2012 06 07
Įgyvendinant naujos Energetikos įstatymo redakcijos nuostatas, reglamentuojančias piniginių baudų skyrimo energetikos įmonėms už pažeidimus vykdant reguliuojamąją veiklą tvarką ir sąlygas, Komisija patikslino Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžių nustatymo taisykles - nustatytas naujas piniginės baudos skyrimo energetikos įmonėms pagrindas, tai yra energijos perdavimo ar skirstymo veiklos nepriklausomumo ir veiklos atskyrimo reikalavimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas.

Informacija parengta 2012-06-07