Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Tarifai
Perdavimo paslaugos kainos
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Elektros energijos perdavimo paslaugos kainos

LITGRID AB teikia elektros perdavimo ir sistemines paslaugas, būtinas užtikrinti elektros sistemos funkcionavimą - balansavimą, reikalingo rezervo palaikymą, įtampos ir reaktyviosios galios reguliavimą, dažnio ir tarpsisteminių mainų valdymą.

Perdavimo paslaugos kaina (be PVM) pagal paslaugų rūšis skirstomiesiems tinklams ir vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš perdavimo tinklo:

Perdavimo sistemos operatoriaus taikomos diferencijuotos perdavimo paslaugos kainos 2007 m. 2008 m. 2009 m.
nuo sausio 1d.
2009 m.
nuo liepos 1d.
2010 m. 2011 m. 2012 m.


2013_m.2014_m.

Galios dedamoji, kai nuosavybės riba yra tarp
330-110 kV įtampos įrenginių (Lt/kW per mėnesį)
6,06 6,06 6,35 6,35 - 4,002 4,804


5,0014,464
Galios dedamoji, kai nuosavybės riba yra tarp
35-6 kV įtampos įrenginių (Lt/kW per mėnesį)
11,04 11,04 10,98 10,98 - 6,803 4,887


5,023


4,485
Energijos dedamoji, kai nuosavybės riba yra
tarp 330-110 kV įtampos įrenginių (ct/kWh)
1,25 1,25 1,23 1,03 2,667 1,379 1,392


1,4441,337
Energijos dedamoji, kai nuosavybės riba yra
tarp 35-6 kV įtampos įrenginių (ct/kWh)
1,27 1,27 1,68 1,48 4,534 2,344 1,494


1,5341,430
Diferencijuota galios rezervavimo paslaugos
kaina- galios dedamoji (Lt/kW per mėnesį)
6,40 6,93 7,69 7,69 - 2,985 3,405


4,9532,295
Galios rezervavimo paslaugos kaina (ct/kWh) - - - - 0,74 - -
-

-

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kaina (ct/kWh) - 3,72 6,58 6,17 4,73 6,01 7,04
9,377/
3,119**

7,141/
3,268**
Įėjimo į tinklą kaina (ct/kWh) * - - - 0,48 0,242 0,276 0,276 0,276
0,242
„G“ komponentė (ct/kWh) - - - - - - - -
-

*- Perdavimo sistemos operatoriaus taikoma kaina už elektros energijos kiekį, importuotą arba eksportuotą iš/į valstybių, kurių perdavimo sistemos operatoriai nėra 2011 m. kovo 22 d. pasirašytos Atsiskaitymų pagal kompensavimo tarp perdavimo sistemos operatorių mechanizmą ilgalaikės sutarties Nr. SUT-84-11 (angl. – ITC clearing and settlement multi-year agreement; toliau – Sutartis) šalys. Sutartyje nustatyta tvarka patvirtinus naują tarifą, nauja kaina taikoma iš karto po atitinkamų tvarkos pakeitimų paskelbimo "Valstybės žiniose". 

** - gamintojams (termofikacinėms elektrinėms), vartojantiems pasigamintą elektros energiją savo reikmėms.


Skirstomųjų tinklų operatoriai ir vartotojai, kurių įrenginiai prijungti prie perdavimo tinklo, atsiskaitydami už perdavimo paslaugą, moka:

  1. už leistinąją naudoti (pareikštą sutartyse) galią diferencijuota perdavimo sistemos operatoriaus paslaugos kainos galios dedamąja Lt/kW per mėnesį;
  2. už faktiškai iš perdavimo tinklo perduotos elektros energijos kiekį per mėnesį diferencijuota perdavimo sistemos operatoriaus paslaugos kainos energijos dedamąja ct/kWh;
  3. už leistinąją naudoti (pareikštą sutartyse) galią galios rezervavimo paslaugos kaina Lt/kW per mėnesį.

Nustatyti gamintojai, atsiskaitydami už perdavimo paslaugą, moka už faktiškai iš perdavimo tinklo jiems perduotą elektros energijos kiekį, suvartotą savosioms reikmėms ir ūkinėms reikmėms (išskyrus Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės užkrovimui perduotą elektros energijos kiekį) nediferencijuota perdavimo paslaugos kaina ir nediferencijuota galios rezervavimo paslaugos kaina.

Skirstomųjų tinklų operatoriai ir vartotojai, kurių elektros įrenginių leistinoji naudoti galia sudaro 30 kW ir daugiau, už reaktyviosios energijos generavimą į perdavimo tinklą moka – 0,336 ct/kVarh ir už reaktyviosios energijos naudojimą iš perdavimo tinklo – 0,178 ct/kVarh.

Paskutinis atnaujinimas: 2013-12-03 09:49