Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija pakeitė Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašą

Siekiant didinti šilumos ir karšto vandens tiekimo įmonių veiklos efektyvumą, ekonominį skaidrumą, nustatyti įmonių būtinąsias sąnaudas bei palyginti atitinkamoms grupėms priklausančių įmonių veiklą, Komisija pakeitė Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašą (toliau – Aprašas).

Aprašas pakeistas atsižvelgiant į 2011 m. lapkričio 1 d. įsigaliojusio Šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo nuostatas, numatančias, jog į šilumos ar karšto vandens kainas negali būti įtraukiamos jokios sąnaudos, susijusios su pastatų vidaus šildymo (įskaitant ir šilumos punktus) ir karšto vandens sistemomis, bei praktinį lyginamųjų rodiklių skaičiavimą ir taikymą.

Esminiai pakeitimai Apraše:

• Patikslinti ir pripažinti netekusiais galios Aprašo punktai, pagal kuriuos lyginamųjų rodiklių skaičiavimuose buvo įvertinamos sąnaudos, susijusios su pastatų vidaus šildymo (įskaitant ir šilumos punktus) ir karšto vandens sistemomis.
• Papildytas lyginamųjų rodiklių, apskaičiuojamų atsižvelgiant į šilumos gamyboje naudojamo kuro balansą, sąrašas.
• Pakoreguotas rodiklio, pagal kurį nustatoma vienam dirbančiajam gamybos veikloje tenkanti eksploatuojamų įrenginių instaliuota galia, skaičiavimas.

Informacija parengta 2013-01-31