2013 02 04
Komisija, siekdama skaidriai, aiškiai ir objektyviai nustatyti elektros energijos gamintojų, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, gaunamą viešuosius interesus atitinkančių (toliau – VIAP) lėšų sumą, taip pat, kad visi rinkos dalyviai ir minėti gamintojai galėtų stebėti rinkos kainos tendencijas, iki kiekvieno mėnesio 5 dienos viešai savo tinklalapyje skelbia praėjusio mėnesio vidutinę elektros energijos rinkos kainą.

Komisija nustato praėjusio mėnesio vidutinę elektros energijos rinkos kainą, kaip elektros energijos kainas ir kiekius, suprekiautus elektros energijos biržoje Lietuvos teritorijoje už praėjusį kalendorinį mėnesį.

2013 m. sausio mėn. vidutinė elektros energijos rinkos kaina yra 15,11 ct/kWh (2012 m. gruodžio mėn. vidutinė elektros energijos rinkos kaina buvo 15,24 ct/kWh).

Ši kaina taikoma elektros energijos gamintojams, naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius, kurie dalyvavo ir laimėjo kvotas bei fiksuotus tarifus Komisijos organizuotuose aukcionuose Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka. Tokiam gamintojui iš VIAP fondo VIAP lėšų suma nustatoma, kaip faktiškai per mėnesį pagaminto ir į tinklą patiekto elektros energijos kiekio ir skirtumo tarp Komisijos organizuotame aukcione laimėto fiksuoto tarifo ir ne žemesnės nei praėjusio mėnesio vidutinės elektros energijos rinkos kainos sandauga.

Vidutinė elektros energijos rinkos kaina šiuo metu skelbiama informaciniais tikslais, iki bus patvirtinti ir paskelbti skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų laimėtojai. 2012 m. rugsėjo 27 d. buvo gautas pirmasis prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną. Daugiau informacijos apie Komisijos organizuojamus skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus galite rasti skiltyje Aukcionai.

Vidutinė elektros energijos rinkos kaina, ct/kWh (be PVM)Informacija parengta 2013-02-04