Komisija papildė Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžių nustatymo taisykles

2012 09 06
Komisija, atsižvelgdama į 2012 m. birželio 5 d. įsigaliojusio Energijos išteklių rinkos įstatymo nuostatas, papildė Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžių nustatymo taisykles (toliau – Taisyklės).

Esminiai pakeitimai Taisyklėse:

- įtvirtintas naujas piniginės baudos skyrimo pagrindas – draudimo energijos išteklių rinkos dalyviams naudotis viešai neatskleista prekybos energijos ištekliais informacija bei užsiimti arba bandyti užsiimti manipuliavimu energijos išteklių rinka nesilaikymas;
- numatytas piniginės sankcijos už tokio pobūdžio pažeidimo vykdymą dydis.

Informacija parengta 2012-09-06