Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija pateikia sausio mėnesio šilumos kainų Lietuvoje statistiką

Lietuvoje vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina sausio mėn., palyginus su gruodžiu, mažėjo 0,6 proc. Šiluma pinga ketvirtą mėnesį iš eilės.

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos sausio mėn., palyginus su gruodžiu, 1–2 proc. ribose kito beveik visoje Lietuvoje. Šilumos kainų mažėjimą labiausiai pajuto Kauno, Kretingos, Šakių ir Šilutės gyventojai – čia centralizuotai tiekiama šiluma pigo daugiau nei 2 proc. Lazdijuose, Tauragėje ir Visagine fiksuotas žymesnis šilumos kainos augimas.

Metinis centralizuotai tiekiamos šilumos kainos pokytis siekia 1,3 proc.

1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2009–2013 metais


Šaltinis: Komisija.

Didžiuosiuose šalies miestuose metiniam šilumos kainos pokyčiui daugiausia įtakos turėjo gamtinių dujų kainų augimas (gamtinės dujos pabrango 5,5 proc. per metus). Gamtinių dujų kainos įtaka šilumos kainai mažėja tuose miestuose, kur šilumos gamybai naudojamas biokuras.

Šiauliuose šilumos gamybai pradėjus naudoti biokurą (38 proc. bendroje kuro struktūroje) per metus šilumos kaina sumažėjo 13,8 proc. Klaipėdoje ir Panevėžyje metinis šilumos kainos augimas sudaro 3,7 proc., Vilniuje – 1,4 proc., Kaune – 0,7 proc.

Tarp penkių didžiųjų miestų už šilumą mažiausia moka Panevėžio (biokuras šilumos gamybos kuro struktūroje sudaro 41 proc.), daugiausia – Kauno gyventojai.

2 pav. Šilumos kainos didžiuosiuose miestuose, ct/kWh su PVM


Šaltinis: Komisija.

2012 m. lapkritį, palyginus su 2011 m. lapkričio mėn., gamtinės dujos brango 5,5 proc. 2012 m. lapkritį, palyginus su 2012 m. spalio mėn., gamtinės dujos brango 0,1 proc. Biokuro kaina 2012 m. lapkričio mėn., palyginus su 2012 m. spalio mėn., buvo 6 proc. didesnė, o, palyginus su 2011 m. lapkričio mėn., 10,8 proc. mažesnė.

3 pav. Šilumos įmonių perkamas kuras Lt/tne


Šaltinis: Komisija.


4 pav. pateiktas centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas Lietuvos miestuose. Skaičiai prie miesto pavadinimo nurodo, kokią dalį procentais kuro struktūroje sudaro biokuras (žaliai pažymėti kuro dedamosios stulpeliai rodo, kad mieste daugiau nei 50 proc. kuro sudaro biokuras).

4 pav. Šilumos kainos Lietuvos miestuose 2013 m. sausio mėn., ct/kWh su PVM


Šaltinis: Komisija.

Informacija parengta 2013-01-09