Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Įleidimo–išleidimo taškų (entry-exit) kainodaros modelis gamtinių dujų sektoriuje

ĮLEIDIMO – IŠLEIDIMO TAŠKŲ KAINODAROS MODELIS GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIUJE


Įleidimo – išleidimo taškų kainodaros modelio gamtinių dujų sektoriuje įgyvendinimą reglamentuojančios teisės aktų nuostatos:
2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų preambulės 19 punkte nurodyta, kad siekiant padidinti konkurenciją sukuriant likvidžias didmenines dujų rinkas, būtina užtikrinti, kad dujas būtų galima parduoti neatsižvelgiant į jų buvimo vietą sistemoje. Vienintelis būdas šiam tikslui pasiekti – suteikti tinklo naudotojams teisę laisvai rezervuoti dujų įleidimo ir išleidimo pajėgumus, taip užtikrinant dujų transportavimą per zonas, o ne sutartyse numatytais maršrutais.

Reglamento 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad tarifai perdavimo sistemos naudotojams nustatomi nediskriminaciniai ir atskirai kiekvienam dujų įleidimo į perdavimo sistemą arba išleidimo iš perdavimo sistemos taškui. Sąnaudų paskirstymo mechanizmus ir tarifų nustatymo metodiką, susijusius su įleidimo ir išleidimo taškais, tvirtina nacionalinės reguliavimo institucijos.
Gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 1 bei 3 dalyse įtvirtinta, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) rengia ir tvirtinta perdavimo kainos viršutinės ribos nustatymo metodiką.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nustatant tarifus (kainas) perdavimo sistemos naudotojams turi būti taikomas įleidimo-išleidimo taškų (angl. entry-exit) kainodaros modelio (toliau – EEM) principas. Įgyvendinant minėtas teisės aktų nuostatas, Komisijos tvirtinamoje Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikoje būtina įtvirtinti įleidimo-išleidimo kainodaros modelio principą.

ĮLEIDIMO–IŠLEIDIMO TAŠKŲ KAINODAROS MODELIO GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIUJE ĮGYVENDINIMO EIGA

I ETAPAS

 

 

1. Komisija paskelbė EEM nustatymo ir su šio modelio formavimu susijusių paslaugų pirkimą.
2013 m. balandžio 8 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje buvo paskelbtas EEM nustatymo ir su šio modelio formavimu susijusių paslaugų viešasis pirkimas. Informaciją atsisiųskite.

2. Komisija pasirašė sutartį dėl EEM kūrimo.
2013 m. rugsėjo 16 d. Komisija pasirašė sutartį su UAB „PricewaterhouseCoopers“ dėl EEM kūrimo.  Komisijos specialistai susitiko su UAB „PricewaterhouseCoopers“ atstovais. Susitikimo metu išdiskutuoti EEM kūrimo procedūriniai veiksmai ir aptarta techninė, ekonominė informacija, reikalinga konsultantams pradėti modelio kūrimo procesą.

3. Komisijos specialistų, suinteresuotų asmenų pradinis (kick off) susitikimas su UAB „PricewaterhouseCoopers“ konsultantais dėl Įleidimo – išleidimo taškų kainodaros modelio pristatymo.
2013 m. spalio 22 d. įvyko Komisijos specialistų bei Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „Amber Grid“, AB „Lietuvos dujos“, AB „Achema“, AB „Klaipėdos nafta“ (taip pat buvo kviesti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos bei Valstybinės energetikos inspekcijos atstovai) viešoji diskusija, kurios metu buvo pristatyta Įleidimo – išleidimo taškų (angl. entry-exit model, toliau – EEM) kainodaros modelio formavimo aspektai, prielaidos, tikslai. šio modelio gamtinių dujų sektoriuje įgyvendinimo galimi terminai. Nustatyta kokios informacijos reikia konsultantams iš sistemų operatorių EEM sukūrimui ir kokią informaciją sistemų operatoriai turi ir gali pateikti. Viešosios diskusijos medžiagą atsisiųskite: įvadinis pristatymas, susitikimo prezentacija

4. Sudaryta EEM įgyvendinimo Darbo grupė ir Priežiūros komitetas.
Komisijos pirmininko 2013 m. spalio 28 d. įsakymą Nr. O1-89 atsisiųskite.

5. Komisijos specialistų, AB „Amber Grid“ atstovų susitikimas su UAB „PricewaterhouseCoopers“ konsultantais dėl reikalingų techninių įvesties duomenų surinkimo Įleidimo – išleidimo taškų kainodaros modeliui parengti.
2014 m. sausio 10 d. Komisijos specialistai, AB „Amber Grid“ atstovai diskutavo su UAB „PricewaterhouseCoopers“ konsultantais dėl techninių įvesties duomenų, reikalingų Įleidimo-Išleidimo taškų kainodaros modeliui parengti, prieinamumo bei galimybės juos surinkti. Susitikimo metu konsultantai pristatė klausimyną, kuris pateiktas Lietuvos perdavimo sistemos operatoriui užpildyti. Sutarta, kad užpildyto klausimyno projektą AB „Amber Grid“ turės pateikti iki vasario 3 d.
Pristatymo medžagą atsisiųskite.

Paskutinis atnaujinimas: 2014-01-16 16:50