Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Naujienų archyvas

      2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014  
2012-12-28 Pakeisti elektros energijos buitiniams vartotojams tarifai, įsigaliosiantys nuo 2013 m. sausio 1 d.
2012-12-28 Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas biodujų elektrinėms, kurių įrengtoji galia yra didesnė nei 1000 kW, skelbiamas neįvykusiu
2012-12-28 Komisija papildė Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatus
2012-12-28 Komisija nustatė mažesnes UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ šilumos kainas
2012-12-28 Informacija apie aukcioną gamintojams, naudojantiems biomasę, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 5000 kW
2012-12-21 Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!
2012-12-21 Komisija priėmė sprendimus, keičiančius elektros energijos kainas
2012-12-20 Komisija nustatė mažesnes UAB „Širvintų šiluma“ šilumos kainas
2012-12-20 Komisija nustatė mažesnes AB „Klaipėdos energija“ šilumos kainas
2012-12-20 Komisija patvirtino gamtinių dujų skirstymo įmonių tiekimo atjungimo ir pajungimo įkainius
2012-12-20 Komisija patvirtino Naudojimosi gamtinių dujų gavybos tinklais tvarkos aprašą
2012-12-20 Komisija patvirtino Naudojimosi gamtinių dujų laikymo saugyklose ir gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugomis kriterijų aprašą
2012-12-20 Komisija patvirtino Reikalavimus naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklėms
2012-12-20 Komisija suderino UAB GET Baltic Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentą ir gamtinių dujų biržos paslaugų įkainius
2012-12-20 Komisija vienašališkai nustatė UAB ,,Kazlų Rūdos komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas
2012-12-20 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ šilumos kainos dedamąsias
2012-12-20 Komisija sumažino UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ pateiktas derinti šilumos kainas
2012-12-20 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems biomasę, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 5000 kW, sąlygų aprašą
2012-12-20 Informacija apie pirmąjį Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems saulės šviesos energiją, kurių elektrinės neintegruotos į pastatą ir kurių įrengtoji galia ne didesnė nei 100 kW, komiteto posėdį, vyksiantį gruodžio 31 d.
2012-12-19 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo pakeitimo
2012-12-18 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų pakeitimo projekto
2012-12-17 Paskelbta Europos Sąjungos elektros ir dujų rinkų pažangos 2011 metais stebėjimo ataskaita
2012-12-13 Komisija siekia užtikrinti savalaikį šilumos kainų perskaičiavimą
2012-12-13 Komisija suderino UAB „Akmenės energija“ investiciją, mažinančią iškastinio kuro naudojimą
2012-12-13 Komisija siekia užtikrinti, kad šilumos kainos būtų grindžiamos būtinosiomis sąnaudomis
2012-12-13 Komisija konstatavo, kad VIAP lėšų administratorius VIAP lėšas naudojo pagal tikslinę paskirtį
2012-12-13 Komisija nustatė mažesnes AB „Kauno energija“ šilumos kainas
2012-12-11 Informacija apie pirmuosius Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų komitetų posėdžius, vyksiančius gruodžio 17 d.
2012-12-10 Komisija skelbia biokuro rinkos (šilumos gamybos segmentui) stebėsenos ataskaitą
2012-12-10 Komisija inicijuoja Energijos išteklių rinkos įstatymo pakeitimo projektą
2012-12-10 Komisija pateikia gruodžio mėnesio šilumos kainų Lietuvoje statistiką
2012-12-10 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo
2012-12-07 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Naudojimosi gamtinių dujų laikymo saugyklose ir gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugomis kriterijų aprašo projekto
2012-12-07 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl UAB GET Baltic parengto Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento suderinimo
2012-12-05 Komisija skelbia vidutinę lapkričio mėn. elektros energijos rinkos kainą
2012-12-04 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Naudojimosi gamtinių dujų gavybos tinklais tvarkos aprašo projekto
2012-12-04 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Reikalavimų naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklėms projekto
2012-12-03 Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną biomasės elektrinėms, kurių įrengtoji galia yra didesnė nei 5000 kW
2012-12-03 Informacija apie pirmuosius Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų komitetų posėdžius, vyksiančius gruodžio 10 d.
2012-12-03 Dėl gamintojų, turinčių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartis arba leidimus gaminti elektros energiją
2012-11-29 Komisija sumažino UAB „Radviliškio vanduo“ pateiktas derinti paslaugų kainas
2012-11-29 Komisija siekia užtikrinti Šilumos ūkio įstatymo nuostatų įgyvendinimą
2012-11-29 Komisija rekomendavo Klaipėdos rajono savivaldybei peržiūrėti UAB „Klaipėdos rajono energija“ nustatytas kainas
2012-11-29 Keičiasi mažųjų gamtinių dujų skirstymo įmonių tarifai buitiniams vartotojams
2012-11-27 Komisija pasirašė memorandumą su Gruzijos Nacionaline energetikos ir vandens tiekimo reguliavimo komisija
2012-11-27 Komisija paskelbė mažųjų elektros energijos skirstytojų persiuntimo paslaugų kainas ir jų taikymo tvarkas
2012-11-27 Keičiasi AB „Lietuvos dujos“ buitinių vartotojų prijungimo prie dujų sistemos įkainiai
2012-11-26 Skelbiame Komisijos interesantų apklausos rezultatus
2012-11-26 Komisijoje lankėsi Kalugos srities gubernatorius
2012-11-26 Informacija apie aukcioną saulės šviesos elektrinėms, integruotoms į pastatą, kurių įrengtoji galia didesnė nei 100 kW
2012-11-26 Dėl karšto vandens kainos dedamųjų taikymo, apskaičiuojant konkretaus mėnesio karšto vandens kainą
2012-11-21 Komisija AB „Achema“ nustatė gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinę ribą ir patvirtino skirstymo kainą, galiosiančią nuo 2013 m. sausio 1 d.
