Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl naujos redakcijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo projekto

2012 09 05

Komisija,  atlikusi vartotojų paklausimų bei skundų analizę ir siekdama užtikrinti teisėtus vartotojų interesus, parengė ir  skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl nauja redakcija išdėstyto rekomenduojamo Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodo Nr. 6 projekto (toliau – Projektas).

Projekte numatyti šie esminiai pakeitimai:

- Projekto A variantas taikomas, kai visi pastato šilumos vartotojai yra centralizuotai tiekiamos šilumos abonentai, dalikliai įrengti ant ne mažiau kaip 75 proc. pastato butų ar kitų patalpų šildymo prietaisų, šilumos paskirstymui gali būti taikoma ne mažiau kaip 75 proc. visų daliklių rodmenų bei tolygaus šildymo sąlyga;
- B variantas taikomas, kai ne visi šilumos vartotojai yra centralizuotai tiekiamos šilumos abonentai;
- C variantas taikomas, kai pastato kolektorinė ar dvivamzdė šildymo sistema įrengta bendrojo naudojimo patalpose;
- nustatyti daliklių įdiegimo projektui keliami rekomendaciniai reikalavimai;
- numatyta minimalių, maksimalių ir vidutinių šilumos kiekių korekcija dėl tolygaus šildymo sąlygos taikymo;
- įtvirtinta galimybė skaičiuoti ar neskaičiuoti nereguliuojamą šilumos kiekį, išsiskiriantį nuo šildymo stovų ir kitų jungiamųjų vamzdžių;
- numatytas reguliuojamų ir nereguliuojamų šildymo sąnaudų dalies koeficientų, nustatomų vartotojų sprendimu, ribojimas.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2012 m. rugsėjo 19 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Algirdo g. 27, Vilnius, LT-03219), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu info@regula.lt arba per Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2012-09-05