Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje atitinkančios paslaugos

1. VIAP lėšų biudžetas (mln. Lt) ir kaina  2007–2014 metais

Nr. Pavadinimas 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1. AEI gamyba ir balansavimas 17,3 15,8 37,5 43,8 93,2 127,67 184,212 215,792
2. Termofikacinių elektrinių gamyba 162,4 160,4 301,3 35,7 85,7 117,16 168,202 94,053
3. Lietuvos elektrinės gamyba 133 160,5 233,1 345,23 310,54 333,121 471,177 268,179
4. Lietuvos elektrinės pastoviosios sąnaudos - - - 25,17 37,46 65,145 0 0
5. Lietuvos elektrinės rezervai - - - - - - 14,359 0
6. Strateginiai elektros gamybos projektai (VAE) - - - - - - 0 0
7. Strateginiai infrastruktūros projektai (NordBalt) - - - - 92 85 85 80
8. Ignalinos AE 30 22,7 27,9 0 0 0 0 0
9. AEI prijungimas prie perdavimo ir skirstomųjų tinklų 40 13,5 29,9 0 0,8 0,168 0,452 -0,168
10. Tinklų plėtra dėl AEI - - - - 0 0 0 0
11. Rinkos operatoriaus sąnaudos 3,4 1,8 3,8 1,8 - - - 0
12. Administravimas - - - - 0,5 0,5 0,5 0,5
13. Prognozuojamas likučių saugojimo rezultatas (palūkanos) - - - - 0 0 -0,6 -0,78
14. Prijungimo pajamos (AEI gamintojų sumokama dalis tinklų operatoriams) -0,4 -1,7 -2,3 0 0 -1,07 -
-
15.
Saulės elektrinių išlaidų kompensavimas3,469
16. Iš viso VIAP biudžetas 385,7 373 631,2 451,7 620,2 727,69 923,302 661,045
17. Neatitikimai už praėjusius metus 6,4 10,5 0 -20 -6,4 -4,06 -59,601 23,455
18. VIAP lėšos, surinktinos vartotojų kalendoriniais metais 392,1 383,5 631,2 431,7 613,8 723,634 863,71 684,5
19. VIAP kaina, ct/kWh (be PVM)
3,95 3,72 6,39 4,73 6,01 7,04* 3,119** 9,377*** 3,268**
7,141***

* nediferencijuota VIAP kaina;
** gamintojams (termofikacinėms elektrinėms), vartojantiems pasigamintą elektros energiją savo reikmėms;
*** visiems vartotojams, išskyrus gamintojus (termofikacines elektrines), vartojančius pasigamintą elektros energiją savo reikmėms.


2. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos 2014 metams, ct/kWh (be PVM)

Vartotojų grupės

 

VIAP kaina 2014 m.

I

Gamintojai (termofikacinės elektrinės), vartojantys pasigamintą elektros energiją savo reikmėms

3,268

II

Visi asmenys, išskyrus gamintojus (termofikacines elektrines), vartojančius pasigamintą elektros energiją savo reikmėms

7,141


3. Bendrų šilumos ir elektros energijos gamintojų superkamos elektros energijos kaina, ct/kWh

Nr.

Pavadinimas

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
2014

1.

UAB „Vilniaus energija“

-

-

-

-

-

-

-
-

2.

UAB „Vilniaus energija“ termofikacinė elektrinė Nr. 2

16

19,88

29,34

16,25

26,39

30,73

37,16
31,89

3.

UAB „Vilniaus energija“ termofikacinė elektrinė Nr. 3

15,36

19,09

28,18

16,98

23,88

27,41

37,71
29,07

4.

UAB „Vilniaus energija“ Salininkų katilinės termofikacinė elektrinė

20,04

24,9

36,76

16,13

31,79

35,95

49,80
37,45

5.

UAB Kauno termofikacijos elektrinė

15,36

19,09

28,18

20,16

22,45

27,66

32,63
29,88

6.

AB „Klaipėdos energija“

16

19,88

29,34

16,85

25,96

29,99

36,57
-

7.

AB „Lifosa“

8,1

10,7

13,1

-

-

-

-
-

8.

AB „Panevėžio energija“

-

-

-

-

-

-

-
-

8.1.

AB „Panevėžio energija“ Panevėžio rajoninė katilinė Nr. 1

18,22

22,64

33,42

22,92

27,59

34,58

50,73 -

8.2.

AB „Panevėžio energija“ Panevėžio termofikacinė elektrinė

21,28

23,85

34,33

25,96

24,38

31,43

43,41
31,36

9.

AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinė

16

19,88

23,14

21

25,27

30,17

39,20
27,61

10.

UAB „Litesko“ filialas Druskininkų šiluma

18,22

22,64

33,42

23,91

29,67

-

-
-
11.
UAB "Litesko" filialas Marijampolės šiluma
-
-
-
-
-
-
-
27,19

12.

UAB „Litesko“ filialas Alytaus energija

-

21,87

30,73

19,23

24,48

30,46

39,08
30,79

13.

AB „Šiaulių energija“

18,22

22,64

33,42

20,12

28,29

-

-
-

14.

UAB „Utenos šilumos tinklai“

-

24,9

45,34

16,09

29,22

42,84

-
-

15.

UAB „Girių bizonas“

-

-

25,45

-

-

-

-
-

16.

UAB „ENG“ Pasvalio rajono katilinė

-

-

-

26,3

30,88

42,46

57,18
36,76

17.

AB „Klaipėdos mediena“

-

-

-

-

-

37,56

40,01
33,28

18.

AB „Baltijos elektrinių investicijos“

-

-

-

-

-

29,98

-
-

19.

AB „Kauno energija“ Noreikiškių elektrinė

-

-

-

-

-

37,56

40,01
38,81


4. Elektros energijos gamyba Lietuvos elektrinėje, būtina elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti, supirkimo kainos ir skirtos lėšos

Nr.

Pavadinimas

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
2014

1.

Elektros energijos gamyba
būtina elektros sistemos tiekimo saugumui užtikrinti, ct/kWh

19

29,18

37,35*
32,00

29,31

30,75

37,27


49,03

50,84

2.

Suma, būtina energetikos sistemos rezervams užtikrinti, mln. Lt

-

-

-

25,17

91,3**

65,145

14,359
-

* nustatyta nauja kaina nuo 2009 m. liepos 1 d.
** iš jų – 70 mln. Lt AB Lietuvos elektrinės naujo bloko statybai finansuoti.
Paskutinis atnaujinimas: 2013-12-03 15:18