Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija atidėjo Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų gamintojams, naudojantiems saulės šviesos energiją, dalyvių sąrašų tvirtinimą

Komisija, vadovaudamasi Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų 60 punktu, atsižvelgdama į 2013 m. sausio 31 d. Energetikos ministerijos raštą, kuriuo pateikta informacija apie saulės elektrinių plėtrą, nurodant, jog šiuo metu išduotų leidimų plėsti elektros energijos gamybos pajėgumus ir leidimų gaminti elektros energiją saulės šviesos elektrinėms elektrinių įrengtoji galia ženkliai viršija Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 62-2936) 13 straipsnyje 3 dalyje 2 punkte nurodytą 10 MW skatinimo kvotą, nusprendė Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems saulės šviesos energiją, kurių elektrinės neintegruotos į pastatus ir kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 100 kW ir Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems saulės šviesos energiją, kurių elektrinės neintegruotos į pastatus ir kurių elektrinių įrengtoji galia ne didesnė nei 100 kW, dalyvių sąrašų tvirtinimą atidėti, kol Aukcionų komitetas įvertins susidariusias aplinkybes.

Abiejų Aukcionų dalyviai apie tolesnę Aukcionų eigą bus informuojami individualiai.

Informacija parengta 2013-01-31