2013 01 10
Siekiant užtikrinti sklandų Suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo projekto finansavimą, Komisija parengė ir teikia Energetikos ministerijai Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo pakeitimo projektą.

• Esant dabartiniam teisiniam reglamentavimui, susidaro situacija, kai SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudos, įtrauktos į gamtinių dujų perdavimo paslaugos kainą, gali būti kompensuojamos tik SGD terminalo operatoriui, taip eliminuojant SGD terminalo projektą įgyvenančią bendrovę, kuri iš esmės atlieka didelę dalį projekto įgyvendinimo darbų. Todėl Komisija siūlo:
Nustatyti, kad gamtinių dujų perdavimo paslaugos kainą sudarančias sąnaudas ir gautas pajamas Komisijos nustatyta tvarka administruotų ir SGD terminalo operatoriui arba SGD terminalo projekto įgyvendinimo bendrovei kompensuotų gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius, taip panaikinant kliūtis SGD terminalo projektą įgyvendinančiai bendrovei kreiptis dėl SGD terminalo įrengimo sąnaudų dalinio kompensavimo 2013 metais ir vėliau iki licencijos SGD terminalo operatoriui išdavimo.

• Siekiant užtikrinti skaidrias ir aiškias galimybes pasinaudoti SGD terminalo infrastruktūra, Komisija mano, kad visiems rinkos dalyviams būtina kuo anksčiau žinoti naudojimosi SGD terminalo infrastruktūra taisykles. Todėl siūloma:
Numatyti galimybę ne tik SGD terminalo operatoriui, bet ir projekto įgyvendinimo bendrovei patvirtinti naudojimosi SGD terminalu taisykles, kurios reglamentuos pasinaudojimo SGD terminalo infrastruktūra nediskriminuojančias, objektyvias ir skaidrias galimybes bei sąlygas.

Komisija pasirengusi aktyviai dalyvauti visose diskusijoje ir pristatyti teikiamą Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo pakeitimo projektą.

Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo pakeitimo projektą atsisiųskite.

Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo pakeitimo projekto lyginamąjį variantą atsisiųskite.

Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo pakeitimo projekto aiškinamąjį raštą atsisiųskite.

Komisijos teikiamo Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo pakeitimo projekto lydraštį atsisiųskite.

Informacija parengta 2013-01-10