Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Prijungimo įkainiai
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainiai

Komisijos apskaičiuoti ir patvirtinti įkainiai elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainiai (100 proc.):

Vartotojų grupė

Įkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą, Lt (be PVM)

Įkainis už 1 metrą nutiesto elektros tinklo, Lt
(be PVM)

I grupė (vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia nesiekia 30 kW ir kurių įrenginiams prijungti nėra būtina įrengti, keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektų (0,4 kV ir/ar 10 kV kabelinių ir/ar oro linijų, transformatorių pastočių, skirstomųjų punktų ir (ar) transformatorių) ir nereikia rengti vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklo projekto, arba tokį projektą rengti reikia, tačiau jį, vadovaujantis Aprašo 14 punktu, rengia ir derina vartotojas)

110

72

II grupė ( vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia nesiekia 30 kW ir kurių įrenginiams prijungti būtina įrengti, keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektus (0,4 kV ir/ar 10 kV kabelines ir/ar oro linijas, transformatorių pastotes, skirstomuosius punktus ir (ar) transformatorius))

653

72

III grupė (vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia yra nuo 30 iki 100 kW (imtinai))

315

82

IV grupė (vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia yra nuo 100 iki 500 kW (imtinai))

239

63


Buitiniai vartotojai, taip pat vartotojai, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame sąraše nurodyti kaip socialiai pažeidžiami vartotojai, apmoka 20 procentų Komisijos apskaičiuoto ir patvirtinto įkainio. Šiems vartotojams taikomi prijungimo įkainiai:

Vartotojų grupė

Įkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą, Lt (be PVM)

Įkainis už 1 metrą nutiesto elektros tinklo, Lt
(be PVM)

I grupė (vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia nesiekia 30 kW ir kurių įrenginiams prijungti nėra būtina įrengti, keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektų (0,4 kV ir/ar 10 kV kabelinių ir/ar oro linijų, transformatorių pastočių, skirstomųjų punktų ir (ar) transformatorių)ir nereikia rengti vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklo projekto, arba tokį projektą rengti reikia, tačiau jį, vadovaujantis Aprašo 14 punktu, rengia ir derina vartotojas)

22

14,4

II grupė ( vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia nesiekia 30 kW ir kurių įrenginiams prijungti būtina įrengti, keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektus (0,4 kV ir/ar 10 kV kabelines ir/ar oro linijas, transformatorių pastotes, skirstomuosius punktus ir (ar) transformatorius))

130,6

104,48*

14,4

11,52*

III grupė (vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia yra nuo 30 iki 100 kW (imtinai))

63

50,4*

16,4

13,12*

IV grupė (vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia yra nuo 100 iki 500 kW (imtinai))

47,8

38,24*

12,6

10,08*

* taikoma 20 proc. nuolaida nuo Komisijos patvirtinto prijungimo įkainio, jei vartotojs savo lėšomis organizuoja prijungimo prie elektros tinklų projektavimo darbus.

Pastaba. Buitiniai vartotojai, kurie pageidauja įrengti ar didinti leistinąją naudoti galią daugiau nei 500 kW, apmoka 20 proc. faktinės prijungimo prie tinklo kainos. 

Pateikiami keli pavyzdžiai, kaip elektros energijos vartotojai gali apsiskaičiuoti už prijungimo paslaugą mokėtiną sumą:

1 pavyzdys:
Buitinio vartotojo įrenginiai jau yra prijungti prie elektros tinklo, ir jis pageidauja padidinti leistinąją naudoti galią 3 kW. Jei elektros įrenginių prijungimui nereikia rengti vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklo projekto, tuomet tokiam pirmos grupės vartotojui prijungimo įmoka apskaičiuojama 22 Lt x 3 kW = 66 Lt be PVM.

2 pavyzdys:
Buitinis vartotojas pageidauja naudoti (įrengti) 15 kW leistinosios naudoti galios ir nuo prijungimo prie elektros tinklų taško iki sklypo ribos yra 50 metrų, bet vartotojų įrenginių prijungimui reikia plėtoti elektros tinklą (pvz., įrengti naują ar rekonstruoti seną transformatorių pastotę, transformatorinę, skirstomąjį punktą, pakeisti elektros liniją ar pan.). Toks antros grupės vartotojas už prijungimo paslaugą mokės 130,6 Lt x 15 kW + 14,4 Lt x 50 m = 2679 Lt be PVM.

Nebuitiniai vartotojai apmoka 40 procentų Komisijos apskaičiuoto ir patvirtinto įkainio. Šiems vartotojams taikomi prijungimo įkainiai:

Vartotojų grupė Įkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą, Lt (be PVM)Įkainis už 1 metrą nutiesto elektros tinklo, Lt
(be PVM)

I grupė (vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia nesiekia 30 kW ir kurių įrenginiams prijungti nėra būtina įrengti, keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektų (0,4 kV ir/ar 10 kV kabelinių ir/ar oro linijų, transformatorių pastočių, skirstomųjų punktų ir (ar) transformatorių)ir nereikia rengti vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklo projekto, arba tokį projektą rengti reikia, tačiau jį, vadovaujantis Aprašo 14 punktu, rengia ir derina vartotojas)
44  
28,8

II grupė ( vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia nesiekia 30 kW ir kurių įrenginiams prijungti būtina įrengti, keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektus (0,4 kV ir/ar 10 kV kabelines ir/ar oro linijas, transformatorių pastotes, skirstomuosius punktus ir (ar) transformatorius))261,2235,08* 28,825,92*
III grupė (vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia yra nuo 30 iki 100 kW (imtinai))126113,4* 32,829,52*
IV grupė (vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti suminė galia yra nuo 100 iki 500 kW (imtinai))95,686,04* 25,222,68*

* taikoma 10 proc. nuolaida nuo Komisijos patvirtinto prijungimo įkainio, jei vartotojs savo lėšomis organizuoja prijungimo prie elektros tinklų projektavimo darbus.

Pastaba. Nebuitiniai vartotojai, kurie pageidauja įrengti ar didinti leistinąją naudoti galią daugiau nei 500 kW, apmoka 40 proc. faktinės prijungimo prie tinklo kainos.

Gamintojams Komisijos nustatyti prijungimo įkainiai netaikomi ir jie apmoka 100 proc. faktinės prijungimo prie tinklo kainos, išskyrus atvejus, kai kituose įstatymuose nustatyta kitaip.

Norintys detaliau susipažinti su prijungimo įkainių taikymo tvarka ir rasti kitais prijungimo atvejais taikytino prijungimo mokesčio apskaičiavimo tvarką, tai gali padaryti čia.





Paskutinis atnaujinimas: 2013-06-04 10:15