Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl AB „Klaipėdos nafta“ parengtų Naudojimosi suskystintųjų gamtinių dujų terminalu taisyklių derinimo

2013 02 06
Siekiant, kad asmenims, ketinantiems pasinaudoti suskystintų gamtinių dujų terminalu, būtų sudaromos nediskriminuojančios sąlygos, aiškiai numatant pasinaudojimo tvarką ir sąlygas, Komisija skelbią viešąją konsultaciją dėl AB „Klaipėdos nafta“ parengtų Naudojimosi suskystintųjų gamtinių dujų terminalu taisyklių derinimo (toliau – Taisyklės).

Esminės nuostatos Taisyklėse:

- nustatyta naudojimosi suskystintųjų gamtinių dujų terminalu tvarka ir sąlygos;
- numatyti reikalavimai asmenims, ketinantiems naudotis terminalu, jų teisės, pareigos ir atsakomybė;
- išvardyti specialieji reikalavimai, susiję su suskystintų gamtinių dujų terminalo veikla ir jo naudojimu suskystintosioms gamtinėms dujoms atgabenti ir iškrauti, jas išdujinti ir patiekti į gamtinių dujų perdavimo sistemą.

Projektas
paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. vasario 13 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Algirdo g. 27, Vilnius, LT-03219), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2013-02-06