2012-11-21 Nuo 2013 m. sausio 1 d. mažėja gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams
2012-11-21 Nuo 2013 m. sausio 1 d. keičiasi elektros energijos tarifai buitiniams vartotojams
2012-11-21 Komisija siekia užtikrinti savalaikį šilumos ir karšto vandens kainų nustatymą ir perskaičiavimą
2012-11-21 Komisija siekia užtikrinti Šilumos ūkio įstatymo nuostatų įgyvendinimą
2012-11-21 Komisija nustatė AB „Matuizų plytinė“ šilumos kainos dedamąsias
2012-11-21 Komisija sumažino Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos pateiktas derinti paslaugų kainas
2012-11-21 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems saulės šviesos energiją, kurių elektrinės integruotos į pastatą ir jų įrengtoji galia didesnė nei 100 kW, sąlygų aprašą
2012-11-21 Rubrikoje D.U.K. paskelbta aktuali informacija dėl skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų
2012-11-12 AB „Lietuvos dujos“ pateikė kainas 2013 metams
2012-11-12 Komisija pateikia lapkričio mėnesio šilumos kainų Lietuvoje statistiką
2012-11-12 Informacija apie aukcioną saulės šviesos elektrinėms, neintegruotoms į pastatą, kurių įrengtoji galia ne didesnė nei 100 kW
2012-11-08 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl naujų vartotojų sistemų prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos procedūrų ir įkainių
2012-11-08 Komisija nustatė UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinę ribą 2013 metams
2012-11-08 Komisija patikslino Karšto vandens kainos nustatymo metodiką
2012-11-08 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Birštono šiluma“ šilumos kainos dedamąsias
2012-11-08 Komisija išdavė UAB GET Baltic gamtinių dujų rinkos operatoriaus licenciją
2012-11-08 Komisija patikslino Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų sąlygų aprašus
2012-11-08 Komisija skelbia vidutinę spalio mėn. elektros energijos rinkos kainą
2012-11-08 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems saulės šviesos energiją, kurių elektrinės neintegruotos į pastatą ir jų įrengtoji galia ne didesnė nei 100 kW, sąlygų aprašą
2012-11-08 AB LESTO pateikė kainas ir jų taikymo tvarkas 2013 metams
2012-10-30 Informacija apie aukcioną biodujų elektrinėms, kurių įrengtoji galia didesnė nei 1000 kW
2012-10-30 Informacija apie aukcioną vėjo elektrinėms, kurių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo
2012-10-30 Informacija apie aukcioną saulės šviesos elektrinėms, neintegruotoms į pastatą, kurių įrengtoji galia didesnė nei 100 kW
2012-10-29 Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną saulės šviesos elektrinėms, integruotoms į pastatą, kurių įrengtoji galia yra didesnė nei 100 kW
2012-10-25 Komisija gamtinių dujų įmonėms nustatė minimalius teikiamų paslaugų kokybės lygius
2012-10-25 Komisija vienašališkai nustatė šilumos kainos dedamąsias UAB „Lazdijų šiluma“
2012-10-25 Komisija mažosioms gamtinių dujų skirstymo įmonėms nustatė viršutines kainų ribas 2013 metams
2012-10-25 Komisija nustatė AB „Lietuvos dujos“ perdavimo ir skirstymo kainų viršutines ribas 2013 metams
2012-10-25 Komisija paskelbė elektros energijos perdavimo paslaugos kainą, tarifus ir jų taikymo tvarką 2013 metams
2012-10-25 Komisija patikslino Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodiką
2012-10-25 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų sąlygų aprašus
2012-10-25 Komisija suderino investiciją Lietuvos elektrinėje, kuri būtina užtikrinti centralizuotą šilumos tiekimą Elektrėnų mieste
2012-10-22 Dėl informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo
2012-10-22 Informacija apie aukcioną biodujų elektrinėms, gaminančioms elektros energiją, kurių numatoma įrengtoji galia yra ne didesnė nei 1000 kW
2012-10-22 Informacija apie aukcioną vėjo elektrinėms, kurių numatoma įrengtoji galia yra didesnė nei 350 kW ir kurios bus prijungiamos prie perdavimo tinklų
2012-10-22 Informacija apie aukcioną vėjo elektrinėms, kurių numatoma įrengtoji galia bus didesnė kaip 30 kW, bet neviršys 350 kW ir kurios bus prijungiamos prie skirstomųjų tinklų
2012-10-19 Komisija 2013 metams nustatė lėšas, skirtas Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti
2012-10-18 Komisija vienašališkai nustatė VšĮ Velžio komunalinio ūkio šilumos kainos dedamąsias
2012-10-18 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų sąlygų aprašus
2012-10-17 Kviečiame pareikšti savo nuomonę apie interesantų aptarnavimą Komisijoje
2012-10-17 Komisija skelbia 2012 m. antrojo ketvirčio gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaitą
