Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija vienašališkai nustatė UAB „Nemenčinės komunalininkas“ šilumos kainos dedamąsias

Komisija, užtikrindama Šilumos ūkio įstatymo nuostatų įgyvendinimą, vienašališku sprendimu nustatė UAB „Nemenčinės komunalininkas“ šilumos kainos dedamąsias antriesiems bazinės kainos galiojimo metams, kurios įsigalios nuo 2013 m. vasario 1 d.

Šilumos ūkio įstatyme yra aiškiai įtvirtinta prievolė savivaldybių taryboms per 30 dienų nuo šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo projekto pateikimo patvirtinti šilumos kainos dedamąsias. Praėjus šiam terminui, Komisija įgyja teisę šilumos kainų dedamąsias nustatyti vienašališku sprendimu.

UAB „Nemenčinės komunalininkas“ 2012 m. gruodžio 21 d. Komisijai ir Vilniaus rajono savivaldybei pateikė šilumos bazinės kainos dedamųjų antriesiems bazinės kainos galiojimo metams perskaičiavimo projektą, tačiau Vilniaus rajono savivaldybės taryba per nustatytą terminą jų nenustatė.

Komisijos vienašališki sprendimai dėl šilumos kainos dedamųjų galioja ne ilgiau kaip 12 mėnesių arba kol ištaisomi nurodyti pažeidimai.

Šiais metais Komisija vienašališkais sprendimais nustatė AB „Kauno energija“ ir UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos kainos dedamąsias, 2012 metais šilumos kainų dedamosios vienašališkai nustatytos 15 šilumos tiekėjų.

Informacija parengta 2013-01-31