Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija patvirtino Rinkų tyrimo taisykles

Siekiant sukurti konkurencingas ir ekonomiškai pagrįstas gamtinių dujų bei elektros energetikos rinkas, užkirsti kelią asmenims piktnaudžiauti didele įtaka šiose rinkose, Komisija parengė ir patvirtino Rinkų tyrimo taisykles (toliau – Taisyklės).

Taisyklėse įtvirtintos šios pagrindinės nuostatos:

• Apibrėžta rinkos tyrimo procedūra, tyrimo etapai, nustatytas pradinis rinkų, kurioms bus taikomos Taisyklės, sąrašas. Taip pat nurodyti kriterijai, kuriais remiantis bus apibrėžta atitinkama rinka, sprendimo priėmimo procedūra, konfidencialios informacijos apsaugos tvarka.
• Numatyta, jog Komisija gali apibrėžti bei tirti ir kitas rinkas ar Taisyklėse nurodytų rinkų dalis, atsižvelgiant į rinką sudarančias pradines paslaugas, teisės aktų pasikeitimus ar kitus objektyvius kriterijus, laikantis Taisyklėse numatytos rinkos tyrimo procedūros.
• Nustatyti vertinimo kriterijai pagal kuriuos tiriamas konkurencijos rinkoje veiksmingumas bei apibrėžiami susiję asmenys.
• Suteikta teisė Komisijai pagal tam tikrus kriterijus nustatyti, kad du ar daugiau ūkio subjektų bendrai užima dominuojančią padėtį atitinkamoje rinkoje, net ir tuo atveju, jei tarp jų nėra struktūrinių ar kitokių ryšių, tačiau jie veikia rinkoje, kurioje nėra veiksmingos konkurencijos.
• Komisijai įtvirtinta galimybė didelę įtaką rinkoje turintiems ūkio subjektams nustatyti įpareigojimus, numatyta tokių įpareigojimų nustatymo tvarka.
• Suteikta galimybė Komisijai išimtinėmis aplinkybėmis, kai, jos nuomone, būtina imtis skubių veiksmų, taikant trumpesnius Taisyklėse nustatytos rinkos tyrimo procedūros terminus ir (arba) netaikant kai kurių rinkos tyrimo organizavimo procedūrų, siekiant apsaugoti konkurenciją ir paslaugų gavėjų interesus, nedelsiant imtis proporcingų įpareigojimų – apibrėžti rinką, nustatyti ar nenustatyti asmenis, turinčius didelę įtaką rinkoje, ir (arba) nustatyti, nenustatyti ar panaikinti šiems asmenims vieną ar kelias Taisyklėse nurodytas priemones ir įpareigojimus.

Informacija parengta 2012-06-07