Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžių nustatymo taisyklių pakeitimo projekto

Komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo (toliau – Įstatymas) 29 straipsnio 2 ir 3 dalimis, parengė ir teikia viešajai konsultacijai Komisijos nutarimo ,,Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. O3-132 ,,Dėl piniginių baudų skyrimo ir jų dydžių nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Projektas).

Projekto tikslas – reglamentuoti pinginių baudų skyrimą energijos išteklių rinkos dalyviams už draudimo naudotis viešai neatskleista prekybos energijos ištekliais informacija ir užsiimti arba bandyti užsiimti manipuliavimu energijos išteklių rinka. Atsižvelgiant į tai, Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžių nustatymo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatytas naujas piniginės baudos skyrimo pagrindas bei piniginės sankcijos už tokio pobūdžio pažeidimo vykdymą dydis.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2012 m. rugpjūčio 28 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Algirdo g. 27, Vilnius, LT-03219), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu info@regula.lt arba per Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.