Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Naujienų archyvas

      2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014  
2013-12-30 Dėl apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo, kai šilumos tiekėjas valdo daugiau negu vieną centralizuoto šilumos tiekimo sistemą
2013-12-30 Dėl nepriklausomų šilumos gamintojų taikytinų šilumos kainų
2013-12-30 Paskelbta viešoji konsultacija dėl ES valstybės paramos 2014–2020 metais aplinkos ir energetikos srityje gairių projekto
2013-12-27 Komisija suderino AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisykles
2013-12-27 Komisija nustatė UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos kainas
2013-12-27 Komisija pakoregavo rekomenduojamą Šilumos paskirstymo metodą Nr. 3
2013-12-27 Komisija nustatė mažesnes UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos kainas
2013-12-27 Komisija patvirtino Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašą
2013-12-27 UAB LITGAS išduota gamtinių dujų tiekimo licencija
2013-12-27 Komisija patvirtino Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašą
2013-12-27 Komisija sustabdė UAB „Elektra visiems“ nepriklausomo elektros energijos tiekimo licencijos galiojimą
2013-12-23 Komisija patikslino Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašą
2013-12-23 Informuojame, kad sprendimas dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimų nebuvo priimtas
2013-12-23 Komisija siekia užtikrinti, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos būtų grindžiamos būtinosiomis sąnaudomis
2013-12-23 Komisija siekia užtikrinti sąžiningą konkurenciją nepriklausomų šilumos gamintojų sektoriuje
2013-12-23 Patvirtintas Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus teikiamų paslaugų ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) techninis-technologinis ir ekonominis modelis
2013-12-17 Komisija UAB „GA Joniškis“ nepripažino nereguliuojamu nepriklausomu šilumos gamintoju
2013-12-17 Komisija nustatė mažesnes UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ šilumos kainas
2013-12-17 Siekiama užtikrinti, kad centralizuotai tiekiamos šilumos kainos būtų pagrįstos būtinosiomis sąnaudomis
2013-12-17 Komisija patvirtino Energijos išteklių rinkos priežiūros taisykles
2013-12-17 Komisija konstatavo AB LESTO pažeidimus panaudojant VIAP lėšas
2013-12-16 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Sankcijų skyrimo taisyklių
2013-12-13 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo
2013-12-13 Komisija nustatė AB „Lietuvos dujos“ garantinio gamtinių dujų tiekimo paslaugos kainos viršutinę ribą
2013-12-13 Dėl garantinio elektros energijos tiekimo
2013-12-10 Komisija pateikia gruodžio mėnesio šilumos kainų Lietuvoje statistiką
2013-12-09 Komisija sustabdė SKY ENERGY GROUP, UAB nepriklausomo elektros energijos tiekimo ir gamtinių dujų tiekimo licencijų galiojimą
2013-12-09 Komisija konstatavo UAB ,,Elektra visiems“ vykdomos reguliuojamos nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklos sąlygų pažeidimus
2013-12-06 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl rekomenduojamo Šilumos paskirstymo metodo Nr. 3 pakeitimo projekto
2013-12-06 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių projekto derinimo
2013-12-05 Komisija suderino UAB „Nemenčinės komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas
2013-12-05 Komisija pritarė AB „Kauno energija“ planinio tikslinio patikrinimo aktui
2013-12-05 Komisijos pirmininkė D. Korsakaitė skaitys paskaitą apie elektros energetikos sektoriaus veiklos reguliavimą
2013-12-04 Komisija skelbia lapkričio mėnesio vidutinę elektros energijos rinkos kainą
2013-12-04 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų LRAIC apskaitos modelio metodinių gairių projekto
2013-12-02 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Energijos išteklių rinkos priežiūros taisyklių
2013-11-28 Komisija suderino Naudojimosi AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisykles
2013-11-28 Komisija patvirtino Sky Energy Group, UAB gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams
2013-11-28 Komisija siekia užtikrinti, kad centralizuotai tiekiamos šilumos kainos būtų pagrįstos būtinosiomis sąnaudomis
2013-11-28 Mažėja AB „Lietuvos dujos“ buitinių vartotojų sistemų prijungimo prie dujų sistemos įkainiai
2013-11-28 Mažėja mažųjų gamtinių dujų skirstymo įmonių tarifai buitiniams vartotojams
2013-11-28 Norintiems prekiauti UAB GET Baltic gamtinių dujų biržoje lieka galioti 100 proc. nuolaida
2013-11-28 Komisija patvirtino atsinaujinančių energijos išteklių gamintojams skatinamuosius tarifus
2013-11-28 Komisija vienašališkai nustatė AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams
2013-11-27 Nuo 2014 m. sausio 1 d. mažėja elektros energijos tarifai buitiniams vartotojams
2013-11-27 Komisija paskelbė mažųjų elektros energijos skirstytojų persiuntimo paslaugų kainas ir jų taikymo tvarkas
2013-11-26 Kviečiame teikti siūlymus rengiamam Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadui
2013-11-25 AB LESTO pateikė kainas ir jų taikymo tvarkas 2014 metams
2013-11-25 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo pakeitimo
2013-11-25 AB „Lietuvos dujos“ pateikė gamtinių dujų tarifus buitiniams 2014 metams
2013-11-22 Komisija nustatė visas 2014 metų elektros energijos kainų dedamąsias
2013-11-21 Komisija suderino UAB „Joniškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas
2013-11-21 Komisija pritarė Radviliškio katilinės rekonstrukcijai, įrengiant biokuro katilą
2013-11-21 Siekiama užtikrinti, kad šilumos tiekimo įmonių paslaugų kainos būtų grindžiamos būtinosiomis sąnaudomis
2013-11-21 Komisija nepripažino VšĮ Marijampolės ligoninės konkurenciniu šilumos vartotoju
2013-11-21 UAB „ELDU“ ir UAB „Elsonta“ išduotos gamtinių dujų tiekimo licencijos
2013-11-21 Pakoreguotas Komisijos rekomenduojamas šilumos paskirstymo metodas
2013-11-21 Pavirtinta Leidimo vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą forma
2013-11-21 Komisija patvirtino Reikalavimus elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus rengiamai atitikties programai
2013-11-21 Komisija konstatavo SKY ENERGY GROUP, UAB vykdomų reguliuojamų nepriklausomo elektros energijos tiekimo ir gamtinių dujų tiekimo veiklų sąlygų pažeidimus
2013-11-19 Komisija vienašališkai nustatė AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas
2013-11-14 Komisija suderino UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ investiciją į biokuro katilų statybą
2013-11-14 Komisija AB agrofirmai „Josvainiai“ nustatė gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinę ribą 2014–2018 metams
2013-11-14 Komisija AB „Šiaulių energija“ išdavė gamtinių dujų tiekimo licenciją
2013-11-14 Komisija siekia užtikrinti, kad šilumos kainos būtų perskaičiuojamos ir nustatomos laiku
2013-11-14 Komisija patvirtino AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo paslaugų kainas
2013-11-13 Užbaigta LITGRID AB perdavimo sistemos operatoriaus sertifikavimo procedūra
