Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija vienašališkai nustatė AB „Kauno energija“ šilumos kainos dedamąsias

Komisija, užtikrindama Šilumos ūkio įstatymo nuostatų įgyvendinimą, vienašališku sprendimu nustatė AB „Kauno energija“ šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams, kurios įsigalios nuo 2013 m. vasario 1 d.

Šilumos ūkio įstatyme yra aiškiai įtvirtinta prievolė, kad šilumos kainų dedamosios pirmiesiems šilumos bazinių kainų galiojimo metams turi būti nustatytos ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Komisijos patvirtintų šilumos bazinių kainų.

AB „Kauno energija“ valdyba 2012 m. gruodžio 21 d. sprendimu nutarė netvirtinti Komisijos nustatytų centralizuotai tiekiamos šilumos bazinės kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinių kainų galiojimo metams. AB „Kauno energija“ 2012 m. gruodžio 28 d. raštu pakartotinai informavo Komisiją, kad bendrovės administracija nesutinka su Komisijos bazinėje kainoje patvirtintu sąnaudų dydžiu darbo užmokesčiui ir palūkanoms.

Todėl Komisija, vadovaudamasi Šilumos ūkio įstatymu, vienašališkai nustatė šilumos kainų dedamąsias, lygias šilumos bazinių kainų dedamosioms.

Komisijos vienašališki sprendimai dėl šilumos kainos dedamųjų galioja ne ilgiau kaip 12 mėnesių arba kol ištaisomi nurodyti pažeidimai.

Šiais metais Komisija vienašališku sprendimu nustatė UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos kainos dedamąsias, 2012 metais šilumos kainų dedamosios vienašališkai nustatytos 15 šilumos tiekėjų.

Informacija parengta 2013-01-24