Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Tarifai
Elektros energijos transportavimo paslaugų ir visuomeninių kainų viršutinės ribos
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Elektros energijos transportavimo paslaugų ir visuomeninių kainų viršutinės ribos, ct/kWh

Eil. Nr. Pavadinimas 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014
1. LITGRID AB
1.1. Perdavimo paslaugos kainos viršutinė riba: 3,59 5,36 5,46 3,41 2,98 2,94 3,357 2,626
  1.1.1. Perdavimo paslaugos aukštos įtampos tinklais kainos viršutinė riba 2,41 4,08 4,04 2,67 2,32 2,32 2,415
2,206
  1.1.2. Sisteminių paslaugų kaina 1,18 1,28 1,42 0,74 0,66 0,62 0,942 0,42
1.2. Viešuošius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina 0* 3,72 6,58 4,73 6,01 7,04 9,377
7,141
1.3. Perdavimo paslaugos kainos viršutinė riba, įskaitant VIAP kainą 3,59 9,08 12,04 8,14 8,99 9,98 12,734
9,767
2. AB Rytų skirstomieji tinklai**
2.1. Skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais kainos viršutinė riba 6,3 7,2 7,29 5,41 5,20 - -
-

2.2. Skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kainos viršutinė riba 10,06 11,1 11,09 7,98 6,71 - -
-
2.3. Visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba 0,21 0,21 0,21 0,33 0,37 - -
-
2.4. Visuomeninių elektros energijos kainų viršutinės ribos
  2.4.1 Vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš perdavimo (330-110 kV) tinklų 13,78 17,29 19,97 23,97 25,36 - -
-
  2.4.2 Vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš skirstymo vidutinės (35-6 kV) įtampos tinklų 20,08 24,49 27,26 29,38 30,56 - -

-
  2.4.3 Vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš skirstymo žemos (0.4 kV) įtampos tinklų 30,14 35,59 38,35 37,36 37,27 - -
-
3. AB „VST“**
3.1. Skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais kainos viršutinė riba 7,37 8,23 8,14 5,32 4,55 - -
-
3.2. Skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kainos viršutinė riba 9,17 10,36 10,23 6,74 6,04- -
-
3.3. Visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba 0,19 0,2 0,2 0,31 0,36- -
-
3.4. Visuomeninių elektros energijos kainų viršutinės ribos

  3.4.1. Vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš perdavimo (330-110 kV) tinklų 13,76 17,28 19,96 23,95 25,35- -
-
  3.4.2. Vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš skirstymo vidutinės (35-6 kV) įtampos tinklų 21,13 25,51 28,1 29,27 29,9- -
-
  3.4.3. Vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš skirstymo žemos (0.4 kV) įtampos tinklų 30,03 35,87 38,33 36,01 35,94- -
-
4. AB LESTO
4.1. Skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais kainos viršutinė riba 4,89 4,88 4,747
4,479

4.2. Skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kainos viršutinė riba 6,39 6,41 6,219
6,162
4.3. Visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba 0,37 0,44 0,49
0,52
4.4. Visuomeninių elektros energijos kainų viršutinės ribos
  4.4.1 Vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš perdavimo (330-110 kV) tinklų 25,36 26,36 29,36
-

  4.4.2 Vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš skirstymo vidutinės (35-6 kV) įtampos tinklų 30,25 31,24 34,104
31,616
  4.4.3 Vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš skirstymo žemos (0.4 kV) įtampos tinklų 36,64 37,65 40,323
37,778

Pastaba: *Iki 2008 m. buvo dalis elektros energijos įsigijimo (gamybos) kainos.
**2011 m. reorganizavus AB Rytų skirstomieji tinklai ir AB „VST“ buvo įkurta AB LESTO.
Paskutinis atnaujinimas: 2013-12-03 10:10