2013-11-11 Komisija pateikia lapkričio mėnesio šilumos kainų Lietuvoje statistiką
2013-11-11 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo projekto
2013-11-11 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių projekto
2013-11-08 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl rekomenduojamo Šilumos paskirstymo metodo Nr. 3 pakeitimo projekto
2013-11-07 AB LESTO pateikė kainas ir jų taikymo tvarkas 2014 metams
2013-11-07 Patvirtintas Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems hidroenergiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 10 kW ir ne didesnė kaip 1000 kW, laimėtojas
2013-11-07 Komisija nustatė mažesnes UAB „Akmenės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas
2013-11-07 Komisija suderino UAB „Neringos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas
2013-11-07 Komisija nustatė UAB „Druskininkų dujos“ ir UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo kainų viršutines ribas 2014 metams
2013-11-05 Komisija skelbia spalio mėnesio vidutinę elektros energijos rinkos kainą
2013-11-04 AB „Amber Grid “ pateikė gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas 2014 metams
2013-11-04 AB „Lietuvos dujos“ pateikė gamtinių dujų skirstymo paslaugų kainas 2014 metams
2013-10-31 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Leidimo vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą formos projekto
2013-10-25 Komisija skelbia viešajai konsultacijai Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų LRAIC apskaitos modelio skaičiuoklę
2013-10-24 Komisija paskelbė elektros energijos perdavimo paslaugos kainas ir jų taikymo tvarką 2014 metams
2013-10-24 Komisija mažiesiems elektros energijos skirstytojams nustatė paslaugų kainų viršutines ribas 2014 metams
2013-10-24 Komisija nustatė AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinę ribą
2013-10-24 Dėl galimybės šilumos tiekėjams sąžiningai konkuruoti savo šilumos gamybos įrenginiais
2013-10-24 Komisija nustatė UAB „Fortum Heat Lietuva“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinę ribą 2014 metams
2013-10-24 Komisija pritarė Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus 2013–2022 metų tinklo plėtros planui
2013-10-24 Komisija patvirtino centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainas
2013-10-24 UAB Energijos tiekimo centrui išduota gamtinių dujų tiekimo licencija
2013-10-24 Komisija siekia užtikrinti, kad šilumos tiekėjų paslaugų kainos būtų grindžiamos būtinosiomis sąnaudomis
2013-10-24 Komisija suderino VĮ „Visagino energija“ investiciją, mažinančią iškastinio kuro naudojimą
2013-10-21 Dėl garantinio elektros energijos tiekimo
2013-10-21 Informacija apie Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems hidroenergiją, komiteto posėdį dėl patikslinto pasiūlymo dėl fiksuoto tarifo vertinimo
2013-10-18 Komisija nustatė mažesnes UAB „Prienų energija“ Trakų padalinio šilumos kainas
2013-10-17 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo pakeitimo
2013-10-17 Komisija numatė ilgesnį terminą elektros energijos gamybos rinkos tyrimui atlikti
2013-10-15 Komisija suderino UAB „Vilniaus vandenys“ vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas
2013-10-15 Komisija nustatė mažesnes UAB „Varėnos vandenys“ paslaugų kainas
2013-10-15 Komisija suderino AB LESTO investicijas, reikalingas užtikrinti saugų ir patikimą elektros energijos tiekimą
2013-10-15 Komisija pakoregavo Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatus
2013-10-15 Komisija patikslino Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisykles
2013-10-15 Keičiasi UAB „Litesko“ licencijuojamos šilumos tiekimo veiklos teritorija
2013-10-14 Komisija skelbia 2013 m. antrojo ketvirčio gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaitą
2013-10-14 Patikslinto pasiūlymo dėl fiksuoto tarifo registravimas
2013-10-14 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Naudojimosi AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių projekto
2013-10-11 Patvirtintas Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems hidro energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 10 kW ir ne didesnė kaip 1000 kW, dalyvio pirminis pasiūlymas dėl fiksuoto tarifo
2013-10-11 Komisija siekia užtikrinti, kad šilumos ir karšto vandens kainos būtų perskaičiuojamos ir nustatomos laiku
2013-10-11 Reguliuojamą veiklą vykdantys ūkio subjektai įpareigoti Komisijai pateikti informaciją
2013-10-11 Komisija nauja redakcija išdėstė Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamaisiais tvarkos aprašą
2013-10-11 Komisija suderino AB „Lietuvos dujos“ investicijų projektą, skirtą skirstymo sistemos operatoriui atskirti
2013-10-11 Komisija nustatė gamtinių dujų perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą
2013-10-11 Komisija nustatė gamtinių dujų tiekimo saugumo dedamąją
2013-10-11 Komisija patvirtino 2014 metų elektros energetikos sektoriaus VIAP biudžetą
2013-10-11 Komisija nustatė elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutines ribas ir sisteminių paslaugų kainą 2014 metams
2013-10-11 Komisija nustatė AB LESTO elektros energijos skirstymo kainos viršutines ribas 2014 metams
2013-10-11 Komisija nustatė visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinę ribą 2014 metams
2013-10-11 Komisija nustatė visuomeninės elektros energijos kainos viršutinę ribą buitiniams vartotojams
2013-10-09 Komisija pateikia spalio mėnesio šilumos kainų Lietuvoje statistiką
2013-10-07 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų LRAIC apskaitos modelio metodinių gairių projekto
2013-10-04 Komisija skelbia rugsėjo mėnesio vidutinę elektros energijos rinkos kainą
2013-10-03 Komisija suderino UAB „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas
2013-10-03 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos dedamąsias
2013-10-03 Komisija patvirtino Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodiką
2013-10-03 Komisija rekomendavo Šilutės rajono savivaldybei peržiūrėti UAB „Lamberta“ nustatytas šilumos kainas
2013-10-03 Komisija suderino šilumos tiekimo įmonių investicijas, kurios bus įgyvendinamos su ES struktūrinių fondų parama
2013-10-03 Komisija pritarė UAB „Prienų energija“ Trakų padalinio planinio patikrinimo aktui
2013-10-02 Komisija skelbia Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo mokymus
2013-10-02 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Reikalavimų elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus rengiamai atitikties programai
2013-10-01 Komisijoje lankėsi tarptautinio regioninio energetikos projekto INOGATE dalyviai
2013-09-27 Komisija skelbia gamtinių dujų sektoriaus vidutinę svertinę kapitalo kainą (WACC)
2013-09-27 Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojų, naudojančių hidroenergiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 10 kW ir ne didesnė kaip 1000 kW, pirminio pasiūlymo dėl fiksuoto tarifo vertinimas
