Pavadinimas

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013**

2014

1. AB Lietuvos elektrinės aktyviosios galios rezervų kainos


-


-


-


-


-


-


-


-

1.1. Tretinio rezervo kainos, Lt/MW/h

8,50

10,00

12,20

12,20

12,20

12,20

16,25

13,92

1.2. Antrinio galios rezervo nuokrypiams reguliuoti kainos, Lt/MW/h


9,10


10,70


13,05


13,05


13,05


- *


-


-

2. Kruonio HAE teikiamų rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainos


5,00


5,00


7,70


7,70


11,86


11,71


-


-

2.1. Antrinio avarinio rezervo kainos, Lt/MW/h

-

-

-

-

-

-

13,56

7,822

2.2. Antrinio galios rezervo nuokrypiams reguliuoti kainos, Lt/MW/h


-


-


-


-


-


-


13,56


-

2.3. Reaktyviosios galios ir įtampos valdymo paslaugos kaina Lt/h

-

-

-

-

-

-

3129

3007

2.4. Avarijų, sutrikimų prevencijos ir jų likvidavimo paslaugos kaina tūkst. Lt/metams


-


-


-


-


-


-


1061

947

* - 2012 metais antrinis galios rezervas nuokrypiams reguliuoti buvo perkamas aukcione.

** - 2013 m. Lietuvos energijai, AB, kaip asmeniui, užimančiam didelę įtaką rinkoje, buvo nustatytos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinės ribos.

Paskutinis atnaujinimas: 2013-12-03 11:57