Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija siekia užtikrinti, kad šilumos kainos būtų grindžiamos būtinosiomis sąnaudomis

Siekiant, kad gyventojams teikiamų centralizuoto šildymo paslaugų kainos būtų pagrįstos būtinosiomis šilumos tiekėjo sąnaudomis, Komisija įvertina, ar savivaldybių tarybos, nustatydamos šilumos įmonių paslaugų kainas, nepažeidžia Šilumos kainų nustatymo metodikos.

Komisija posėdyje konstatavo, kad Mažeikių rajono savivaldybės taryba, 2012 m. gruodžio 14 d. sprendimu nustačiusi UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamąsias antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams, ir Molėtų rajono savivaldybės taryba, 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu patvirtinusi UAB „Molėtų šiluma“ šilumos kainos dedamąsias tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams, nesilaikė Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatų, numatančių, jog šilumos kainos turi būti grindžiamos būtinosiomis šilumos tiekėjo sąnaudomis.

Jei savivaldybių tarybos per 30 kalendorinių dienų nepašalins nurodytų šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo pažeidimų, Komisija, vadovaudamasi Šilumos ūkio įstatymu, įgyja teisę jas nustatyti vienašališkai.

Informacija parengta 2013-01-11