Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos projekto

Siekiant didinti šilumos ūkio investicinės aplinkos stabilumą, konkurencingumą bei šilumos kainodaros skaidrumą, Komisija parengė ir teikia pakartotinei viešajai konsultacijai Šilumos kainų nustatymo metodikos projektą (toliau – Projektas).

Pirmoji viešoji konsultacija dėl Projekto buvo paskelbta 2012 m. balandžio 24 d. Įvertinus gautas rinkos dalyvių ir suinteresuotų asmenų pastabas bei pasiūlymus, Komisija atitinkamai pakoregavo Projektą.

Esminiai pokyčiai šilumos kainodaroje:


aiškus apskaitos atskyrimas pagal verslo vienetus, išskiriant draudžiamas paskirstyti sąnaudas ir reguliuojamų verslo vienetų sąnaudoms nepriskirtinas sąnaudas. Tai sudaro sąlygas išgryninti saugiam ir patikimam šilumos tiekimui būtinąsias sąnaudas ir jų pagrindu nustatyti kainas (kainų dedamąsias);
• lankstesnis šilumos nuostolių įvertinimas kiekvieno ūkio subjekto atveju. Projekte patikslintas šilumos nuostolių skaičiavimas, numatant, kad šilumos nuostolių sumažinimo (efektyvumo padidinimo) rodiklis nustatomas įvertinus ne tik norminius šilumos nuostolius, tačiau ir atitinkamos ūkio subjektų grupės lyginamuosius rodiklius bei investicijų plane numatytų priemonių efektą;
aiškesnis šilumos (produkto) gamybos ūkio subjekto gamybos šaltiniuose bazinės kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimas ir šios kainos perskaičiavimo reglamentavimas;
naujai reglamentuotas šilumos kainos (kainos dedamųjų) perskaičiavimas dėl kogeneracinėse jėgainėse pagamintos elektros energijos pelno (nuostolių) rizikos koeficiento ir balansavimo centralizuoto šilumos tiekimo sistemose paslaugos teikimo rezultato;
atitinkamoms savivaldybės institucijoms suteikta galimybė priimti sprendimą konkretaus ūkio subjekto, realizuojančio mažiau nei 10 GWh šilumos per metus, atžvilgiu netaikyti reikalavimo ataskaitinio laikotarpio pajamas, sąnaudas, turtą ir įsipareigojimus paskirstyti pagal atskirus verslo vienetus. Tokiu atveju nustatoma pagal verslo vienetus neišskaidyta šilumos bazinė kaina (kainos dedamosios) ir šilumos perskaičiuota kaina (kainos dedamosios);
savalaikis šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymas. Projekte numatyta, kad, jei šilumos tiekėjas negali kartu su šilumos bazinės kainos projektu pateikti su savivaldybės taryba suderinto investicijų plano šilumos bazinės kainos laikotarpiui, nustatant šilumos bazinę kainą (kainos dedamąsias) laikoma, kad pirmaisiais bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo metais ūkio subjektas investicijų neatliks. Tai sudarys galimybę ūkio subjektams laiku pateikti šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) projektą, o Komisijai – laiku nustatyti šilumos bazinę kainą (kainos dedamąsias).

Komisija kartu su Projektu teikia ir sąnaudų paskirstymo schemą (informacija atnaujinta 2013-02-06).

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. vasario 15 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Algirdo g. 27, Vilnius, LT-03219), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu rastine@regula.lt arba per Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2013-02-01