2013-09-26 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo praktinių rekomendacijų bei Apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo praktinio modelio
2013-09-26 Komisija pritarė UAB „Vilniaus energija“ monitoringo sistemų įrengimui ir išplėtimui
2013-09-26 Komisija gamtinių dujų įmonėms nustatė minimalius teikiamų paslaugų kokybės lygius
2013-09-26 Patvirtintas Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems hidroenergiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 10 kW ir ne didesnė kaip 1000 kW, dalyvis
2013-09-26 Komisija suderino šilumos tiekėjų investicijas į šilumos perdavimo tinklus, kurios bus įgyvendinamos su ES struktūrinių fondų parama
2013-09-26 Mažėja elektros energijos perdavimo kainos viršutinė riba
2013-09-26 Komisija numatė ilgesnį terminą elektros energijos gamybos rinkos tyrimui atlikti
2013-09-26 Komisija išsprendė ginčą buitinio vartotojo naudai
2013-09-26 Komisija pakoregavo Elektros energijos, pagamintos termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse, supirkimo kainos nustatymo metodiką
2013-09-23 Kviečiame pareikšti savo nuomonę apie interesantų aptarnavimą Komisijoje
2013-09-20 Komisija sumažino UAB „Jonavos vandenys“ pateiktas derinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas
2013-09-20 Komisija suderino UAB „Prienų energija“ Trakų padalinio investiciją, mažinančią iškastinio kuro naudojimą
2013-09-20 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ šilumos kainos dedamąsias
2013-09-20 Komisija pritarė centralizuoto šilumos tiekimo įmonių investicijoms, kurios bus įgyvendinamos su ES struktūrinių fondų parama
2013-09-20 UAB „Energijos kodas“ išduota gamtinių dujų tiekimo licencija
2013-09-20 Komisija pakoregavo Maksimalias šilumos suvartojimo normas daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti
2013-09-20 Komisija nustatė elektros energijos rinkos kainą 2014 metams
2013-09-17 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projekto
2013-09-12 Komisija patikslino Energijos išteklių biržos reglamentą
2013-09-12 Komisija suderino ,,Lietuvos energijos gamyba“, AB cheminio vandens valymo įrenginių vandens tiekimui į kombinuoto ciklo bloką investicijų projektą
2013-09-12 Energijos tiekimas UAB išduota gamtinių dujų tiekimo licencija
2013-09-12 Komisija suderino pakoreguotą AB „Lietuvos dujos“ naujų gamtinių dujų sistemų prijungimo prašymo formą
2013-09-12 Komisija pritarė Druskininkų katilinės rekonstrukcijai, įrengiant biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą
2013-09-12 Komisija vienašališkai nustatė UAB ,,Šakių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas
2013-09-12 Komisija suderino centralizuoto šilumos tiekimo įmonių investicijas, kurios bus įgyvendinamos su ES struktūrinių fondų parama
2013-09-12 Komisija patvirtino Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodiką
2013-09-11 Komisija pateikia rugsėjo mėnesio šilumos kainų Lietuvoje statistiką
2013-09-10 Komisijos specialistai dalyvavo susitikime su Šilutės gyventojais
2013-09-06 Informacija apie pirmąjį komiteto posėdį Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems hidroenergiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 10 kW ir ne didesnė kaip 1000 kW
2013-09-06 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių pakeitimo projekto
2013-09-03 Komisija skelbia vidutinę rugpjūčio mėn. elektros energijos rinkos kainą
2013-09-02 Pratęstas aukciono dokumentų ir pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo registravimo terminas
2013-08-28 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl nauja redakcija išdėstyto Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamaisiais tvarkos aprašo projekto
2013-08-27 Komisija siekia užtikrinti, kad šilumos kainos būtų grindžiamos būtinosiomis sąnaudomis
2013-08-27 Komisija pritarė UAB „Varėnos šiluma“ kvartalinių šilumos tiekimo tinklų renovacijai
2013-08-27 Komisija patvirtino elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifus 2013 m. IV ketvirčiui
2013-08-27 Komisija nesuderino UAB ,,Radviliškio šiluma“ investicijos į biokuro katilo statybą
2013-08-27 Komisija patikslino rekomenduojamo šilumos paskirstymo pagal šildomų patalpų naudingąjį plotą metodą
2013-08-27 Komisija nutraukia skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus biokurą naudojantiems gamintojams
2013-08-27 Keičiasi Naujo buitinio vartotojo sistemos prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos prašymo forma
2013-08-27 Komisija išdavė gamtinių dujų tiekimo licenciją UAB „SOGA Baltic Oil“
2013-08-27 Komisija suderino centralizuoto šilumos tiekimo įmonių investicijas, kurios bus įgyvendinamos su ES struktūrinių fondų parama
2013-08-27 Komisija sustabdo skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus vėjo elektrinėms
2013-08-27 Komisija konstatavo, kad LITGRID AB perdavimo veiklos atskyrimas atitinka Elektros energetikos įstatymo nuostatas ir išdavė neterminuotą perdavimo veiklos licenciją
2013-08-23 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos, pagamintos termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse, supirkimo kainos nustatymo metodikos pakeitimo
2013-08-23 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Energijos išteklių biržos reglamento pakeitimo projekto derinimo
2013-08-21 Komisija skelbia nepriklausomų šilumos gamintojų gaminamos šilumos energijos rinkos apžvalgą
2013-08-16 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų pakeitimo
2013-08-09 Komisija pateikia rugpjūčio mėnesio šilumos kainų Lietuvoje statistiką
2013-08-09 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodikos projekto
2013-08-08 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Maksimalių šilumos suvartojimo normų pakeitimo projekto
2013-08-08 Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra skelbia viešąją konsultaciją dėl esamų prekybos zonų įtakos elektros energetikos rinkoms
2013-08-06 Komisija teikia Elektros ir gamtinių dujų rinkos metinę ataskaitą Europos Komisijai
2013-08-02 Komisija skelbia vidutinę liepos mėn. elektros energijos rinkos kainą
2013-08-02 Komisija skelbia klausimų – atsakymų sąrašą energijos paslaugų vartotojams
2013-07-26 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos projekto
2013-07-24 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo
2013-07-19 Pasikeitė Komisijos adresas – mus rasite Verkių g. 25 C
2013-07-18 Komisija pritarė centralizuoto šilumos tiekimo įmonių investicijoms, kurios bus įgyvendinamos su ES struktūrinių fondų parama
2013-07-18 Komisija nustatė UAB „Ukmergės šiluma“ bazines šilumos kainas
2013-07-18 Patvirtintas Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie perdavimo tinklo, laimėtojas
2013-07-18 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ ir UAB „Nemėžio komunalininkas“ šilumos kainos dedamąsias
2013-07-18 Komisija išdavė terminuotą gamtinių dujų perdavimo licenciją AB „Amber Grid“
2013-07-18 Komisija suderino UAB „Intergas“ parengtas gamtinių dujų skirstymo sistemos balansavimo taisykles
2013-07-18 Komisija nustatė gamtinių dujų sistemos balansavimo kainą
2013-07-18 Komisija patvirtino Pažangiųjų matavimo sistemų ilgalaikės trukmės išlaidų ir naudos rinkai ekonominio vertinimo tvarkos aprašą
2013-07-18 Komisija patvirtino naujos redakcijos Energetikos įmonių informacijos teikimo taisykles
2013-07-18 Komisija patvirtino energijos išteklių biržos operatoriaus BALTPOOL UAB parengtą Energijos išteklių biržos reglamentą
2013-07-18 Komisija suderino UAB GET Baltic parengtą naujos redakcijos Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentą
2013-07-18 Komisija pakoregavo Išankstinės privalomos skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos aprašą
2013-07-18 Komisija patvirtino Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašą
2013-07-18 Komisija pripažino, kad AB „Kauno energija“ pažeidė šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarką
2013-07-18 Komisija numatė ilgesnį terminą gamtinių dujų tiekimo rinkos tyrimui atlikti
2013-07-18 Komisija patikslino Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodiką
2013-07-18 Komisija patvirtino skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų dalyvių sąrašus
2013-07-18 Komisija nesvarstė klausimų dėl skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų gamintojams, naudojantiems biokurą
2013-07-18 Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono komiteto posėdžiai dėl pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo vertinimo
2013-07-17 Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną gamintojams, naudojantiems biomasę, kurių rekonstruotų elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 10 kW ir ne didesnė kaip 5000 kW
2013-07-16 Dėl medienos kilmės biokuro vidutinės rinkos kainos taikymo
2013-07-16 Informacija apie aukcioną hidroelektrinėms, kurių įrengtoji galia didesnė nei 10 kW ir ne didesnė kaip 1000 kW
2013-07-12 Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną gamintojams, naudojantiems biomasę, kurių rekonstruotų elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 5000 kW
2013-07-12 Informacija apie Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono komiteto posėdį dėl patikslintų pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo vertinimo
2013-07-11 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems hidroenergiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 10 kW ir ne didesnė kaip 1000 kW, sąlygų aprašą
2013-07-11 Didėja konkurencija šilumos gamybos sektoriuje Visagino mieste
2013-07-11 Komisija įpareigojo UAB „Vilniaus energija“ užtikrinti nediskriminacines nepriklausomo šilumos gamintojo UAB „GECO Vilnius“ prijungimo prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklo sąlygas
2013-07-10 Komisija pateikia liepos mėnesio šilumos kainų Lietuvoje statistiką
2013-07-05 Patikslintų pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo registravimas
2013-07-05 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl LITGRID AB parengto Lietuvos elektros energetikos sistemos 330–110 kV tinklų plėtros plano 2013–2022 metais
2013-07-04 Komisija suderino centralizuoto šilumos tiekimo įmonių investicijas, mažinančias iškastinio kuro naudojimą
2013-07-04 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie perdavimo tinklo, dalyvių pirminių pasiūlymų eilę
2013-07-04 Komisija suderino naudojimosi UAB „Fortum Heat Lietuva“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisykles
2013-07-04 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamąsias
2013-07-04 Komisija patvirtino LRAIC apskaitos modelio formavimo metodines gaires
2013-07-03 Komisija pateikė Vyriausybei Gamtinių dujų tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją ataskaitą už 2012 metus
2013-07-02 Komisija skelbia 2013 m. pirmojo ketvirčio gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaitą
2013-07-01 Komisija skelbia vidutinę birželio mėn. elektros energijos rinkos kainą
2013-07-01 Komisija pateikia 2013 m. I pusmečio interesantų apklausos suvestinę
2013-06-28 Paskelbta vieša konsultacija dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER) veiklos vertinimo
2013-06-28 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl UAB GET Baltic parengto naujos redakcijos Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento projekto
2013-06-27 Komisija nustatė mažesnes UAB „Akmenės energija“ šilumos kainas
2013-06-27 Komisija naujai įsteigtam gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriui AB „Amber Grid“ nustatė gamtinių dujų perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą ir perdavimo kainas
2013-06-27 Komisija atliko šilumos sektoriaus įmonių finansinio pajėgumo vertinimą
2013-06-27 Komisija skelbia 2012 metų šilumos tiekėjų lyginamuosius šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo rodiklius
2013-06-27 Komisija siekia užtikrinti, kad šilumos tiekėjų paslaugų kainos būtų grindžiamos būtinosiomis sąnaudomis
2013-06-27 Komisija patikslino, kaip bus nustatomos šilumos kainos
2013-06-27 Komisija suderino Lietuvos energija, AB investiciją į rezervinės elektrinės dūmtraukio remontą
2013-06-27 Komisija atliko atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriaus įmonių finansinio pajėgumo vertinimą
2013-06-27 Komisija pakeitė elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų viršutinių ribų reguliavimo laikotarpį
2013-06-27 Komisija suderino AB „Jonavos šilumos tinklai“ investicijų projektų faktinę sumą
2013-06-27 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl energijos išteklių biržos operatoriaus BALTPOOL UAB parengto Energijos išteklių biržos reglamento projekto
2013-06-26 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos pakeitimo
2013-06-21 Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną hidroelektrinėms, kurių įrengtoji galia yra nuo 10 kW iki 1000 kW
2013-06-20 Patvirtinti Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, kurių įrengtoji galia biomasės elektrinėms nuo 30 kW iki 5000 kW, laimėtojai
2013-06-20 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie perdavimo tinklo, dalyvių sąrašą
2013-06-20 Komisija sumažino UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ pateiktas derinti paslaugų kainas
2013-06-20 Komisija skelbia 2012 metų vandens tiekėjų lyginamosios analizės rodiklius
2013-06-20 Komisija siekia užtikrinti, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos būtų grindžiamos būtinosiomis sąnaudomis
2013-06-20 Komisija išdavė gamtinių dujų tiekimo licenciją UAB „SBE Energy“
2013-06-20 Komisija atliko elektros energetikos sektoriaus įmonių finansinio pajėgumo vertinimą
2013-06-20 Informacija apie aukcioną biodujų elektrinėms, kurių įrengtoji galia nuo 1000 kW iki 2000 kW
2013-06-20 Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojų, naudojančių vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie perdavimo tinklo, pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo vertinimas
2013-06-20 Informacija apie pirmuosius Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų komitetų posėdžius, vyksiančius birželio 25 d.