2012-10-15 Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną saulės šviesos elektrinėms, neintegruotoms į pastatą, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė nei 100 kW
2012-10-15 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Karšto vandens kainos nustatymo metodikos pakeitimo projekto
2012-10-12 Komisija suderino AB „Achema“ Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašą
2012-10-12 Komisija pritarė UAB „Fortum Heat Lietuva“ patikrinimo ataskaitai
2012-10-12 Komisija patvirtino termofikacinėse jėgainėse pagamintos ir į tinklus tiekiamos elektros energijos supirkimo kainas 2013 metams
2012-10-12 Komisija patvirtino 2013 metų elektros energetikos sektoriaus VIAP biudžetą ir kainą
2012-10-12 Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną saulės šviesos elektrinėms, neintegruotoms į pastatą, kurių įrengtoji galia yra didesnė nei 100 kW
2012-10-12 Komisija nustatė elektros energijos supirkimo iš Lietuvos energija, AB supirkimo kainą 2013 metams
2012-10-12 Komisija suderino UAB „Širvintų šiluma“ investiciją, mažinančią iškastinio kuro naudojimą
2012-10-12 Komisija patvirtino Taikinamojo tarpininkavimo taisykles
2012-10-12 Komisija siekia užtikrinti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatų įgyvendinimą
2012-10-12 Didėja konkurencija šilumos gamybos sektoriuje Kauno mieste
2012-10-12 Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną biodujų elektrinėms, kurių įrengtoji galia yra didesnė nei 1000 kW
2012-10-12 Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną vėjo elektrinėms, kurių numatoma įrengtoji galia yra didesnė nei 350 kW ir kurios bus jungiamos prie skirstomojo tinklo
2012-10-12 Komisija patvirtino elektros energijos kainų dedamąsias 2013 metams
2012-10-12 Komisija mažiesiems elektros energijos skirstytojams nustatė paslaugų kainų viršutines ribas 2013 metams
2012-10-12 Komisija nauja redakcija išdėstė rekomenduojamą šilumos paskirstymo metodą
2012-10-10 Komisija pateikia spalio mėnesio šilumos kainų Lietuvoje statistiką
2012-10-08 Komisija skelbia vidutinę rugsėjo mėn. elektros energijos rinkos kainą
2012-10-08 Komisija skelbia informaciją apie nepriklausomus šilumos gamintojus ir jų pagaminamą šilumos energijos kiekį
2012-10-05 Komisija nustatė AB LESTO elektros energijos skirstymo kainos viršutines ribas 2013 metams
2012-10-05 Konkurencija šilumos gamybos sektoriuje Kauno regione
2012-10-05 Komisija siekia užtikrinti Šilumos ūkio įstatymo nuostatų įgyvendinimą
2012-10-05 Komisija suderino mažesnes UAB „Širvintų vandenys“ paslaugų kainas
2012-10-05 Komisija nustatė mažesnes VĮ „Visagino energija“ kainas
2012-10-05 Komisija patvirtino Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašą
2012-10-05 Komisija suderino AB „Lietuvos dujos“ investicijų projektą, skirtą perdavimo sistemos operatoriui atskirti ir įkurti naują įmonę
2012-10-05 Komisija nustatė elektros energijos rinkos kainą 2013 metams
2012-10-05 Komisija nustatė visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinę ribą 2013 metams
2012-10-05 Komisija nustatė elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutines ribas ir sisteminių paslaugų kainą 2013 metams
2012-10-04 Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną vėjo elektrinėms, kurių numatoma įrengtoji galia yra nuo 30 kW iki 350 kW ir kurios bus prijungiamos prie skirstomųjų tinklų
2012-10-01 Asmenų aptarnavimo tvarka Komisijoje
2012-10-01 Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną vėjo elektrinėms, kurių numatoma įrengtoji galia viršija 350 kW ir kurios bus prijungiamos prie perdavimo tinklų
2012-10-01 Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną biodujų elektrinėms, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė nei 1000 kW
2012-09-28 Dėl remtinos elektros energijos, gaminamos naudojant iškastinį kurą, apimčių ir įtakos šilumos energijos bei elektros energijos kainoms
2012-09-28 Dėl šilumos tiekimo veiklos ir kitų veiklų pajamų
2012-09-27 Komisija suderino AB „Achema“ elektros skirstymo sistemos modernizavimo investicijų projektą
2012-09-27 Komisija išdavė energijos išteklių biržos operatoriaus licenciją
2012-09-27 Komisija suderino UAB „Druskininkų dujos“ prašymo prijungti naują gamtinių dujų sistemą, tiesioginį vamzdyną ar biodujų gamybos įrenginį formą
2012-09-27 Komisija patikslino Visuomeninių elektros energijos kainų, visuomeninio tiekimo paslaugos kainos ir jų viršutinių ribų nustatymo metodiką
2012-09-27 Keičiasi elektros energijos perdavimo kainos viršutinė riba
