Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Elektroninis skundas

Komisija vartotojams rekomenduoja naudoti paprastą prašymų ir skundų rengimo būdą – vartotojui reikia užpildyti parengtą formą ir konkrečiai suformuluoti savo reikalavimą. Komisijos parengtą skundo formą galima atsisiųsti čia.

Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, Komisijai teikiant elektroninį prašymą ar skundą, jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu skaitmeniniu sertifikatu, įsigytu iš registruotų sertifikavimo paslaugų tiekėjų.

Elektroniniu būdu pateikti prašymai ir skundai, kurie nepasirašyti elektroniniu parašu, grąžinami pareiškėjui, nurodant priežastis, kodėl nėra nenagrinėjami, nebent Komisijos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo nusprendžia kitaip.

Primename, kad atspausdintą ir pasirašytą prašymą ar skundą Komisijai taip pat galima pateikti asmeniškai ar atsiųsti paštu.

-----------------
Informacija apie skaitmeninį sertifikatą ir pasirašymą elektroniniu būdu: vartotojams, norintiems pasirašinėti elektroniniu parašu, privaloma įsigyti galiojantį kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą ir įdiegti papildomą programinę įrangą. Daugiau informacijos rasite
Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatyme.