Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija sumažino UAB „Kėdainių vandenys“ pateiktas derinti paslaugų kainas

Komisija, išanalizavusi UAB „Kėdainių vandenys“ 2011 metų faktines sąnaudas paslaugoms palaikyti, nepripažino pagrįstomis daugiau kaip 120 tūkst. Lt sąnaudų ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 8 proc. arba 0,65 Lt/m³ mažesnę geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą, palyginus su įmonės projekte nurodyta.

UAB „Kėdainių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute (be PVM)
Šaltinis: Komisija.

2006–2010 metais UAB „Kėdainių vandenys“ įgyvendino investicijų projektų už 53,514 mln. Lt, iš kurių 37,469 mln. Lt skyrė Europos Sąjungos Sanglaudos fondas. Už šias lėšas rekonstruoti Kėdainių nuotekų valymo įrenginiai, pastatyti vandentiekio ir nuotakyno tinklai Keleriškėse, Josvainiuose, Pelėdnagiuose, Vilainiuose, pakloti vandentiekio tinklai Aristavos gyvenvietėje. Įgyvendinus veiklos planą, iš viso paklota 29,05 km vandentiekio ir 41,53 km buitinių nuotekų tinklų, pastatytos 2 geriamojo vandens ir 6 nuotekų siurblinės, rekonstruotos 5 geriamojo vandens ir 2 nuotekų siurblinės, prie centralizuotų vandentiekio tinklų prisijungė 477 vartotojai, prie nuotekų tinklų – 592 vartotojai.

2012–2016 metų įmonės veiklos ir plėtros plane numatyta investicijų už 31,147 mln. Lt, iš kurių 12,451 mln. Lt ketina skirti Europos Sąjungos Sanglaudos fondas. UAB „Kėdainių vandenys“ planuoja statyti dumblo tvarkymo įrenginius, kurie apdoros nuotekų dumblą, susidarantį Kėdainių, Akademijos ir Josvainių nuotekų valymo įrenginiuose, 4 nuotekų siurblines, Truskavoje, Petkūnuose, Kampuose ir Saviečiuose ketinama pastatyti vandens gerinimo įrenginius. Iš viso bus nutiesta ir rekonstruota 5,9 km vandentiekio ir 7,2 km nuotekų tinklų, prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų bus sudaryta galimybė prisijungti apie 222 vartotojams.

Šiuo metu centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga naudojasi 64,8 proc. Kėdainių rajono gyventojų, nuotekų tvarkymo – 56,3 proc. gyventojų. Planuojama, kad iki 2015 metų ne mažiau kaip 65,6 proc. Kėdainių rajono gyventojų bus aprūpinti centralizuotai tiekiamu geriamuoju vandeniu ir 57,1 proc. – nuotekų tvarkymo paslaugomis.

Praėjusiais metais UAB „Kėdainių vandenys“ pardavė 1203 tūkst. m³ vandens ir priklauso III įmonių grupei (nuo 901 iki 1 500 tūkst. m³ per metus).

Komisijos suderintos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos įsigalios jas patvirtinus savivaldybės tarybai.

Informacija parengta 2013-01-11