Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija skelbia vidutinę gegužės mėn. elektros energijos rinkos kainą

Komisija, siekdama skaidriai, aiškiai ir objektyviai nustatyti elektros energijos gamintojų, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, gaunamą viešuosius interesus atitinkančių (toliau – VIAP) lėšų sumą, taip pat, kad visi rinkos dalyviai ir minėti gamintojai galėtų stebėti rinkos kainos tendencijas, iki kiekvieno mėnesio 8 dienos viešai savo tinklalapyje skelbia praėjusio mėnesio vidutinę elektros energijos rinkos kainą.

Komisija nustato praėjusio mėnesio vidutinę elektros energijos rinkos kainą, kaip elektros energijos kainą Biržoje, pagal Biržos kainą formuojančius pasiūlymus ir neformuojančius, Biržos dalyvių taikomą tarpusavio kompensacinių atsiskaitymų sistemą ir šalia Biržos sudarytas tiesiogines dvišales sutartis suprekiautus elektros energijos kiekius ir kainas.

2012 m. gegužės mėn. vidutinė elektros energijos rinkos kaina yra 13,77 ct/kWh (balandžio mėn. vidutinė elektros energijos rinkos kaina buvo 14,07 ct/kWh).

Ši kaina taikoma elektros energijos gamintojams, naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius, kurie dalyvavo ir laimėjo kvotas bei fiksuotus tarifus Komisijos organizuotuose aukcionuose Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka. Tokiam gamintojui iš VIAP fondo VIAP lėšų suma nustatoma, kaip faktiškai per mėnesį pagaminto ir į tinklą patiekto elektros energijos kiekio ir skirtumo tarp Komisijos organizuotame aukcione laimėto fiksuoto tarifo ir ne žemesnės nei praėjusio mėnesio vidutinės elektros energijos rinkos kainos sandauga.

Vidutinė elektros energijos rinkos kaina šiuo metu yra skelbiama informaciniais tikslais, iki Vyriausybė patvirtins Skatinimo tvarkos aprašą ir aukcionų regionus.

Vidutinė elektros energijos rinkos kaina, ct/kWh (be PVM)


 
Šaltinis: Komisija.

Informacija parengta 2012-06-06