2013-06-18 Pareikškite savo nuomonę apie klausimyną, skirtą energijos paslaugų vartotojams
2013-06-17 Informacija apie pirmuosius Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų komitetų posėdžius, vyksiančius birželio 18 d.
2013-06-14 Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas biodujų jėgainėms, gaminančioms elektros energiją iš biodujų, išgaunamų anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus
2013-06-14 Komisija pakoregavo Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodiką
2013-06-14 Komisija siekia užtikrinti, kad šilumos ir karšto vandens kainos būtų perskaičiuojamos ir nustatomos laiku
2013-06-14 Komisija suderino AB „Šiaulių energija“ investiciją į biokuro katinės įrengimą
2013-06-14 Komisija patvirtino Reikalavimus gamtinių dujų skirstymo sistemos balansavimo taisyklėms
2013-06-14 Komisija suderino vartotojų pasiūlytus šilumos paskirstymo metodus
2013-06-14 Komisija suderino UAB „Sūduvos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas
2013-06-14 Komisija patikslino Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašą
2013-06-12 Komisija skelbia biokuro rinkos (šilumos gamybos segmentui) stebėsenos ataskaitą už 2013 m. I ketvirtį
2013-06-11 Komisija skelbia Pavyzdinio reguliavimo apskaitos sistemos aprašo ir reguliavimo apskaitos sistemos įgyvendinimo praktinio modelio parengimo darbų grafiką
2013-06-10 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Išankstinės privalomos skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos aprašo pakeitimo
2013-06-10 Komisija pateikia birželio mėnesio šilumos kainų Lietuvoje statistiką
2013-06-07 Komisija skelbia 2013–2014 metų šildymo sezono šilumos kainų prognozę
2013-06-07 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo derinimo
2013-06-07 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Pažangiųjų matavimo sistemų ilgalaikės trukmės išlaidų ir naudos rinkai ekonominio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2013-06-06 Komisija suderino naudojimosi AB „Achema“ ir AB agrofirmos „Josvainiai“ gamtinių dujų skirstymo sistemomis taisykles
2013-06-06 Komisija neišdavė gamtinių dujų tiekimo licencijos UAB „Baltic gas trade“
2013-06-06 Komisija atliko dujų sektoriaus įmonių finansinio pajėgumo vertinimą
2013-06-06 Komisija skelbia keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias vidutinę svertinę kapitalo kainos reikšmę
2013-06-06 Komisija suderino UAB „Aukštaitijos vandenys“ paslaugų kainas
2013-06-06 Informacija apie Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono komiteto posėdį dėl patikslintų pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo vertinimo
2013-06-03 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl naujo Energijos išteklių biržos reglamento derinimo
2013-06-03 Komisija skelbia vidutinę gegužės mėn. elektros energijos rinkos kainą
2013-06-03 Patikslintų pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo registravimas
2013-05-31 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl naujos redakcijos Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių
2013-05-31 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl LRAIC apskaitos modelio formavimo metodinių gairių
2013-05-30 Mažėja naudojimosi elektros energijos perdavimo sistema mokestis
2013-05-30 Pirmieji konkurencijos žingsniai gamtinių dujų tiekimo segmente
2013-05-30 Mažėja gamtinių dujų kainos Josvainių miestelyje, Mažeikiuose – lieka galioti kaip ir 2013 m. I pusmetį
2013-05-30 Komisija nustatė mažesnes UAB Kauno termofikacijos elektrinės šilumos gamybos kainas
2013-05-30 Komisija nustatė mažesnes UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ šilumos kainas
2013-05-30 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ Kazlų Rūdos padalinio ir Balterma ir ko, UAB šilumos kainų dedamąsias
2013-05-30 Komisija patvirtino elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifus 2013 m. III ketvirčiui
2013-05-30 Patvirtintas Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems hidroenergiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 1000 kW, laimėtojas
2013-05-30 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems biomasę, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 5000 kW, dalyvių pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo eilę
2013-05-29 Sutikti Gruzijos Nacionalinės energetikos ir vandens tiekimo reguliavimo komisijos atstovai
2013-05-24 Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas biodujų jėgainėms, gaminančioms elektros energiją iš biodujų, išgaunamų anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių įrengtoji galia nuo 1000 kW iki 2000 kW
2013-05-23 Komisija nutraukia skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną biomasę naudojantiems gamintojams
2013-05-23 AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams 2013 m. II pusmetį nesikeis
2013-05-23 Mažėja gamtinių dujų kainos buitiniams vartotojams Druskininkuose ir Joniškyje
2013-05-23 Komisija pritarė UAB „Druskininkų dujos“ planinio tikslinio patikrinimo aktui
2013-05-23 Komisija suderino Naudojimosi UAB „Druskininkų dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisykles
2013-05-23 Komisija papildė Reikalavimus rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams
2013-05-23 Komisija patvirtino Standartinių šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su nepriklausomais šilumos gamintojais sąlygų aprašą
2013-05-23 Komisija suderino UAB „Šilutės šilumos tinklai“ investiciją, būtiną užtikrinti patikimą šilumos tiekimą
2013-05-23 Komisija užtikrina, kad šilumos tiekėjai kainas vartotojams grįstų būtinosiomis sąnaudomis
2013-05-22 Komisija skelbia nepriklausomų šilumos gamintojų rinkos apžvalgą
2013-05-22 Komisija pristatė Seimui 2012 metų veiklos rezultatus
2013-05-21 Pareikškite savo nuomonę apie interesantų aptarnavimą Komisijoje
2013-05-20 Informacija apie Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems hidroenergiją, komiteto posėdį dėl patikslinto pasiūlymo dėl fiksuoto tarifo vertinimo
2013-05-20 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl rekomenduojamo šilumos paskirstymo pagal šildomų patalpų naudingąjį plotą metodo pakeitimo projekto
2013-05-20 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos, galiosiančios iki 2013 m. gruodžio 31 d., pakeitimo
2013-05-20 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos, įsigaliosiančios nuo 2014 m. sausio 1 d., pakeitimo
2013-05-17 Informacija apie pirmąjį komiteto posėdį Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie perdavimo tinklo
2013-05-15 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo projekto
2013-05-15 Patikslinto pasiūlymo dėl fiksuoto tarifo registravimas
2013-05-14 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Prienų energija“ Trakų padalinio šilumos kainos dedamąsias
2013-05-14 Komisija siekia užtikrinti, kad šilumos ir karšto vandens kainos būtų perskaičiuojamos ir nustatomos laiku
2013-05-14 Komisija patikslino Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašą
2013-05-14 Komisija suderino UAB Kauno termofikacijos elektrinės investiciją į vandens šildymo katilo rekonstrukciją
2013-05-14 Komisija patikslino Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodiką
2013-05-14 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems hidroenergiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 1000 kW, dalyvio pirminį pasiūlymą dėl fiksuoto tarifo
2013-05-14 Aukcionas gamintojams, naudojantiems biodujas, išgaunamas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 1000 kW iki 2000 kW, skelbiamas neįvykusiu
2013-05-13 Baltijos elektros rinkos 15-ajame miniforume – dėmesys elektros energijos vartotojų interesams
2013-05-10 Komisija pateikia gegužės mėnesio šilumos kainų Lietuvoje statistiką
