Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija vienašališkai nustatė UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos kainos dedamąsias

Komisija, užtikrindama Šilumos ūkio įstatymo nuostatų įgyvendinimą, vienašališku sprendimu nustatė UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos kainos dedamąsias tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams, kurios įsigalios nuo 2013 m. vasario 1 d.

Šilumos ūkio įstatyme yra aiškiai įtvirtinta prievolė savivaldybių taryboms per 30 dienų nuo šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo projekto pateikimo patvirtinti šilumos kainos dedamąsias. Praėjus šiam terminui, Komisija įgyja teisę šilumos kainų dedamąsias nustatyti vienašališku sprendimu.

UAB Kretingos šilumos tinklai 2012 m. spalio 30 d. raštu Komisijai ir Kretingos rajono savivaldybei pateikė centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamųjų tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams perskaičiavimo projektą, tačiau Kretingos rajono savivaldybės taryba per nustatytą terminą šilumos kainos dedamųjų nenustatė.

Komisijos vienašališki sprendimai dėl šilumos kainos dedamųjų galioja ne ilgiau kaip 12 mėnesių arba kol ištaisomi nurodyti pažeidimai.

Praėjusiais metais Komisija vienašališkais sprendimais nustatė 15 šilumos tiekimo įmonių šilumos kainų dedamąsias.

Informacija parengta 2013-01-11