2012-09-27 Komisija patvirtino atsinaujinančių energijos išteklių gamintojams skatinamuosius tarifus 2013 metams
2012-09-27 Komisija nauja redakcija išdėstė Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodiką
2012-09-27 Komisija baigė elektros energijos rezervinės galios rinkos tyrimą
2012-09-27 Komisija patvirtino elektros energijos persiuntimo paslaugų patikimumo minimalius lygius
2012-09-26 Komisija papildė Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodiką
2012-09-24 Komisija vienašališkai nustatė šilumos kainos dedamąsias UAB „Litesko“ filialui „Alytaus energija“
2012-09-21 Komisija suderino Suskystintų gamtinių dujų terminalo prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų perdavimo sistemos procedūras bei įkainių nustatymo principus
2012-09-21 Komisija patikslino Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatus
2012-09-21 Komisija nustatė mažesnes AB „Panevėžio energija“ šilumos kainas
2012-09-21 Komisija teikia Šilumos ūkio įstatymo naujos redakcijos projektą
2012-09-19 Komisija nauja redakcija išdėstė Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodiką
2012-09-19 Komisija suderino UAB „Fortum Heat Lietuva“ ir UAB „Intergas“ naujų gamtinių dujų sistemų prijungimo prašymų formas
2012-09-19 Komisija papildė Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos priežiūros tvarkos aprašą
2012-09-19 Komisija patvirtino Reikalavimus rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams
2012-09-19 Komisija patvirtino Elektros energijos perdavimo, skirstymo, visuomeninio tiekimo paslaugų ir visuomeninių elektros energijos kainų diferencijavimo tvarkos aprašą
2012-09-19 Komisija pakoregavo Elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų ir jų viršutinių ribų nustatymo metodiką
2012-09-17 Komisija skelbia viešąja konsultaciją dėl Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodikos pakeitimo projekto
2012-09-17 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl energijos išteklių biržos operatoriaus Baltpool UAB pateikto tvirtinti Energijos išteklių biržos reglamento projekto
2012-09-14 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos projekto
2012-09-14 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos rezervinės galios rinkos tyrimo rezultatų
2012-09-14 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Taikinamojo tarpininkavimo taisyklių projekto
2012-09-13 Komisija patikslino Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodiką
2012-09-13 Komisija suderino UAB „Ukmergės vandenys“ paslaugų kainas
2012-09-13 Komisija suderino mažesnes UAB „Tauragės vandenys“ paslaugų kainas
2012-09-13 Komisija vienašališkai nustatė šilumos kainos dedamąsias UAB „Radviliškio šiluma“
2012-09-13 Komisija suderino UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ investiciją, mažinančią iškastinio kuro naudojimą šilumos gamyboje
2012-09-13 Komisija suderino UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ investiciją į biokuro katilinės įrengimą
2012-09-13 Komisija pritarė UAB „Ukmergės šiluma“ investicijoms, mažinančioms iškastinio kuro naudojimą
2012-09-13 Komisija pritarė UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ investicijoms į biokuro katilines
2012-09-13 Komisija suderino AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisykles
2012-09-13 Komisija patvirtino Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodiką
2012-09-12 Kviečiame dalyvauti spaudos konferencijoje
2012-09-11 Komisija pateikia rugsėjo mėn. šilumos kainų Lietuvoje statistiką
2012-09-06 Komisija patikslino Ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašą
2012-09-06 Komisija papildė Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžių nustatymo taisykles
2012-09-06 Komisija papildė Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamais tvarkos aprašą
2012-09-06 Komisija suderino AB LESTO Vilijampolės transformatorių pastotės rekonstrukcijos investicijų projektą
2012-09-06 Pakeista Prašymo išduoti licenciją forma
2012-09-05 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų, naujų gamtinių dujų sistemų ir biodujų jėgainių prijungimo įkainių nustatymo metodikos projekto
2012-09-05 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo projekto
2012-09-05 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl naujos redakcijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo projekto
2012-09-04 Komisija skelbia vidutinę rugpjūčio mėn. elektros energijos rinkos kainą
2012-09-03 Asmenų aptarnavimo tvarka Komisijoje
2012-08-30 Kur kreiptis vartotojui dėl iškilusių problemų energetikos sektoriuje?
