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos aprašą

2013-07-18 Komisija patvirtino naujos redakcijos Energetikos įmonių informacijos teikimo taisykles

2013-06-14 Komisija patvirtino Reikalavimus gamtinių dujų skirstymo sistemos balansavimo taisyklėms

2013-06-06 Komisija suderino naudojimosi AB „Achema“ ir AB agrofirmos „Josvainiai“ gamtinių dujų skirstymo sistemomis taisykles

2013-05-23 Komisija papildė Reikalavimus rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams

2013-01-15 Komisija teikia valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos ir gamtinių dujų sektoriuose nustatymo principų aprašų projektus

2013-01-10 Komisija teikia Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo pakeitimo projektą


Dėl energetikos įmonių kontrolės

2014-01-09 Komisija panaikino Lietuvos ir JAV UAB „ITERALIT“ išduotos gamtinių dujų tiekimo licencijos galiojimą

2014-01-16 NORDARSI OÜ išduota gamtinių dujų tiekimo licencija


2013-12-27 UAB LITGAS išduota gamtinių dujų tiekimo licencija

2013-11-14 Komisija AB „Šiaulių energija“ išdavė gamtinių dujų tiekimo licenciją

2013-11-21 UAB „ELDU“ ir UAB „Elsonta“ išduotos gamtinių dujų tiekimo licencijos

2013-10-11 Reguliuojamą veiklą vykdantys ūkio subjektai įpareigoti Komisijai pateikti informaciją

2013-09-26 Komisija gamtinių dujų įmonėms nustatė minimalius teikiamų paslaugų kokybės lygius

2013-09-20 UAB „Energijos kodas“ išduota gamtinių dujų tiekimo licencija

2013-09-12 Komisija suderino pakoreguotą AB „Lietuvos dujos“ naujų gamtinių dujų sistemų prijungimo prašymo formą


2013-09-12 Energijos tiekimas UAB išduota gamtinių dujų tiekimo licencija 2013-08-27 Komisija išdavė gamtinių dujų tiekimo licenciją UAB „SOGA Baltic Oil“

2013-07-18 Komisija numatė ilgesnį terminą gamtinių dujų tiekimo rinkos tyrimui atlikti

2013-07-18 Komisija suderino UAB „Intergas“ parengtas gamtinių dujų skirstymo sistemos balansavimo taisykles

2013-07-18 Komisija išdavė terminuotą gamtinių dujų perdavimo licenciją AB „Amber Grid“

2013-07-04 Komisija suderino naudojimosi UAB „Fortum Heat Lietuva“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisykles 

2013-06-20 Komisija išdavė gamtinių dujų tiekimo licenciją UAB „SBE Energy“


2013-06-06 Komisija atliko dujų sektoriaus įmonių finansinio pajėgumo vertinimą

2013-06-06  Komisija neišdavė gamtinių dujų tiekimo licencijos UAB „Baltic gas trade“        

2013-05-30 Pirmieji konkurencijos žingsniai gamtinių dujų tiekimo segmente

2013-05-23 Komisija suderino Naudojimosi UAB „Druskininkų dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisykles


2013-05-23 Komisija pritarė UAB „Druskininkų dujos“ planinio tikslinio patikrinimo aktui

2013-05-09 Komisija suderino Naudojimosi UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisykles

2013-04-11 Komisija išdavė gamtinių dujų tiekimo licenciją AB „Panevėžio energija“


2013-04-03 Komisija skelbia 2012 m. ketvirtojo ketvirčio ir metinę gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaitas

2013-03-28 Komisija išdavė gamtinių dujų tiekimo licenciją UAB „Dolaurus“

2013-03-14 Komisija pradeda gamtinių dujų tiekimo rinkos tyrimą

2013-02-28 Komisija konstatavo, kad AB „Lietuvos dujos“ perdavimo veiklos atskyrimas vyksta nustatytais terminais ir sąlygomis

2013-01-11 Komisija UAB „Grata group“ išdavė gamtinių dujų tiekimo licenciją


Dėl viešųjų konsultacijų

2013 12 16 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Sankcijų skyrimo taisyklių


2013-12-06 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių projekto derinimo


2013-11-25 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo pakeitimo


2013-11-11 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių projekto


2013-10-14 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Naudojimosi AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių projekto

2013-08-09 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodikos projekto

2013-07-26 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos projekto

2013-06-28 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl UAB GET Baltic parengto naujos redakcijos Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento projekto

2013-06-10 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Išankstinės privalomos skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos aprašo pakeitimo

2013-06-07 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Pažangiųjų matavimo sistemų ilgalaikės trukmės išlaidų ir naudos rinkai ekonominio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2013-05-31 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl naujos redakcijos Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių

2013-05-15 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo projekto

2013-04-30 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Reikalavimų gamtinių dujų skirstymo sistemos balansavimo taisyklėms projekto derinimo

2013-04-09 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo principų aprašo projekto

2013-04-05 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl naujų buitinių ir nebuitinių vartotojų sistemų prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos procedūrų ir įkainių derinimo


2013-03-06 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl AB „Lietuvos dujos“ parengto gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2013–2022 metų) tinklo plėtros plano derinimo

2013-02-19 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl naudojimosi UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių derinimo

2013-02-06 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl AB „Klaipėdos nafta“ parengtų Naudojimosi suskystintųjų gamtinių dujų terminalu taisyklių derinimo


Dėl investicijų derinimo

2013-10-24 Komisija pritarė Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus 2013–2022 metų tinklo plėtros planui

2013-05-09 Komisija suderino AB „Lietuvos dujos“ investicijų projekto faktinę sumą

2013-03-28 Komisija suderino AB „Lietuvos dujos“ investicijų projektus, kurie būtini užtikrinti saugų ir patikimą gamtinių dujų tiekimą

2013-02-13 Komisija suderino AB „Lietuvos dujos“ įgyvendinto investicijų projekto sumąPaskutinis atnaujinimas: 2014-03-14 14:18