2013-05-09 Komisija suderino AB „Lietuvos dujos“ investicijų projekto faktinę sumą
2013-05-09 Komisija suderino Naudojimosi UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisykles
2013-05-09 Komisija patikslino Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą
2013-05-09 Komisija suderino naujų buitinių ir nebuitinių vartotojų sistemų prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemų procedūras ir įkainius
2013-05-09 Komisija pritarė AB LESTO investicijoms, reikalingoms užtikrinti saugų ir patikimą elektros energijos tiekimą
2013-05-09 Komisija pradeda elektros energijos gamybos rinkos tyrimą
2013-05-09 Komisija patikslino Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašą
2013-05-09 Komisija nustatė mažesnes UAB „Kupiškio vandenys“ paslaugų kainas
2013-05-09 Komisija suderino UAB „Kaišiadorių vandenys“ pateiktas derinti paslaugų kainas
2013-05-09 Komisija sumažino UAB „Lazdijų vanduo“ pateiktas derinti paslaugų kainas
2013-05-08 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Naudojimosi UAB „Fortum Heat Lietuva“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių derinimo
2013-05-06 Informacija apie aukcioną gamintojams, naudojantiems biodujas, išgaunamas sąvartynuose, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 10 kW iki 500 kW
2013-05-06 Kviečiame dalyvauti viešame susirinkime dėl AB „Lietuvos dujos“ dešimties metų tinklo plėtros plano projekto
2013-05-06 Informacija apie aukcioną biodujų elektrinėms, kurių įrengtoji galia nuo 10 kW iki 500 kW
2013-05-06 Informacija apie aukcioną vėjo elektrinėms, kurių įrengtoji galia nuo 10 kW iki 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo
2013-05-06 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamais tvarkos aprašo pakeitimo
2013-05-03 Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelio formavimo metodinių gairių
2013-05-03 Komisija skelbia vidutinę balandžio mėn. elektros energijos rinkos kainą
2013-05-02 Komisija nustatė mažesnes UAB „Prienų energija“ šilumos kainas
2013-05-02 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų sąlygų aprašus
2013-05-02 AB „Lietuvos dujos“ pateikė naujus gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams
2013-05-02 Informacija apie aukcioną vėjo elektrinėms, kurių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo
2013-05-02 Informacija apie aukcioną biodujų elektrinėms, kurių įrengtoji galia nuo 500 kW iki 1000 kW
2013-04-30 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Reikalavimų gamtinių dujų skirstymo sistemos balansavimo taisyklėms projekto derinimo
2013-04-30 Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojų, naudojančių hidroenergiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 1000 kW, pirminio pasiūlymo dėl fiksuoto tarifo vertinimas
2013-04-30 Komisija visuomenei pristato 2012 metų veiklos ataskaitą
2013-04-30 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos pakeitimo
2013-04-29 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų sąlygų aprašus
2013-04-26 Komisija suderino Lietuvos elektrinės kombinuoto ciklo bloko statybos vertę
2013-04-26 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems hidroenergiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 1000 kW, dalyvį
2013-04-26 Komisija papildė Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodiką
2013-04-26 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos kainos dedamąsias
2013-04-26 Komisija konstatavo, kad LITGRID AB perdavimo veiklos atskyrimas atitinka Elektros energetikos įstatymo nuostatas
2013-04-26 Keičiasi naujų vartotojų prijungimo prie elektros tinklų įkainiai
2013-04-26 Komisija patikslino Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodiką
2013-04-25 Komiteto posėdis Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems biodujas, išgaunamas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 1000 iki 2000 kW
2013-04-25 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Reikalavimų rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams, pakeitimo projekto
2013-04-25 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodikos pakeitimo projekto
2013-04-22 Komisijos pirmininkė D. Korsakaitė skaitys paskaitą Mykolo Romerio universiteto studentams
2013-04-19 Pratęstas aukciono dokumentų ir pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo registravimo terminas
2013-04-18 Komisija užtikrina, kad šilumos tiekėjai kainas vartotojams grįstų būtinosiomis sąnaudomis
2013-04-18 Didėja konkurencija šilumos gamybos sektoriuje Klaipėdos mieste
2013-04-18 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Vilniaus energija“ šilumos kainos dedamąsias
2013-04-18 Komisija suderino AB „Klaipėdos vanduo“ paslaugų kainas
2013-04-15 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo
2013-04-11 Komisija siekia užtikrinti, kad šilumos tiekėjai paslaugų kainas grįstų būtinosiomis sąnaudomis
2013-04-11 Komisija nustatė mažesnes UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ Kazlų Rūdos padalinio šilumos kainas
2013-04-11 Komisija suderino UAB „Kaišiadorių šiluma“ investiciją, mažinančią iškastinio kuro naudojimą
2013-04-11 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojų, naudojančių biomasę, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 5000 kW, dalyvių sąrašą
2013-04-11 Komisija išdavė gamtinių dujų tiekimo licenciją AB „Panevėžio energija“
2013-04-11 Komisija suderino AB „Smiltynės perkėla“ reguliuojamos veiklos maksimalią pajamų sumą
2013-04-10 Komisija pateikia balandžio mėnesio šilumos kainų Lietuvoje statistiką
2013-04-10 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto
2013-04-09 Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną biodujų elektrinėms, gaminančioms elektros energiją iš sąvartynuose išgaunamų biodujų, kurių įrengtoji galia yra nuo 10 kW iki 500 kW
2013-04-09 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo principų aprašo projekto
2013-04-08 Informacija aukcionų laimėtojams
2013-04-05 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl naujų buitinių ir nebuitinių vartotojų sistemų prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos procedūrų ir įkainių derinimo
2013-04-05 Komisija skelbia vidutinę kovo mėn. elektros energijos rinkos kainą
2013-04-05 Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną vėjo elektrinėms, kurių numatoma įrengtoji galia nuo 10 iki 350 kW ir kurios bus jungiamos prie skirstomojo tinklo
2013-04-05 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos pakeitimo
2013-04-04 Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną gamintojams, naudojantiems biodujas, išgaunamas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias kilmės atliekas ar substratus, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 10 kW iki 500 kW
2013-04-03 Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną gamintojams, naudojantiems biomasę, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 5000 kW
2013-04-03 Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną gamintojams, naudojantiems biodujas, išgaunamas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias kilmės atliekas ar substratus, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 500 iki 1000 kW
2013-04-03 Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną vėjo elektrinėms, kurių numatoma įrengtoji galia viršija 350 kW ir kurios bus jungiamos prie skirstomojo tinklo
2013-04-03 Komisija skelbia 2012 m. ketvirtojo ketvirčio ir metinę gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaitas
2013-04-02 Informacija apie aukcioną gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie perdavimo tinklo
2013-03-29 Informacija apie pirmąjį komiteto posėdį Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems hidroenergiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 1000 kW, kuris įvyks balandžio 2 d.
