Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija teikia valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos ir gamtinių dujų sektoriuose nustatymo principų aprašų projektus

Siekiant užtikrinti aiškią, nuoseklią ir skaidrią kainodarą, nustatant valstybės reguliuojamas kainas energetikos sektoriuje, Komisija parengė ir teikia Energetikos ministerijai Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašo projektą ir Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo principų aprašo projektą. Šie aprašai tvirtintini Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kaip tai nustato Energetikos įstatymas.

Esminiai pokyčiai elektros energetikos ir gamtinių dujų sektorių kainodaros reguliavime:

Nustatytas principų sąrašas, kuriuo vadovaudamiesi reguliuojami ūkio subjektai privalo tvarkyti reguliuojamos veiklos apskaitą. Principų sąrašas yra baigtinis – nustatomi priežastingumo, kaupimo, objektyvumo, pastovumo, skaidrumo, naudingumo ir patikimumo principai, kurie visoje reguliavimo apskaitoje turi veikti kaip kompleksinis filtras.
Įvedami apskaitos atskyrimo mechanizmai, išgryninant verslo vienetus. Reguliuojamos įmonės privalėtų vesti apskaitą pagal nustatytus atskirų sektorių kainų nustatymo principų projektus ir Komisijos patvirtintus reikalavimus, atskiriant pajamas, sąnaudas, turtą ir įsipareigojimus atskiroms reguliuojamoms ir nereguliuojamoms veikloms. Tinkamas apskaitos atskyrimo įgyvendinimas užtikrina maksimalų skaidrumą ir nediskriminavimą.
Numatyta sąnaudų sisteminė klasifikacija. Siūloma įvesti tris sąnaudų kategorijas ir baigtinį sąnaudų grupių sąrašą. Aiški ir visiems vienoda sąnaudų sisteminė klasifikacija užtikrins reguliavimo apskaitos objektyvumą ir palyginamumą.
Įtvirtintas ribojančių veiksnių sąrašas, taikytinas sąnaudų grupėms ir jų apimčiai, padengtinai per reguliuojamos veiklos kainas. Siūloma įvesti baigtinį apribojimų, kokios sąnaudos ir kokia apimtimi yra traukiamos į reguliuojamų paslaugų savikainą, sąrašą. Apribojimų sąrašas veiks kaip papildomas slenkstis sąnaudų grupėms, praėjusioms principų, ypač priežastingumo ir objektyvumo, filtrą.
Nustatyta, kad investicijų grąžos dydis nustatomas remiantis ekonominiais veiksniais, t. y. atsižvelgiant į ūkio subjekto kapitalo struktūrą bei skolinto ir nuosavo kapitalo kainą. Atskirais atvejais ir motyvuotu sprendimu, gali būti taikoma optimali kapitalo struktūra, nesutampanti su faktine ūkio subjekto kapitalo struktūra.

Komisija pasirengusi aktyviai dalyvauti visose diskusijoje ir pristatyti teikiamų valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos ir gamtinių dujų sektoriuose nustatymo principų aprašų projektus.

Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašo projektą atsisiųskite, projekto lydraštį atsisiųskite, numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažymą atsisiųskite, pastabų vertinimo lentelę atsisiųskite.

Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo principų aprašo projektą atsisiųskite, projekto lydraštį atsisiųskite, numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažymą atsisiųskite, pastabų vertinimo lentelę atsisiųskite.

Informacija parengta 2013-01-15