2012-08-28 Komisija tapo Skandinavijos energetikos reguliuotojų (NordREG) organizacijos nare
2012-08-27 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos priežiūros tvarkos aprašo pakeitimo projekto
2012-08-17 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašo pakeitimo projekto
2012-08-17 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžių nustatymo taisyklių pakeitimo projekto
2012-08-16 Komisija teikia Europos Komisijai Elektros ir gamtinių dujų rinkos metinę ataskaitą
2012-08-09 Komisija pateikia rugpjūčio mėn. šilumos kainų Lietuvoje statistiką
2012-08-03 Komisija skelbia vidutinę liepos mėn. elektros energijos rinkos kainą
2012-08-03 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo principų aprašo projekto
2012-08-01 Asmenų aptarnavimo tvarka Komisijoje
2012-07-27 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Visuomeninių elektros energijos kainų, visuomeninio tiekimo paslaugos kainos ir jų viršutinių ribų nustatymo metodikos pakeitimo projekto
2012-07-27 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų, naujų gamtinių dujų sistemų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo įkainių nustatymo metodikos projekto
2012-07-27 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos pakeitimo projekto
2012-07-27 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl naujos redakcijos Elektros energijos rinkos priežiūros tvarkos aprašo projekto
2012-07-27 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų pakeitimo projekto
2012-07-27 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo projekto
2012-07-27 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos projekto
2012-07-26 Komisija konstatavo, kad AB LESTO skirstymo veiklos atskyrimas atitinka Elektros energetikos įstatymo nuostatas
2012-07-26 Didėja konkurencija šilumos gamybos sektoriuje Panevėžio regione
2012-07-26 Komisija pritarė AB „Klaipėdos energija“ investicijai į biokuro katilinę
2012-07-26 Komisija suderino AB „Lietuvos dujos“ naujų gamtinių dujų sistemų prijungimo prašymo formas
2012-07-26 Komisija suderino AB LESTO Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašą
2012-07-26 Komisija nustatė mažesnes AB „Šiaulių energija“ šilumos kainas
2012-07-26 Komisija patikslino Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinę formą
2012-07-26 Komisija patvirtino Elektros energijos sisteminių paslaugų kainos nustatymo metodiką
2012-07-26 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos pakeitimo projekto
2012-07-24 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių projekto derinimo
2012-07-20 Komisija pradeda elektros energijos rezervinės galios rinkos tyrimą
2012-07-19 Komisija nustatė mažesnes UAB „Nemėžio komunalininkas“ šilumos kainas
2012-07-19 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamais tvarkos aprašo pakeitimo projekto
2012-07-18 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl LITGRID AB parengto Lietuvos elektros energetikos sistemos 330–110 kV tinklų plėtros plano 2012–2021 metais
2012-07-13 Komisija informuoja dėl skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų organizavimo
2012-07-12 Konkurencija šilumos gamybos sektoriuje Kauno mieste
2012-07-10 Komisija pateikia liepos mėn. šilumos kainų Lietuvoje statistiką
2012-07-05 Komisija UAB „Ukmergės šiluma” išdavė šilumos tiekimo licenciją
2012-07-05 Komisija patvirtino Reikalavimus naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema ir naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklėms
2012-07-05 Komisija skelbia vidutinę birželio mėn. elektros energijos rinkos kainą
2012-07-05 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo, visuomeninio tiekimo paslaugų ir visuomeninių elektros energijos kainų diferencijavimo tvarkos aprašo projekto
2012-07-05 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos sisteminių paslaugų kainos nustatymo metodikos projekto
2012-07-04 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Reikalavimų rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams
2012-07-03 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl naujos redakcijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo projekto
2012-07-02 Asmenų aptarnavimo tvarka Komisijoje
2012-07-02 Komisija pateikė Vyriausybei Gamtinių dujų tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją ataskaitą už 2011 metus
2012-06-29 Komisija skelbia keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias vidutinę svertinę kapitalo kainos reikšmę
2012-06-29 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų
2012-06-28 Komisija pristatė 2011 metų veiklos rezultatus Seimo Ekonomikos komitete
2012-06-21 UAB „Intergas“ gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams nesikeičia
2012-06-21 Komisija patikslino Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodiką
2012-06-21 Komisija atliko šilumos sektoriaus įmonių finansinio pajėgumo vertinimą
2012-06-21 Komisija sumažino UAB „Palangos vandenys“ pateiktas derinti kainas
2012-06-21 Komisija suderino mažesnes UAB „Kelmės vanduo“ paslaugų kainas
2012-06-19 Komisija skelbia 2011 metų vandens tiekėjų lyginamosios analizės rodiklius
2012-06-18 Komisija pastaboms skelbia 2011 metų šilumos tiekėjų lyginamosios analizės rodiklius
