Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projekto

Siekiant skatinti naujų rinkos dalyvių atsiradimą šilumos gamybos veikloje ir gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių, Komisija pakoregavo ir teikia pakartotinei viešajai konsultacijai Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Pirmoji viešoji konsultacija dėl Projekto buvo paskelbta 2012 m. gruodžio 10 d. Komisija, atsižvelgdama į gautas rinkos dalyvių ir suinteresuotų asmenų pastabas bei pasiūlymus, atitinkamai pakoregavo Projektą.

Esminiai pakeitimai Projekte:

• Patikslintas palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų skaičiavimas, kai šilumos tiekėjo valdomų šilumos gamybos įrenginių galios nepakanka vartotojų šilumos poreikiui patenkinti, atsisakant alternatyvaus projekto (gamybos šaltinio) sąnaudų vertinimo ir numatant, kad tokiu atveju palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos skaičiuojamos kaip šilumos tiekėjo atitinkamo mėnesio šilumos gamybos kainos kintamosios dedamosios konkrečioje sistemoje ir Komisijos reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų kainos svertinis vidurkis.
• Patikslintas šilumos tiekėjo patirtų šilumos balansavimo tinkle faktinių išlaidų skaičiavimas bei numatyta, kaip skaičiuojamos šilumos tiekėjo patirtos šilumos balansavimo tinkle faktinės išlaidos, kai nepriklausomas šilumos gamintojas į šilumos perdavimo tinklą atitinkamu laikotarpiu patiekia daugiau šilumos nei suderinta su šilumos tiekėju.
• Numatyti reikalavimai reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos gamybos kainų ir šilumos tiekėjų apskaičiuotoms palyginamosioms šilumos gamybos sąnaudoms skelbti, taip sudarant galimybes nepriklausomiems šilumos gamintojams laiku pranešti informaciją šilumos tiekėjams.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. vasario 15 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Algirdo g. 27, Vilnius, LT-03219), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu rastine@regula.lt arba per Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2013-02-01