2012 08 17
Įgyvendinant Energetikos įstatymo nuostatą, kuria remiantis Komisija išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių skundus ir ginčus pagal Komisijos nustatytas skundų ir ginčų nagrinėjimo taisykles, parengė ir teikia viešajai konsultacijai Ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašo pakeitimo projektą (toliau - Projektas).

Projekto tikslas – skaidri ir objektyvi rinkos dalyvių skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme privaloma procedūra.

Esminiai pakeitimai:
Išplėsta ir patikslinta Projekte įtvirtintų Komisijoje nagrinėjamų skundų ir ginčų apimtis.
Projektas papildytas blanketinėmis nuostatomis, nukreipiančiomis į Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymą ir Energijos išteklių rinkos įstatymą.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2012 m. rugpjūčio 28 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Algirdo g. 27, Vilnius, LT-03219), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu info@regula.lt arba per Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.