Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Tarifai
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Elektros energijos kainos

1 pav. Vidutinės elektros energijos kainos 2014 m. sandara, ct/kWh be PVM

Vidutinė elektros energijos kaina 2014 m. yra 37,778 ct/kWh be PVM.

Elektros energijos įsigijimo kaina, įskaitant balansavimo energijos sąnaudas, nustatyta visuomeniniams tiekėjams sudaro 16,85 ct/kWh.

Elektros energijos perdavimo kainą sudaro perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudos dėl elektros energijos persiuntimo aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinklais.

Sisteminės (kokybiško elektros energijos tiekimo) paslaugos – paslaugos, kurios užtikrina energetikos sistemos darbo stabilumą ir patikimumą, sisteminių avarijų prevenciją ir likvidavimą, reikiamą galios rezervą bei pralaidumą perdavimo tinklais laikantis nustatytų elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo ribų.

Elektros energijos skirstymo kainą sudaro skirstomųjų tinklų įmonių, paskirstant elektros energiją vidutinės ir žemos įtampos tinklais, patiriami kaštai. Elektros energijos skirstymo kaina priklauso nuo įtampos, iš kurios vartotojai gauna (vartoja) elektros energiją.

VIAP (viešuosius interesus atitinkančios paslaugos) kaina (7,141 ct/kWh) susideda iš kelių dedamųjų. Dalis šios kainos yra skirta (2,72 ct/kWh) AB Lietuvos elektrinei, kurioje elektros energijos gamyba būtina elektros energijos tiekimo saugumui ir energetikos sistemos rezervams užtikrinti, 0,95 ct/kWh skirta remti termofikacines elektrines, elektrą gaminančias termofikaciniu režimu kombinuoto elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse bei 2,19 ct/kWh – atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines (vėjo jėgaines, hidro, biokurą naudojančias ir saulės elektrines). Strateginiams objektams skirta 0,81 ct/kWh - tai Nacionalinėje energetikos strategijoje numatomiems šaliai svarbiems objektams finansuoti skirtos lėšos.

Elektros energijos visuomeninio tiekimo kaina – visuomeninių tiekėjų teikiamų elektros energijos pardavimo, sąskaitų išrašymo, vartotojų aptarnavimo paslaugų sąnaudos.

Europos Sąjungos statistikos agentūra „Eurostat“ kiekvienais metais skelbia duomenis apie elektros energijos kainas Europos šalyse.

„Eurostat“ duomenimis, Lietuvoje buitiniai vartotojai, naudojantys elektros energiją namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine ar komercine veikla, palyginus su kitomis Baltijos šalimis, 2013 metais už elektros energiją mokėjo 0,77 proc. pigiau negu Latvijoje, tačiau 12,28 proc. brangiau negu Estijoje.

2013 m. elektros energijos kaina buitiniams vartotojams augo visose trijose Baltijos šalyse. Palyginus su 2012 m. Latvijoje elektra brango tik 0,25 proc., Estijoje 28,95 proc., o Lietuvoje 8,61 proc.  

1 pav. Vidutinės elektros energijos kainos buitiniams vartotojams Baltijos šalyse 2004-2013 metais Lt/kWh (be PVM)

Pastaba: pagal 2013 m. gruodžio 5 d. galiojusį valiutų kursą 1 EUR = 3.4528 LTL

Palyginus su ES šalių buitiniams vartotojams taikytomis elektros energijos kainomis, Lietuvoje kaina buvo gana žema – 47,41 cnt/kWh, t. y. 17,51 proc. žemesnė negu vidutinė elektros energijos kaina ES.

2 pav. Elektros energijos kainos buitiniams vartotojams ES ir kitose šalyse 2013 metais Lt/kWh (be PVM) Šaltinis: Eurostat.

Lietuvoje komerciniai vartotojai, palyginus su kitomis Baltijos šalimis, 2013 metais už elektros energiją mokėjo brangiausiai – 8,49 proc. brangiau negu Latvijoje ir net 31,37 proc. brangiau negu Estijoje.

2013 m. elektros energijos kaina komerciniams vartotojams augo visose trijose Baltijos šalyse. Palyginus su 2012 m. Latvijoje elektra brango tik 1,8 proc., Estijoje net 30,49 proc., o Lietuvoje 8,16 proc.  

3 pav. Elektros energijos kaina komerciniams vartotojams Baltijos šalyse 2004-2013 metais Lt/kWh (be PVM)
Pastaba: pagal 2013 m. gruodžio 5 d. galiojusį valiutų kursą 1 EUR = 3.4528 LTL
Šaltinis: https://www.energia.ee, https://www.lesto.lt, http://www.latvenergo.lv, Eurostat

„Eurostat“ duomenimis, 2013 metais Lietuvoje komerciniams vartotojams buvo taikomos 30,06 proc. didesnės elektros energijos kainos negu yra ES vidurkis.

4 pav. Elektros energijos kaina komerciniams vartotojams ES ir kitose šalyse 2013 metais Lt/kWh (be PVM)
Šaltinis: Eurostat.

 


Paskutinis atnaujinimas: 2014-04-23 14:26