2012-06-15 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl Reikalavimų naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema ir naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių projekto
2012-06-14 Komisija pradeda elektros energijos rezervinės galios rinkos tyrimą
2012-06-14 Komisija sumažino UAB „Šilutės šilumos tinklai“ šilumos kainas
2012-06-14 Komisija suderino mažesnes UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ kainas
2012-06-14 Komisija suderino LITGRID AB Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašą
2012-06-14 Komisija patikslino rekomenduojamą šilumos paskirstymo metodą
2012-06-14 Komisija patvirtino Reikalavimus gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriaus rengiamai atitikties programai
2012-06-14 Komisija išnagrinėjo AB „Lietuvos dujos“ veiklų atskyrimo planus
2012-06-14 Komisija patvirtino Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos priežiūros tvarkos aprašą
2012-06-14 Komisija atliko elektros energetikos sektoriaus įmonių finansinio pajėgumo vertinimą
2012-06-14 Komisija sumažino AB „Grigiškės“ šilumos gamybos kainas
2012-06-08 Komisija pateikia birželio mėn. šilumos kainų Lietuvoje statistiką
2012-06-07 Komisija patikslino Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžių nustatymo taisykles
2012-06-07 Komisija patikslino Karšto vandens kainų nustatymo metodiką
2012-06-07 Komisija patvirtino Rinkų tyrimo taisykles
2012-06-07 Komisija patvirtino naujos redakcijos Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodiką
2012-06-07 Komisija patvirtino naujos redakcijos Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir teikiamų paslaugų kokybės reikalavimus
2012-06-07 Komisija patvirtino naujos redakcijos Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarką
2012-06-07 Komisija vienašališkai nustatė šilumos kainos dedamąsias UAB „Šilalės šilumos tinklai“
2012-06-07 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų ir jų viršutinių ribų nustatymo metodikos
2012-06-06 Komisija skelbia vidutinę gegužės mėn. elektros energijos rinkos kainą
2012-06-06 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl naujos redakcijos Elektros energijos rinkos priežiūros tvarkos aprašo projekto
2012-06-04 Komisija ieško pakaitinio valstybės tarnautojo į Kainų ir investicijų skyriaus vedėjo pareigas
2012-06-04 Asmenų aptarnavimo tvarka Komisijoje
2012-06-04 Komisija pristatė Vyriausybei 2011 metų veiklos rezultatus
2012-06-01 Komisija atliko dujų sektoriaus įmonių finansinio pajėgumo vertinimą
2012-06-01 Komisija sumažino UAB „Kauno vandenys“ pateiktas derinti kainas
2012-06-01 Komisija pritarė kondensacinio ekonomaizerio įrengimui AB „Simega”
2012-06-01 Komisija panaikino rinkos operatoriaus licenciją BALTPOOL UAB
2012-05-31 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodikos pakeitimo projekto
2012-05-30 Kviečiame dalyvauti konferencijoje „2020 metų vizija Europos energijos vartotojams“
2012-05-29 Keisis gamtinių dujų kainos buitiniams vartotojams Druskininkuose ir Josvainiuose
2012-05-24 Dėl energetikos įmonių, kurios verčiasi energijos perdavimo ir (arba) skirstymo veikla, pajamų apskaičiavimo
2012-05-24 Nuo 2012 m. liepos 1 d. keičiasi gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams
2012-05-24 Komisija sumažino UAB „Prienų vandenys“ pateiktas derinti kainas
2012-05-24 Komisija nepripažino AB „Eglės“ sanatorijos konkurenciniu šilumos vartotoju
2012-05-24 Komisija vienašališkai nustatė šilumos kainos dedamąsias UAB „Plungės šilumos tinklai“
2012-05-24 Komisija patikslino Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą
2012-05-23 Komisija skelbia 2012 m. pirmojo ketvirčio gamtinių dujų rinkos stebėsenos atskaitą
2012-05-23 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl Rinkų tyrimo taisyklių projekto
2012-05-22 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos naujos redakcijos projekto
2012-05-22 Komisija skelbia 2012–2013 metų šildymo sezono šilumos kainų prognozę
2012-05-22 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos priežiūros tvarkos aprašo projekto
2012-05-18 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžių nustatymo taisyklių pakeitimo projekto
2012-05-18 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos pakeitimo projekto
2012-05-16 Sutikti Serbijos Aplinkos ministerijos atstovai
2012-05-15 Komisija visuomenei pristato 2011 metų veiklos ataskaitą
2012-05-14 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl AB LESTO parengto Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo tinklais tvarkos aprašo
2012-05-11 Komisija pateikia gegužės mėn. šilumos kainų Lietuvoje statistiką
2012-05-10 Komisija suderino AB „Šiaulių energija“ investicijas, užtikrinsiančias šilumos tiekimo patikimumą ir saugumą
2012-05-10 Komisija vienašališkai nustatė šilumos gamybos kainos dedamąsias AB „Axis Industries“
2012-05-10 Komisija patvirtino Keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją didžiausių tarifų nustatymo metodiką
2012-05-08 Komisija skelbia vidutinę balandžio mėn. elektros energijos rinkos kainą
2012-05-02 Asmenų aptarnavimo tvarka Komisijoje
2012-04-30 AB „Lietuvos dujos“ pateikė naują gamtinių dujų tarifų projektą vartotojams
