Komisija suderino AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų tiekimo atjungimo ir pajungimo įkainius

2013 01 31
Siekiant, kad gamtinių dujų skirstymo įmonių taikomi gamtinių dujų tiekimo atjungimo ir pajungimo įkainiai būtų skaidrūs ir pagrįsti sąnaudomis, Komisija posėdyje suderino AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų tiekimo atjungimo ir pajungimo įkainius.

Komisija, palyginus su AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. rugpjūčio 14 d. prašyme pateiktais derinti įkainiais, nustatė 6 proc. mažesnį gamtinių dujų tiekimo atjungimo įkainį ir 27 proc. mažesnį gamtinių dujų tiekimo pajungimo įkainį.

AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų tiekimo atjungimo ir pajungimo įkainiai (Lt su PVM)

Gamtinių dujų tiekimo atjungimas

Gamtinių dujų tiekimo pajungimas

117,7

167,9


Dujų skirstymo įmonių tiekimo atjungimo ir pajungimo įkainiai skaičiuojami įvertinant: darbuotojų darbo užmokestį, įmokas socialiniam draudimui, įmokas į garantinį fondą, reikalingų medžiagų įsigijimo sąnaudas, brigados atvykimo sąnaudas, pridėtinės vertės mokestį. Derinti gamtinių dujų skirstymo įmonių tiekimo atjungimo ir pajungimo įkainius Komisiją įpareigoja 2012 m. kovo 22 d. patvirtintas Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašas.

Informacija parengta 2013-01-31