Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Naujienų archyvas

      2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014  
2008-12-29 Komisija vienašališkai nustatė gamtinių dujų bei elektros energijos kainas
2008-12-18 Dėmesio!!! Komisija persikėlė į kitas patalpas
2008-12-18 Elektros energijos gamybos kaina 2009 metais - 14,3 ct/kWh
2008-12-18 AB Rytų skirstomųjų tinklų ir AB „VST“ 2007 m. investicijų efektyvumo tyrimo išvados
2008-12-17 Dėl apyvartinių taršos leidimų
2008-12-04 Šilumos priskyrimo metodika
2008-11-28 Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo projektas
2008-11-27 Komisija elektros energijos kainų svarstymą atidėjo
2008-11-26 AB "Lietuvos dujos" prašymas dėl dujų kainų
2008-11-24 Nafta pinga. O šildymas?
2008-11-21 Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos aprašo projektas
2008-11-19 Komisija ketina pirkti patalpų remonto paslaugas
2008-11-10 Komisijos pirmininkas išvyko į Taliną
2008-11-04 Skirstomųjų tinklų prašomos elektros energijos kainos 2009 metams
2008-10-31 Elektros energijos kainos struktūra
2008-10-31 Elektros energijos kainų viršutinės ribos
2008-10-30 Viršutinės gamtinių dujų kainos 2009 metams
2008-10-23 Elektros energijos supirkimo kainos 2009 metams
2008-10-16 Komisija Ignalinos atominei elektrinei 2009 metais parduodamos elektros energijos kainą sumažino 0,92 ct/kWh
2008-10-14 Dėl nepriklausomų energetikos ekspertų atliktų šilumos kainų ekspertizių
2008-10-14 Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklės
2008-10-03 Komisijos atskirasis skundas dėl uždraudimo pakeisti metodikas
2008-10-01 Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos projektas
2008-10-01 Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartis
2008-09-29 Elektros metodikų projektų svarstymas neįvyks
2008-09-22 Komisija elektros metodikų projektus svarstys rugsėjo 29 d.
2008-08-29 Elektros metodikų svarstymas atidėtas
2008-08-29 Patvirtinta Gamtinių dujų tiekimo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodika
2008-08-27 Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos projektas
2008-08-13 Elektros metodikų projektai
2008-07-16 Gamtinių dujų tiekimo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos projektas
2008-06-27 Komisija vienašališkai nustatė šilumos kainas UAB „Vilniaus enegija”
2008-06-20 Dėmesio! Komisijos svetainės adresas www.regula.lt
2008-06-18 Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos projektas
2008-06-17 Šilumos tiekėjų lyginamosios analizės rodikliai
2008-06-16 Komisijos nuomonė dėl investicijų planų derinimo
2008-05-21 Komisijos sprendimas dėl UAB "Vilniaus energija" kainų
2008-05-20 Dėl Vilniaus miesto savivaldybės pareiškimo
2008-05-16 Komisijos 2007 metų veiklos ataskaita
2008-05-16 Dėl energetikos įmonių informacijos teikimo tvarkos derinimo
2008-04-30 Dėl UAB "Vilniaus energija" šilumos kainų įsigaliojimo
2008-04-28 Šilumos paskirstymo metodas, kai pastate visoms reikmėms suvartotos šilumos kiekis nustatomas pagal vieno įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenis, projektas
2008-04-18 Komisijos nuomonė dėl karšto vandens tiekimo veiklos organizavimo
2008-04-08 Karšto vandens kainų nustatymo metodikos projektas
2008-03-27 Viešasis svarstymas dėl šilumos paskirstymo problemų bei jų sprendimo būdų
2008-03-17 Šilumos kainų nustatymo metodika
2008-03-14 Komisija patvirtino Šilumos kainų nustatymo metodiką
2008-03-13 Paskelbta paskutinė Šilumos kainų nustatymo metodikos projekto redakcija
2008-03-03 Viešasis svarstymas dėl Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos projekto
2008-02-26 Pasikeitė Komisijos pagrindinis telefono numeris
2008-02-13 Centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos pakeitimo projektas
2008-02-05 Dvinarių tarifų taikymas komunalinių paslaugų sektoriuje
2008-01-29 Komisija pritarė 7 centais mažesnėms gamtinių dujų kainoms buitiniams vartotojams
2008-01-24 Komisija gavo AB "Lietuvos dujos" informaciją apie gamtinių dujų kainas buitiniams vartotojams
2008-01-21 Dėl keleivių vežimo tolimojo susisiekimo maršrutais tarifų
2008-01-08 Komisija sutinka su Valstybės kontrolės išvadomis