2012-04-26 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir teikiamų paslaugų kokybės reikalavimų projekto
2012-04-25 Komisija suderino AB LESTO Šančių transformatorių pastotės rekonstrukcijos investicijų projektą
2012-04-25 Komisija suderino mažesnes UAB „Giraitės vandenys“ paslaugų kainas
2012-04-25 Komisija sumažino UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ pateiktas derinti kainas
2012-04-25 Komisija vienašališkai nustatė šilumos kainos dedamąsias UAB „Vilniaus energija“
2012-04-25 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl perdavimo tinklo operatoriaus LITGRID AB parengto Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo tinklais tvarkos aprašo
2012-04-25 Sutikti Norvegijos energetikos reguliuotojo ir Nord Pool Spot atstovai
2012-04-24 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos energijos kainų nustatymo metodikos projekto
2012-04-19 Dėl nepriklausomų šilumos gamintojų investicijų atsipirkimo
2012-04-19 Parengtas naujos redakcijos Komisijos nuostatų projektas
2012-04-18 Komisija skelbia darbuotojų atranką
2012-04-17 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių projekto derinimo
2012-04-17 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Reikalavimų naudojimosi gamtinių dujų perdavimo, skirstymo sistema taisyklių projekto
2012-04-17 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Reikalavimų gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriaus rengiamai atitikties programai projekto
2012-04-13 Komisija suderino palengvintas gamtinių dujų buitinių vartotojų prijungimo procedūras
2012-04-13 Komisija suderino AB „Lietuvos dujos“ investicijų projektus, kurie užtikrins gamtinių dujų tiekimo saugumą ir patikimumą
2012-04-13 Komisija sumažino UAB „Dzūkijos vandenys“ pateiktas derinti kainas
2012-04-13 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto
2012-04-12 Komisija ir Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakultetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį
2012-04-11 Viešasis svarstymas dėl šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo
2012-04-06 Komisija sumažino UAB „Vilkaviškio vandenys“ pateiktas derinti kainas
2012-04-06 Komisija nustatė mažesnes UAB „Plungės šilumos tinklai“ šilumos kainas
2012-04-06 Komisija pritarė UAB „Šilutės šilumos tinklai” investicijai į biokuro katilinę
2012-04-06 Komisija patikslino Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisykles
2012-04-06 Komisija papildė Ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašą
2012-04-06 Komisija patvirtino Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašą
2012-04-06 Komisija nurodė AB LESTO patikslinti vartotojams skelbiamą informaciją dėl atsiskaitymo už paslaugas
2012-04-06 Komisija įpareigojo LITGRID AB ir AB LESTO per trumpesnį terminą įvykdyti veiklų atskyrimą
2012-04-06 Komisija pritarė VIAP administratoriaus patikrinimo aktui
2012-04-06 Komisija pradeda apskaitos ir kainodaros reformą elektros energetikos sektoriuje
2012-04-06 Komisija skelbia vidutinę kovo mėn. elektros energijos rinkos kainą
2012-04-05 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo pakeitimo projekto
2012-04-04 Komisija pateikia balandžio mėn. šilumos kainų Lietuvoje statistiką
2012-04-02 Asmenų aptarnavimo tvarka Komisijoje
2012-03-30 Dėl informacijos, pateikiamos mokėjimo už šilumą pranešimuose
2012-03-29 Komisija pritarė UAB „Vilniaus energija“ patikrinimo aktui
2012-03-29 Komisija nustatė AB „Axis Industries“ šilumos gamybos bazinės kainos dedamąsias
2012-03-22 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus AB „Achema“ parengto Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo projekto
2012-03-21 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos priežiūros tvarkos aprašo projekto
2012-03-20 Komisija pratęsė terminą dėl AB „Lietuvos dujos“ veiklų atskyrimo
2012-03-20 Komisija suderino UAB „Kretingos vandenys“ paslaugų kainas
2012-03-15 Komisija suderino AB „Lietuvos dujos“ investicijų projektus, užtikrinsiančius gamtinių dujų tiekimo saugumą ir patikimumą
2012-03-15 Komisija suderino UAB „Šiaulių vandenys“ paslaugų kainas
2012-03-15 Komisija suderino UAB „Mažeikių vandenys“ teikiamų paslaugų kainas
2012-03-15 Komisija sumažino UAB „Kalvarijos komunalininkas“ pateiktas derinti kainas
2012-03-15 Komisija konstatavo, kad LITGRID AB ir AB LESTO neįvykdė veiklų atskyrimo pagal Elektros energetikos įstatymą (III ES energetikos paketą)
2012-03-15 Komisija suderino UAB „Plungės šilumos tinklai“ investiciją į biokuro katilinę
2012-03-15 Komisija patikslino Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodiką
2012-03-15 Komisija nustatė mažesnes Baltermos ir ko, UAB šilumos kainas
2012-03-15 Komisija nepripažino AB „Rokiškio sūris“ konkurenciniu šilumos vartotoju
2012-03-15 Komisija rekomendavo Jurbarko rajono savivaldybei peržiūrėti UAB „Jurbarko komunalininkas“ nustatytas kainas
2012-03-15 Komisija suderino UAB „Nemėžio komunalininkas” investiciją į dujų katilinės statybą
2012-03-12 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašo pakeitimo projekto
2012-03-09 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklių pakeitimo projekto
