Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodo Nr. 5 pakeitimo

Siekiant užtikrinti, kad pastatuose suvartojamas šilumos kiekis būtų teisingai paskirstomas, nepažeidžiant kitų vartotojų interesų mokėti už bendrosioms reikmėms sunaudojamą šilumos energiją proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančioms patalpoms, Komisija parengė ir teikia viešajai konsultacijai Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodo Nr. 5 pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Esminiai pakeitimai Projekte:

• Įtvirtinta nuostata, jog Projektas taikomas ir tuomet, kai patalpos nėra ir nebuvo prijungtos prie centralizuoto šildymo sistemos, t. y. numatyta pareiga bendraturčiams apmokėti už bendrųjų patalpų šildymą proporcingai savo daliai, nepriklausomai nuo to, ar jiems nuosavybės teise priklausančios patalpos yra prijungtos prie centralizuoto šildymo sistemos, šildomos kitu būdu ar visai nešildomos.
• Panaikinta nuostata dėl šilumos kiekio dalies vartotojų bendrojo naudojimo patalpoms šildyti priskyrimo koeficiento pasirinkimo šalių susitarimu.
• Numatyta, jog dalies vartotojų bendrojo naudojimo patalpoms šildyti šilumos kiekio priskyrimo koeficientas gali būti pasirenkamas pagal pastato energinio audito duomenis tik tuo atveju, jeigu taip nutariama daugumos namo gyventojų sprendimu.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. vasario 1 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Algirdo g. 27, Vilnius, LT-03219), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu rastine@regula.lt arba per Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2013-01-22