2013-03-28 Komisija sumažino UAB „Šakių vandenys“ pateiktas derinti paslaugų kainas
2013-03-28 Komisija išdavė gamtinių dujų tiekimo licenciją UAB „Dolaurus“
2013-03-28 Komisija suderino AB „Lietuvos dujos“ investicijų projektus, kurie būtini užtikrinti saugų ir patikimą gamtinių dujų tiekimą
2013-03-28 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie perdavimo tinklo, sąlygų aprašą
2013-03-28 Patvirtinti Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30 iki 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo, laimėtojai
2013-03-28 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo, laimėtojus
2013-03-28 Patvirtinti Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems biodujas, kurių elektrinių įrengtoji galia ne didesnė nei 1000 kW, laimėtojai
2013-03-26 Komisijos narys V. Vaitkus skaitys paskaitą Mykolo Romerio universiteto studentams
2013-03-22 Komisija siekia užtikrinti, kad keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją tarifai būtų grindžiami būtinosiomis sąnaudomis
2013-03-22 Komisija siekia užtikrinti, kad vartotojams tiekiamos šilumos kainos būtų pagrįstos būtinosiomis tiekėjo sąnaudomis
2013-03-22 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Skuodo šiluma“ šilumos kainos dedamąsias
2013-03-22 Komisija pritarė UAB ,,Litesko“ filialo ,,Druskininkų šiluma“ patikrinimo aktui
2013-03-22 Komisija sumažino UAB „Birštono vandentiekis“ pateiktas derinti paslaugų kainas
2013-03-22 Komisija nustatė mažesnes UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ paslaugų kainas
2013-03-22 Informacija apie pirmąjį Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems biomasę, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 5000 kW, komiteto posėdį, vyksiantį kovo 25 d.
2013-03-22 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto
2013-03-22 Informacija apie Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono komiteto posėdį dėl patikslintų pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo vertinimo
2013-03-22 Pratęstas aukciono dokumentų ir pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo registravimo terminas
2013-03-20 Komisija skelbia viešąsias konsultacijas dėl naudojimosi AB „Achema“, AB agrofirmos „Josvainiai“ ir UAB „Druskininkų dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistemomis taisyklių derinimo
2013-03-14 Komisija rekomendavo Kauno miesto savivaldybei peržiūrėti UAB „Fortum Heat Lietuva“ nustatytas šilumos kainas
2013-03-14 Komisija išnagrinėjo ginčą tarp nepriklausomo šilumos gamintojo ir šilumos tiekėjo
2013-03-14 Komisija patvirtino dalyvių pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo eilę
2013-03-14 Komisija nutraukė skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus gamintojams, naudojantiems saulės šviesos energiją
2013-03-14 Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas gamintojams, naudojantiems biomasę, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 5000 kW, skelbiamas neįvykusiu
2013-03-14 Komisija pradeda gamtinių dujų tiekimo rinkos tyrimą
2013-03-14 Keičiasi didžiausias galimas fiksuoto tarifo dydis gamintojams, naudojantiems biodujas, išgaunamas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 1000 kW iki 2000 kW
2013-03-14 Didėja konkurencija šilumos gamybos sektoriuje Vievio mieste
2013-03-14 Komisija siekia užtikrinti, kad šilumos kainos būtų perskaičiuojamos laiku
2013-03-14 Komisija suderino AB LESTO Palemono 110/10 kV transformatorių pastotės rekonstrukcijos investicijų projektą
2013-03-12 Patikslintų pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo registravimas
2013-03-08 Komisija pateikia kovo mėnesio šilumos kainų Lietuvoje statistiką
2013-03-07 Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną vėjo elektrinėms, kurių numatoma įrengtoji galia viršija 350 kW ir kurios bus prijungiamos prie perdavimo tinklų
2013-03-06 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl AB „Lietuvos dujos“ parengto gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2013–2022 metų) tinklo plėtros plano derinimo
2013-03-06 Komisija skelbia informacijos nepateikusių elektros energijos gamintojų sąrašą
2013-03-05 Informacija apie aukcioną gamintojams, naudojantiems biodujas, išgaunamas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 1000 kW iki 2000 kW
2013-03-04 Komisija skelbia vidutinę vasario mėn. elektros energijos rinkos kainą
2013-03-04 Komisijoje lankėsi Latvijos komunalinių paslaugų reguliavimo komisijos atstovai
2013-03-01 Dėl fiksuoto tarifo taikymo saulės šviesos elektrinėms
2013-02-28 Komisija patvirtino elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifus 2013 m. II ketvirčiui
2013-02-28 Komisija nustatė mažesnes UAB „Anykščių šiluma“ šilumos kainas
2013-02-28 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Fortum Joniškio energija“ ir UAB „Pakruojo šiluma“ šilumos kainų dedamąsias
2013-02-28 Komisija siekia užtikrinti Šilumos ūkio įstatymo nuostatų įgyvendinimą
2013-02-28 Komisija konstatavo, kad AB „Lietuvos dujos“ perdavimo veiklos atskyrimas vyksta nustatytais terminais ir sąlygomis
2013-02-28 Komisija nauja redakcija išdėstė Šilumos kainų nustatymo metodiką
2013-02-28 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems biodujas, išgaunamas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 1000 iki 2000 kW
2013-02-28 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų dalyvių sąrašus
2013-02-28 Informacija apie Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono komiteto posėdį dėl pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo vertinimo
2013-02-28 Komisija nauja redakcija išdėstė Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašą
2013-02-25 Komisija skelbia nepriklausomų šilumos gamintojų rinkos apžvalgą
2013-02-22 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamąsias
2013-02-22 Komisija pritarė Lietuvos elektros energetikos sistemos 330-110 kV tinklų plėtros planui 2012–2021 metais
2013-02-22 Komisija patikslino Energetikos veiklos licencijos formą
2013-02-22 Komisija pritarė AB LESTO Vieningo dispečerinio centro ir skirstomojo tinklo valdymo sistemos įdiegimo investicijų projektui
2013-02-22 Komisija suderino UAB „Fortum Joniškio energija“ investiciją, mažinančią iškastinio kuro naudojimą
2013-02-22 Patvirtintas Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo, dalyvių sąrašas
2013-02-22 Komisija patikslino Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodiką
2013-02-22 Patvirtinti Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie perdavimo tinklo, laimėtojai