2012-03-09 Komisija pateikia kovo mėn. šilumos kainų Lietuvoje statistiką
2012-03-08 Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų perskaičiavimo nepasibaigus nustatytų kainų galiojimo laikotarpiui
2012-03-08 Komisija skelbia 2011 metų gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaitą
2012-03-07 Komisija skelbia 2011 metų elektros energijos rinkos stebėsenos ataskaitą
2012-03-07 Viešajai konsultacijai teikiami teisės aktų projektai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“
2012-03-07 Komisija skelbia vidutinę vasario mėn. elektros energijos rinkos kainą
2012-03-07 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl Prekybos gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių projekto
2012-03-07 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo dokumentų, duomenų ir informacijos pateikimo tvarkos ir sąlygų aprašo projekto
2012-03-06 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Rinkų tyrimo taisyklių projekto
2012-03-05 Komisija skelbia 2011 m. ketvirtojo ketvirčio gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaitą
2012-03-02 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias didžiausių tarifų derinimo metodikos projekto
2012-03-01 Interesantų priėmimo tvarka Komisijoje
2012-03-01 Komisija patvirtino reikalavimus Gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklėms
2012-02-28 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos pakeitimo projekto
2012-02-23 Komisija suderino Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentą, numatantį itin palankias finansines biržos paslaugų sąlygas pirmaisiais veiklos metais
2012-02-22 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija siūlo darbą dviem Teisės skyriaus vyresniesiems specialistams
2012-02-17 Komisija šalina kliūtis steigtis naujiems nepriklausomiems šilumos gamintojams ir skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų pakeitimų
2012-02-15 Komisija skelbia gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams palyginimą Baltijos šalyse ir Europoje
2012-02-14 Komisija pritarė UAB „Fortum Joniškio energija” investicijai, mažinančiai iškastinio kuro naudojimą šilumos gamyboje
2012-02-14 Konkurencija šilumos gamybos sektoriuje Pasvalio mieste
2012-02-14 Komisija vienašališkais sprendimais siekia užtikrinti Šilumos ūkio įstatymo įgyvendinimą
2012-02-14 Komisija pateikia vasario mėn. šilumos kainų Lietuvoje statistiką
2012-02-10 Komisijos pirmininkė dėkoja kolektyvui už 15 metų garbingo darbo
2012-02-10 Komisijos kolektyvą 15 metų veiklos sukakties proga pasveikino Ministras Pirmininkas A. Kubilius
2012-02-10 Komisija skelbia vidutinę sausio mėn. elektros energijos rinkos kainą
2012-02-10 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl Reikalavimų Gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklėms projekto
2012-02-09 Komisijos sprendimai 2011 metais įgalino energetikos paslaugų vartotojus sutaupyti 307 mln. Lt
2012-02-09 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašo projekto
2012-02-07 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento projekto
2012-02-03 Komisija patvirtinimo energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančiuosius energetikos išteklius, tarifus
2012-02-01 Interesantų priėmimo tvarka Komisijoje
2012-01-27 Komisija rekomendavo Joniškio rajono savivaldybei peržiūrėti UAB Joniškio būtų ūkio taikomas kainas gyventojams
2012-01-27 Komisija rekomendavo Jurbarko rajono savivaldybei peržiūrėti AB „Požeminiai darbai“ taikomas šilumos kainas
2012-01-27 Komisija pakoregavo UAB „Litesko” filialo „Marijampolės šiluma” Kazlų Rūdos padalinio 2009 – 2011 metų investicijas
2012-01-27 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl elektros energijos tinklų operatorių parengtų pasinaudojimo tinklais tvarkų aprašų
2012-01-26 Komisija suderino UAB „Raseinių šilumos tinklai“ investicijas, mažinančias iškastinio kuro naudojimą šilumos gamyboje
2012-01-26 Komisija sustabdė sprendimo priėmimą dėl Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašo pakeitimo ir papildymo
2012-01-26 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo pakeitimo
2012-01-20 Komisijos specialistai dalyvavo Baltijos šalių energetinių sektorių reguliavimo forumuose
2012-01-19 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Prekybos gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių projekto
2012-01-16 Viešasis svarstymas dėl energijos iš atsinaujinančių išteklių tarifų
2012-01-12 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Reikalavimų gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklėms projekto
2012-01-11 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Gamtinių dujų įstatymą įgyvendinančių teisės aktų
2012-01-11 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius išteklius, ir biodujų tarifų
2012-01-11 Komisija pateikia sausio mėn. šilumos kainų Lietuvoje statistiką
2012-01-05 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl vidutinės svertinės kapitalo kainos energetikos sektoriuje skaičiavimo
2012-01-05 Komisija skelbia ataskaitą dėl teisės naudotis gamtinių dujų tinklais sąlygų įgyvendinimo
2012-01-05 Dėl UAB „Vilniaus energija“ sąskaitų detalizavimo
2012-01-02 Interesantų priėmimo tvarka Komisijoje