2013-02-22 Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojų, naudojančių vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo, pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo vertinimas
2013-02-22 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodikos pakeitimo projekto
2013-02-21 Informacija apie Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono komiteto posėdį dėl patikslintų pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo vertinimo
2013-02-19 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl naudojimosi UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių derinimo
2013-02-14 Patikslintų pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo registravimas
2013-02-14 Komisijos sprendimai 2012 metais įgalino energetikos paslaugų vartotojus sutaupyti daugiau kaip 230 mln. Lt
2013-02-13 Komisija suderino AB „Lietuvos dujos“ įgyvendinto investicijų projekto sumą
2013-02-13 Komisija pakoregavo Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodą Nr. 5
2013-02-13 Komisija užtikrina, kad šilumos tiekėjai kainas vartotojams grįstų būtinosiomis sąnaudomis
2013-02-13 Komisija suderino vartotojų pasiūlytą šilumos paskirstymo metodą
2013-02-13 Komisija siekia užtikrinti savalaikį karšto vandens kainų nustatymą
2013-02-13 Komisija patvirtino dalyvių pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo eilę aukcione gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo
2013-02-13 Komisija suderino AB „Kauno energija“ turto priežiūros ir eksploatavimo darbų planą 2013–2016 metams
2013-02-12 Dėl papildomos ir neatsiejamos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos viršutinės ribos, skirtos suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo sąnaudoms kompensuoti 2013 metais, įskaičiavimo į šilumos kainą
2013-02-08 Informacija apie pirmąjį Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems biomasę, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 5000 kW, komiteto posėdį, vyksiantį vasario 12 d.
2013-02-08 Komisija pateikia vasario mėnesio šilumos kainų Lietuvoje statistiką
2013-02-06 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl AB „Klaipėdos nafta“ parengtų Naudojimosi suskystintųjų gamtinių dujų terminalu taisyklių derinimo
2013-02-05 Informacija apie aukcioną biomasės elektrinėms, kurių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 5000 kW
2013-02-05 Informacija apie aukcioną hidroelektrinėms, kurių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 1000 kW
2013-02-04 Komisija skelbia vidutinę sausio mėn. elektros energijos rinkos kainą
2013-02-01 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projekto
2013-02-01 Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos projekto
2013-02-01 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodikos pakeitimo projekto
2013-01-31 Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas biodujų jėgainėms, gaminančioms elektros energiją iš biodujų, išgaunamų anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių įrengtoji galia nuo 1000 kW iki 2000 kW
2013-01-31 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems hidroenergiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 1000 kW, sąlygų aprašą
2013-01-31 Komisija suderino AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų tiekimo atjungimo ir pajungimo įkainius
2013-01-31 Komisija vienašališkai nustatė UAB „Nemenčinės komunalininkas“ šilumos kainos dedamąsias
2013-01-31 Komisija pakeitė Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašą
2013-01-31 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems biomasę, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 5000 kW, sąlygų aprašą
2013-01-31 Komisija pritarė AB „Klaipėdos energija“ planinio tikslinio patikrinimo aktui
2013-01-31 Komisija atidėjo Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų gamintojams, naudojantiems saulės šviesos energiją, dalyvių sąrašų tvirtinimą
2013-01-30 Informacija apie Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų komitetų posėdžius dėl patikslintų pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo vertinimo
2013-01-25 Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojų, naudojančių vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo, pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo vertinimas
2013-01-25 Patikslintų pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo registravimas
2013-01-24 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojų, naudojančių vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo, dalyvių sąrašą
2013-01-24 Komisija vienašališkai nustatė AB „Kauno energija“ šilumos kainos dedamąsias
2013-01-24 Komisija patvirtino dalyvių pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo eiles
2013-01-24 Komisija siekia, kad šilumos kainos vartotojams būtų grindžiamos būtinosiomis sąnaudomis
2013-01-24 Komisija pritarė UAB „Nemėžio komunalininkas“ planinio patikrinimo aktui
2013-01-22 Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodo Nr. 5 pakeitimo
2013-01-15 Komisija teikia valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos ir gamtinių dujų sektoriuose nustatymo principų aprašų projektus
2013-01-15 Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną hidroelektrinėms, kurių įrengtoji galia yra nuo 30 kW iki 1000 kW
2013-01-14 Informacija apie Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų komitetų posėdžius dėl pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo vertinimo
2013-01-11 Komisija sumažino UAB „Kėdainių vandenys“ pateiktas derinti paslaugų kainas
2013-01-11 Komisija UAB „Grata group“ išdavė gamtinių dujų tiekimo licenciją
2013-01-11 Komisija vienašališkai nustatė UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos kainos dedamąsias
2013-01-11 Komisija siekia užtikrinti, kad šilumos kainos būtų grindžiamos būtinosiomis sąnaudomis
2013-01-11 Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų dalyvių sąrašus
2013-01-11 Atidėtas Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo, dalyvių sąrašo tvirtinimas
2013-01-10 Komisija teikia Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo pakeitimo projektą
2013-01-09 Komisija pateikia sausio mėnesio šilumos kainų Lietuvoje statistiką
2013-01-08 Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną biomasės elektrinėms, kurių įrengtoji galia yra nuo 30 kW iki 5000 kW
2013-01-07 Informacija apie pirmąjį Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems saulės šviesos energiją, kurių elektrinės integruotos į pastatą ir kurių įrengtoji galia didesnė nei 100 kW, komiteto posėdį, vyksiantį sausio 11 d.
2013-01-04 Komisija skelbia vidutinę gruodžio mėn. elektros energijos rinkos kainą